طرح توجیهی کارگاه شیرینی پزی


خلاصه مدیریتی /اجرایی

 

ایجاد صنایع غذایی وتبدیلی در کشورهای درحال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی است . ارزان بودن مواد خام , ارزبری کم ، نیروی کار ارزان و نیاز به سرمایه کم همگی ازجمله عواملی است که ایجاد صنایع تبدیلی توجیه پذیر می نماید و موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی می شود.

ساختار اقتصادی کشورمان بگونه ای است که بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی همواره از جایگاه ویژه ای در فرآیند توسعه اقتصاد ، اجتماعی وسیاسی کشور برخودار بوده است . امکانات ، زیادبودن زمین های قابل کشت ، تنوع اقلیم ، سهم قابل توجه جمعیت واشتغال درمناطق روستایی ، معیارهای برتری اقتصادی  سرمایه گذاری دراین بخش و ارزش سرمایه داری ها و ساختار اقتصادی تولید و محرومیت زدایی استعداد این سرزمین را باری توسعه و رشد کشاورزی  وراه اندازه صنایع تبدیل و غذایی توجه می کند.

تجزیه و تحلیل صنعت

الف- تجزیه و تحلیل محیطی

   1. محیط کسب وکار :  محل کسب و کار داخل شهر است و از لحاظ دسترسی به منابع انسانی و مواد اولیه  و رفت واامد کارکنان مشکلی وجود ندارد.

   2.فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم ):  طرح با فرهنگ مذهبی و آداب ورسوم  وفرهنگ مصرف هیچ متضادی ندارد.

  3.اقتصاد  :    با توجه به اینکه مشتریان این طرح تمامی افراد خانواده می باشند و با توجه به قیمت تعین شده محصول ازطرف اتحادیه و دولت از لحاظ اقتصادی تمامی خانواده ها توانای خرید محصول طرح را دارند.همچین شیرینی های سنتی تولید شده (به خصوص حلوا گردویی که محصول ویژه ی این کارگاه تولیدی ست از وحبوبیت قابل توجهی در میان مردم این استان برخوردار است)

   4.تغییرات جمعیتی: تغییرجمعیت تأثیر مستقیمی روی طرح دارد هرچه جمعیت بیشتر باشد تعداد مشتریان طرح بیشتر می شود.

 ب- تجزیه و تحلیل بازار

       1. اندازه بازارو نرخ رشد: با توجه به افزایش جمعیت و علاقه افراد به استفاده از مواد شیرین به خصوص اگر مغذی و و با کیفیت باشند و از طرفی شیرینی های سنتی  (علی الخصوص حلوا گردویی)جز قسمت های اصلی هر مراسم  در این منطقه هست،با تقاضای زیادی مواجه خواهیم بود.      

2.بررسی روندهای بازار :با توجه به اینکه صنایع غذایی و تبدیل در کشورهای درحال توسعه موجب چند برابرشدن ارزش افزوده محصولات می شود محصولات ما که در واقع جزء بین وعده غذایی محسوب میشود درصورت داشتن کیفیت و گوناگونی درنظر دارد که قسمتی از نیازهای خانواده ها دراین زمینه را فراهم کند و با ارائه محصول با کیفیت بالا می تواند روند روبه رشدی درجامعه داشته باشد

3.ساختار بازار:ساختار بازار به گونه ای است که تقاضا برای این محصولات زیاد ولی عرضه ی ان نه تنها کم بلکه     همان مقدار کم نیز از کیفیت فوق العاده پایینی برخوردار است .

        4. بررسی رقبا: رقبا عموما کسانی هستند که در زمینه تولید مواد غذایی مشابه فعالیت دارند ودراین زمینه با وجود تعداد رقبای زیاد ،میتوان رشد چشمگیری داشت.چون معمولا قنادی هایی که به طور گسترده کار میکنند به دیلی وقت گیر بودن پخت شیرینی های سنتی (مخصوصا حلواگردویی مخصوص  که زمان پختش بین 10 تا 14ساعت هست_برای کیفبت بهتر)کمتر به مسئله ی کیفیت توجه کرده و محصولی باب طبع مشتری ارائه نمیدهند.

               5.تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا: متقاضیان دراین زمینه خانواده ها میباشند و با توجه به نیازآنها در طریق بازار عرضه مواد غذایی می توان  به میزان نیاز آنها پی برد و به تقاضای آنان پاسخ مثبت داد. ومحصولات خود را باتوجه به نیاز مصرف به بازار عرضه کرد.

               6 .  بررسی قیمت: ما قصد داریم برای جلب رضایت مشتریان کمترین سود را دراین زمینه ببریم تا با فروش بیشتر کمبود سود را جبران کنیم و با این کار رضایت مشتریان را جلب کنیم.

ج- تجزیه و تحلیل فنی                                                                                                  

               1.رویه های تولید (وضع موجود):ازمواد اولیه مرغوب و درجه یک   استفاده می کنیم و همچنین ازدستگاه های پیشرفته   در زمینه تولید شیرینی سنتی و حلواگردویی بهره میبریم

                 2.تکنولوژی تولید

از تکنولوژی های جدید و روز تولیدات دراین زمینه استفاده می شود.


شرح کسب و کار

     دیدگاه /چشم انداز

با توجه به افزایش جمعیت و نیاز تقریبا روز از افراد خانواده به محصول این طرح چشم انداز روشنی به روی این طرح مشاهده می شود.

       مأوریت

تولید یک نیم وعده غذایی برای شهرواندان ، بکارگیری تکنولوژی روز دنیا

       اهداف اصلی

جلب رضایت مشتریان

 

 

راهبردها (تولید/ فروش /خدمات)

برای جلب رضایت مشتری ما بایستی یک محصول با کیفیت و با قمیت متناسب عرضه کنیم که ما با گرفتن هر دو فاکتوتر استفاده از مواد درجه 1 اولیه برای محصولات و ازطرف دیگر پائین آوردن سود و در نتیجه قیمت تمام شده و  امکان تولید متنوع محصولاتدراین زمینه و خدمات رسانی به اطلاع رساند و پخش به موقع می توانیم به اهداف خود برسیم

 

 معرفی محصولات (کالا/خدمات)

      معرفی محصول

تولید نان و شیرینی سنتی(محصول ویژه :حلوا گردویی اصیل)

     مزیت های رقابتی محصولات

کیفیت و قیمت نسبتا پائین آن در برابر موارد مشابه

     معرفی آمیخته بازاریابی محصول

از طریق تبلیغات دراین زمینه


ارزیابی مالی://www.bargozideha.com/static/portal/34/347778-940923.png

 

//www.bargozideha.com/static/portal/18/184841-255257.png//www.bargozideha.com/static/portal/46/461549-857095.png

وسایل نقلیه:

//www.bargozideha.com/static/portal/42/424792-125716.png//www.bargozideha.com/static/portal/89/898976-163065.png

//www.bargozideha.com/static/portal/22/221906-832386.png

//www.bargozideha.com/static/portal/82/823938-577908.png


//www.bargozideha.com/static/portal/10/103317-375640.png

//www.bargozideha.com/static/portal/55/553694-271985.png


//www.bargozideha.com/static/portal/29/294458-748259.png

//www.bargozideha.com/static/portal/97/970594-918769.png

 

برنامه بازاریابی

الف- تحقیق و تحلیل بازار 

      1.مشتریان

مشتریان دراین طرح اکثر شهروندان می باشد.

2.اندازه بازار

سطح استان گلستان

3.تخمین سهم بازار فروش

تخمین سهم عمده ای از بازار فروش را در برمی گیرد

4.ارزیابی آینده بازار

با توجه به فرآیند روبه رشد جمعیت انتظار داریم که بازار روبه رشدی در آینده داشته باشیم .

5.رقابت ،حساسیت ها و تهدیدات

همانگونه که گفتیم رقابت در این زمینه بسیار زیاد است پس با ارائه یک محصول با کیفیت بالا دیگر تهدیدی متوجه ما نمی باشد.

 ب- راهبردهای بازاریابی

1.قیمت گذاری:از طرف دولت قیمت گذاری انجام می پذیرد.

2.تبلیغات:از طریق رسانه های محلی – مطبوعات – روزنامه – تلویزیون –خود مصرف کننده هم تبلیغ میکنه

3.شیوه فروش :ازطریق بازار مصرف که عمدتا سوپرمارکت ها ،قنادی ها ،سفارش انحصاری و جاهایی که مواد غذایی می فروشند می توان محصولات را به مشتریان یعنی افراد جامعه ارائه دارد.

4.توزیع: ازطریق پخش کننده های مواد غذایی – و با انتقال محصولات به این محلها


//www.bargozideha.com/static/portal/90/908681-596746.png

//www.bargozideha.com/static/portal/71/710920-149489.png

//www.bargozideha.com/static/portal/78/781632-601414.png

//www.bargozideha.com/static/portal/31/319276-657388.png
مطالب مشابه :


با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

با سرمایه کم کسب و کار سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی
با سرمایه کم، کسب و کار کنیم!

با سرمایه کم کسب و سوال کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی
با سرمایه کم کسب و کار کنیم!

با سرمایه کم کسب و کار کرده بود که با ۸ میلیون تومان می شود کارگاه تولیدی راه اندازی
سرمایه کم درامد عالی - تولیدات فیلتر هوای خودرو - اشتفال زایی جوانان

سرمایه کم با سرمایه اندک خوب صاحب یک کارگاه کاملا تولیدی با سرمایه اندک خوب
باسرمایه کم کسب وکار کنیم!

می شود کارگاه تولیدی که با افتتاح حساب سرمایه گذاری نیاز به سرمایه کم دارد
طرح توجیهی کارگاه شیرینی پزی

ارزبری کم ، نیروی کار ارزان و نیاز به سرمایه کم همگی طرح با فرهنگ کارگاه تولیدی ست
کسب و کارهای کوچک پرسود

را از این سرمایه به ظاهر کم کسب کردید با سرمایه تان یک کارگاه راه تولیدی راه
کسب و کارهای کوچک پرسود

را کسب کردید با سرمایه تان یک کارگاه راه دارد و با این سرمایه به تولیدی راه
برچسب :