بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه مهندسین مشاور

بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه مهندسین مشاور


با عنایت به درخواست دوستان بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه مهندسین مشاور در ادامه تقدیم می گردد


دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1390 

اصلاح كاربرد بخشنامه‌هاي تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبناي درصدي از برآورد اجراي كار

راهنماي نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق‌الزحمه خدمات مشاوره

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1389

‌اطلاعيه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبناي ‌درصدي ‌از برآورد

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1388

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1387

دستورالعمل نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق‌الزحمه خدمات مشاوره

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1386

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران سال 1385

دستورالعمل نحوه تعيين حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب

حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب / ادامه جدول 2600 و 978

ضريب‌هاي منطقه اي حق‌الزحمه عوامل نظارت كارگاهي (مربوط به مشاوران)رسول خدا - صلي الله عليه و آله : طَلبُ العلمِ فريضةٌ عَلي كلِّ مؤمِنٍ فاغْدُ أيّهَا العَبْدُ عالِماً أو متعلّمِاً و لاخيرَ فيما بين ذلك.

فراگيري علم بر هر مؤمني واجب است، پس اي بنده! يا عالم باش و يا در حال يادگيري آن، كه در غير اين دو حالت خيري وجود ندارد

«الفردوس، ج 2، ص 437، ح 3908»مطالب مشابه :


تضییع حقوق مهندسین (بخش اول: درپروژه های بزرگ و دولتی)

حق الزحمه مهندسين ناظر مشاور حق الزحمه عوامل مهندسان مشاور خارج جدول نمونه
حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان

پیوست جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان جامعه مهندسین مشاور ایران انجمن مهندسان
جدول نرخ حق الزحمه طراحی و نظارت تمامی رشته ها در سال 90 ...

جامعه نقشه باشگاه مهندسان ایران جدول نرخ حق الزحمه طراحی و نظارت تمامی رشته ها در
بخشنامه های مربوط به محاسبه حق الزحمه مهندسین مشاور

اصلاح كاربرد بخشنامه‌هاي تعرفه‌ حقالزحمه مهندسان مشاور بر ادامه جدول 2600 جامعه
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1390

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حقالزحمه خدمات جامعه مجازی مهندسان ایران.
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 90

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه جامعه مهندسان مشاور مهندسان ایران
حق الزحمه خدمات مهندسی سال 89

حق الزحمه مهندسين ناظر مشاور حق الزحمه نظارت های ایران جدول شماره 11شيوه نامه
اعلام قیمت عملیات نظارت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

جامعه مهندسان مشاور کانون مهندسان ایران اولين مرحله از حق الزحمه نظارت ساختمان
استفاده رايگان از خدمات مشاوره اى

جامعه مهندسان مشاور ايران به براساس جدول زمانبندى قراردادی، حق الزحمه های
میانگین در آمد سالانه هر مهندس در تهران 70 میلیون تومان

حق الزحمه مهندسين ناظر مشاور حق الزحمه براساس جدول تعرفه ی آمد مهندسان می
برچسب :