چند تا عکس

تابلوی ورودی روستا که مورد لطف اهالی قرار گرفته البته شاید تا به حال عوضش کرده باشن

 

 

عکس زیر نمایی از باغات قسمت جنوب شرق رو نشون میده که پتانسیل خوبیبرای باغداری دارن اما اگر وضعیت بارندگی به همین منوال باشد اهالی چند سال دیگه با مشکل جدی روبه رو میشن

 

عکس زیر از همان منطقه به خوبی نشون میده که از همه ی ظرفیت های منطقه برای کشاورزی و باغداری استفاده نشده

 


مطالب مشابه :


باغداری و باغبانی

حتما درباره ی و باغداری یکی از شغل شده است اگر مطلب نظر عکس و یا
رفع حاصل كيله:

وبلاگی برای علاقه مندان باغ و باغداری به مطلب پخته شدن آن برا ی تولید فصل جدید
سبک زندگی ائمه ی اطهار

نیز اعتدال و میانه روی در مصارف مالی درباره ی راه باغداری و حق مطلب را به خوبی
گیاهان و میوه ها در قرآن

درختکاری و باغداری تجلی این حقیقت درباره منشأ درخت زیتون در سوره اما میوه ی رسیده
کوروش بزرگ و پان ترک ها

تجزیه طلبان در انتهای ی این مطلب و باغداری) دربارهی کوروش بزرگ نیزمسلم
نمونه ی مصاحبه با مراجع _ جلسه اول

نظر شما درباره ی علت اما با کشاورزی و باغداری زندگی مطلب برداشته شده از وبلاگ
چند تا عکس

حتما درباره ی خوبی برای باغداری دارن اما است اگر مطلب نظر عکس و یا
نمونه سوالا ت اجتماعی ششم

جدید بامطالب مهم که سعی می شودبا ارائه مطلب های جدیدبه همکاران ی باغداری: درباره
خزان در خزان ارسالی از رزگار صالحی

46 درجه و 21 دقیقه ی کشاورزی ، باغداری و درست يا غلط بودن اين مطلب به كنار كه
برچسب :