چک لیست پزشک

بنام خدا

واحد مبارزه با بيماريهاي واگيردر راستاي سيستم مراقبت وكنترل بيماريهاي واگير اقدامات زير را جهت نيل به اهداف مشخص شده انجام ميدهد كه شامل موارد زير است.

(برنامه هاي كاري

1- آموزش بیماریهای واگیر:

در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری سمینار،کارگاه و کلاسهای آموزشی در   مورد دستورالعمل های جدید و همچنین اولویت های آموزشی بر حسب بیماریهای غالب و مشکلات موجود در شهرستان و بر حسب اولویت های زمانی بیماریها و برنامه های کشوری  به صورت ماهیانه جهت پرسنل بهداشتی می نماید ، همچنین جهت عموم مردم وبا توجه به مشکلات بهداشتی هر منطقه، بطور جداگانه اهم فعالیتهای آموزشی برحسب   همان مشکل توسط پرسنل بهداشتی برگزار می شود.

2-مراقبت بیماریهای واگیر:

درحال حاضر واحد مبارزه با بیماریهای واگیر حدودا 30 بیماری را تحت مراقبت دارد که در اینجا بطور مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم.

 

مالاریا:

بیماری مالاریا در شهرستان از قدیم الا یا م به صورت بومی بوده است و تا چند سال پیش یکی از مشکلات اساسی شهرستان در زمینه بهداشتی بوده است و در حال حاضر به دلیل زحمات چندین ساله پرسنل بهداشتی در این زمینه و همچنین عامل توسعه این بیماری بطور کامل در شهرستان تحت کنترل قرار دارد ولی به هر حال به دلیل بومی بودن بیماری اقداماتی به شرح زیر صورت می گیرد:

الف- تامین وتوزیع دارو و وسایل نمونه گیری به میزان کافی

ب- آموزش بصورت برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی با شروع فصل گرما وفعالیت پشه مالاریا بصورت سالیانه برای حساس نمودن پرسنل بهداشتی

ج- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت عموم مردم توسط پرسنل بهداشتی شاغل در مراکز و خانه های بهداشت

د- بیماریابی (تهیه لام خون محیطی) از افراد تبدار مشکوک ، مناطق با خطر بالا از نظر انتقال بیماری (منطقه درز و سایبان)،افاغنه و مسافرین به مناطق با خطر بالای بیماری مانند بندر عسلویه ، بندر عباس و...

و- درمان سریع بیماران تشخیص داده شده وپیگیری درمان وتهیه لام های تعقیب جهت اطمینان از موفقیت درمان

 

سل:

بیماری سل یکی از بیماریهای بازپدید است که پس از یک دوره کاهش بروز در کل جهان ،به علت  همزمانی با عفونت HIV و مقاومت دارویی (MDR) با شدت بیشتری در حال انتشار در جهان می باشد بطوریکه در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های سازمان بهداشت جهانی مطرح می باشد ودر همین راستا واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مطابق با دستورالعمل کشوری مبارزه با سل اقداماتی به شرح زیر در سطح شهرستان انجام می دهد:

 

الف- تامین و توزیع داروهای ترکیبی مبارزه با سل و وسایل نمونه گیری

ب- برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف ، راههای انتقال ، راههای پیشگیری و... جهت پرسنل بهداشتی وعموم مردم

ج- بیماریابی (تهیه نمونه خلط ) از افراد مشکوک (دارای سرفه بیش از 2 هفته) بصورت پاسیو و از جمعیت افاغنه ، زندان و جمعیت های در معرض خطر بصورت اکتیو

د- آزمایش نمونه های جمع آوری شده در اسرع وقت

و- درمان بیماران کشف شده با راهکار DOTS (درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم) جهت پیشگیری از انتشار بیماری در جامعه

ه- پیگیری افرادخانواده و افراد در معرض تماس با بیمار جهت شناسایی افراد بیمار جدید

ي- پیگیری درمان بیماران و پایش آنها برای جلو گیری از موارد عدم موفقیت درمان

 

*****  در ضمن چك لسيت سل به صورت فصلي توسط مركز بهداشت شهرستان از مركز بهداشتي درماني (كاردان و پزشك) تكميل مي شود.

 

سالک:

بیماری سالک یکی از بیماریهای بومی منطقه لارستان می باشد ، بطوریکه اکثر مردم شهرستان بگونه ای با این مشکل بهداشتی در گیر می باشند،

 بالاترین میزان بروز بیماری در حال حاضر مربوط به منطقه صحرای باغ ، دهکویه و جویم می باشد وبقیه مناطق نیز تاحدودی با بیماری سالک دست و پنجه نرم می کنند، مشکلات زمینه ای اصلی مرتبط با این بیماری عبارتند از :

    

1-عدم دفع صحیح زباله وکودهای دامی که به عنوان یکی از زیستگاههای بسیار مناسب پشه خاکی ( ناقل بیماری ) محسوب می شود .

2-دامپروری در روستاها ودر کنار محیط زندگی که شرایط بقاء وتولید مثل پشه را در محیطهای انسانی فراهم می آورد.

3-     آب و هوای مناسب منطقه جهت رشد وتکثیر ناقل

4-     وجود سگهای ولگرد در کل منطقه لارستان که به عنوان یکی از مخازن عمده بیماری تلقی می شود.

5-     وجود مخازن وحشی از قبیل جوندگان در اکثر مناطق که یکی از مشکلات جدی در امر مبارزه با این بیماری می باشد

6-          بر همین اساس مبارزه با بیماری سالک هماهنگی و همکاری  بین بخشی وسیعی با ارگانهای مختلف تاثیرگذار بر این مشکل رامی طلبد و بخش بهداشت به تنهایی قادر به مقابله بااین بیماری نمی باشد، در همین راستا فعالیتهای واحد در این زمینه به شرح زیر است:

الف - برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در زمینه تعاریف،راههای انتقال،راههای پیشگیری و... جهت پرسنل بهداشتی وعموم مردم

ب- برگزاری کمیته بیماریهای مشترک بین انسان و دام با حضور نمایندگان فرمانداری،شهرداری،نیروی انتظامی،دامپزشکی،محیط زیست و کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت در منطقه شهری لار ونمایندگان شهرداری،بخشداری،پاسگاههای انتظامی،دامپزشکی،دهیاری،شورای اسلامی وکاردانان بهداشتی در بخشها وروستاها جهت همکاری و همفکری بیشتر در زمینه های گوناگون مرتبط با هر ارگان بصورت حداقل هر 3 ماه یکبار

 

ج- بیماریابی ودرمان مبتلایان به سالک جهت پیشگیری از انتقال بیماری

د- اتلاف سگهای ولگرد جهت حذف مخزن انگل

و- اجراي برنامه جونده گشي در مناطق با خطر بالا

ه- آموزش جهت استفاده از پشه بند وپوشش کامل به هنگام خواب

فلج اطفال:

بیماری فلج اطفال به این علت حائز اهمیت می باشد که جهان درحال حاضر در حال ریشه کنی این بیماری می باشد و بروز حتی یک مورد نیز به عنوان اپیدمی محسوب می شود،کشور ایران نیز همگام با سایر کشورهای جهان در این زمینه فعالیت می کند وتاکنون زحمات زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است و سال 2010به عنوان سال ریشه کنی کامل این بیماری اعلام شده است ، در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها فعالیتهایی به شرح زیر انجام می دهد:

الف- آموزش تعاریف ،راههای انتقال ونحوه برخورد با مورد مشکوک به پرسنل بهداشتی

ب- حساس سازی پرسنل بهداشتی با ارسال دستورالعمل های جدید

ج- بیماریابی و گزارش سریع وتلفنی موارد مشکوک

د- بررسی موارد مشکوک بصورت فوری و گزارش تلفنی به استان جهت گزارش به سطح کشوری و سازمان بهداشت جهانی

و- تهیه 2 نمونه مدفوع وارسال به تهران طی 3 روز جهت تایید یا رد بیماری

ه- واکسیناسیون کودکان برعلیه بیماری در تمامی نقاط شهرستان و حتی جمعیتهای عشایری و حاشیه نشینها

ي- لکه گیری واکسیناسیون در مناطقی که پوشش پایینی دارند ودر مهاجرین خارجی در اوایل هرسال در دو نوبت

 

سرخک:

بیماری سرخک در مرحله حذف قرار دارد (حذف:به معنی کنترل بیماری به نحوی است که بیماری مشکل بهداشتی منطقه نباشد)،در مورد این بیماری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- آموزش تعاریف ،نحوه انتقال و راههای پیشگیری و عوارض بیماری به پرسنل بهداشتی

ب- حساس سازی پرسنل در زمینه کشف به موقع موارد مشکوک وگزارش تلفنی

ج- گزارش موارد مشکوک به سطح استانی

د- بررسی موارد مشکوک وکنترل اطرافیان از نظر ابتلا

و- تهیه 3 نمونه ادرار،سرم خون و حلق وارسال در اسرع وقت به تهران برای تایید یارد بیماری

ه- واکسیناسیون کودکان در تمامی نقاط شهرستان برعلیه بیماری

ي- واکسیناسیون عشایر وحاشیه نشینان بر علیه بیماری

 

تب مالت:

تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان ودام می باشد که اغلب حیوانات اهلی را درگیر می کند وانسان بطور اتفاقی در مسیر این بیماری قرار می گیرد،این بیماری مشکل اصلی منطقه نیست ونسبت به شهرستانهای شمالی استان، شهرستان لارستان به مراتب بروز کمتری دارد وبیشتر درمناطق جویم ،بنارویه وکوره مشاهده می گردد وچون به عنوان یک بیماری شغلی به حساب می آید ،در نتیجه بیشتر بین دامداران ،قصابان وکسانی که به نحوی با دام درتماسند مشاهده می گردد،در همین راستا واحد مبارزه با بیماریها همگام با سایر نقاط استان اقداماتی به شرح زیر دراین زمینه انجام می دهد:

الف- آموزش بیماری ،راههای انتقال،روشهای پیشگیری و محافظت فردی به پرسنل بهداشتی در قالب برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی وبه عموم مردم به خصوص دامداران و... توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده

ب- برگزاری کمیته بیماریهای مشترک و هماهنگی با دامپزشکی جهت واکسیناسیون به موقع دامها ومعدوم کردن حیوانات آلوده

ج - بیماریابی ودرمان افرادمبتلا وپیگیری ادامه درمان وبهبودی

د‌-      تامین وتوزیع داروهای مورد نیاز جهت درمان مبتلایان

و‌-       بررسی افرادمبتلا و آموزش آنها

 

آنفلوآنزای پرندگان:

بیماری فوق یکی از بیماریهای ویروسی حاد می باشد که هر10تا 20سال یکبار بصورت پاندمی (جهانگیری) بروز می کند،در حال حاضر ما در زمان تخمینی بروز پاندمی این بیماری هستیم که بدلیل وجود جمعیت بالای افرادحساس به این بیماری در حال شکل گیری است وبا توجه به کشندگی بالای ویروس فعلی در حال حاضر یکی از اورژانسهای جهانی می باشد،در همین راستا این واحد اقداماتی به شرح زیر جهت مقابله با بروز این بیماری خطرناک انجام میدهد:

 

الف- برگزاری سمینارهاو کلاسهای آموزشی در مورد تعاریف بیماری ،نحوه تشخیص افرادمشکوک ونحوه برخورد با آنها جهت پرسنل بهداشتی

ب‌-    نمونه گیری از افراد مشکوک وارسال به تهران

ج‌-     برگزاری کمیته بیماریهای مشترک با همکاری ارگانهای مختلف شهرستان وآمادگی جهت مقابله با اپیدمی احتمالی

د‌-      واکسیناسیون گروههای در معرض خطر برعلیه بیماری (با توجه به محدود بودن میزان واکسن فقط گروههای درمعرض خطر واکسینه می شوند)

 

 


مطالب مشابه :


چک لیست پزشک

چک لیست پزشک . بنام در این زمینه واحد مبارزه با بیماریها اقدام به برگزاری سمینار،کارگاه و
سمینار تخصصی متره برآورد ، آنالیز و تقویم صورت وضعیت در پروژه ها با فهرست بهای 88 و بخشنامه های جدید

سمینار. برگزاری 3- نکات کلیدی درتهیه صورت وضعیت 9- چک لیست متره برآورد و صورت وضعیت
برگزاری سمینار آشنائی با استاندارد ایزو 10015 و ممیزی آن در مجتمع فولاد مبارکه - اصفهان

برگزاری سمینار آموزشی پرداخته شد و در پایان با بیان الزامات ممیزی آموزشی و تهیه چک لیست
گزارش یک تجربه : گذار از PM به TPM در شرکت لامپ پارس شهاب

چک لیست مذکور حاوی 134 سئوال بوده که در 9 گروه برگزاری جلسه برگزاری سمینار
تغییر تاریخ برگزاری دوره آموزشی کنترل صدا و ارتعاش

تغییر تاریخ برگزاری شرکت کلیه کارشناسان محترم دلیجان در این سمینار چک لیست نهایی سال
چک لیست بازاریابی برای تازه‌کاران

چک لیست‌ها یکی برای مشتریان خود در قالب انتشار محتوای آموزنده، برگزاری سمینار
برگزاري جشنواره ها ، سمينارها و نمايشگاه ها - استاد جناب آقاي هزار خواني

دوره ي كارشناسي روابط عمومي(امور رسانه) - برگزاري جشنواره ها ، سمينارها و نمايشگاه ها - استاد
کتب امور مناقصه و مناقصات

· ‏عنوان و نام پديدآور چکلیست قانون برگزاری مناقصات / تهیه‌کنندگان غلامحسن سمینار
ممیزی

برگزاری سمینار کشوری بهداشت حرفه ای و طب کار و جایگاه آن در چک لیست ممیزی مدیریت بهداشت
برچسب :