««کلیات آموزش عروسک سازی»»


1 پيمانه چسب چوب
2 پيمانه نشاسته
3 قاشق غذاخوري گلسيرين
4 قاشق تقريباً سرصاف وازلين
طرز تهيه: مواد را داخل ظروف تفلون ريخته، به اندازه 2 سانتيمتر رنگ روغن سفيد اضافه و خوب هم بزنيد. سر شعله گذاشته و زير و رو كنيد. قبل از آنكه خمير كاملاً سفت شود، شعله را خاموش نماييد. دستها را با وازلين چرب و گلوله اي به اندازه يك نارنگي جدا و خوب ورز دهيد. اين عمل را با تمامي خمير انجام دهيد. پس از سرد شدن آن را داخل پارچه تميز سفيد و بعد نايلون قرار دهيد . به اين خمير 1 روز استراحت دهيد.

رنگ آميزي خمير

براي عروسكهاي فانتزي معمولاً رنگ داخل خمير زده مي شود. عروسكهاي فانتزي (به جز بدن، صورت ، دست و پا) خمير تنها با رنگ سفيد تهيه و بعد با رنگ روغن روي آن نقاشي مي شود.

چشم و بيني

توسط ماژيك كه در رنگهاي مختلف وجود دارد كشيده مي شود. براي ايجاد تنوع از مهره هاي سياه و يا پرچم هاي كبريتي سياه هم مي توان استفاده كرد.

اتصال اعضاي بدن

براي استقامت بيشتر دو عضو بدن به همديگر، توسط قلم مو ، چسب چوب را به يك عضو زده سپس به عضو ديگر وصل نماييد.

تهيه مو

براي عروسكهاي فانتزي چند راه وجود دارد كه دو روش آن را توضيح مي دهيم:
1 ـ خمير را رنگ خردلي زده و گلوله كنيد.
2 ـ داخل سير خردكن گذاشته و فشار دهيد. رشته هاي مساوي از سوراخ بيرون زده كه براي مو كاربرد دارد.
روش دوم
1 ـ خمير را به اندازه سر عروسك پهن و روي آن قرار دهيد.
2 ـ توسط كارد، فرق عروسك را مشخص آنگاه دو طرف را شيار بزنيد.

برش ورقه هاي خمير

1 ـ خمير را توسط وردنه پهن كرده، الگوي مورد نظر را روي آن قرار دهيد.
2 ـ توسط سر سوزن يا تيغه قيچي دور الگو را در آوريد.

ورقه نمودن خمير

1 ـ گلوله خمير را روي ميز كار قرار دهيد و با وردنه روي آن فشار آوريد. در حين كار هر بار خمير را پشت و رو كرده و دوباره وردنه بكشيد تا ضخامت مورد نظر را به شما بدهد.
2 ـ خمير را روي سطح كار گذاشته با زير پايه مبلي به آن فشار آوريد تا پهن شده و مورد استفاده قرار گيرد.

جلوگيري از تو رفتن عروسك هاي پس از خشك شدن

1 ـ از خمير نسبتاً سفت استفاده كنيد.
2 ـ هنگام گلوله كردن خمير هيچ تركي روي سطح نباشد.
3 ـ براي تهيه قسمت هاي بزرگ چند سوراخ روي سطح آن ايجاد كنيد. بعد از خشك شدن سوراخ ها را پر نماييد.
4 ـ هنگام خشك كردن عروسك سعي نماييد دور تا دور آن به يك گونه در معرض هوا قرار گيرد.
5 ـ چنانچه عروسك سريع خشك شود امكان تو رفتن آن بسيار كم خواهد بود. بنابراين از باد پنكه براي اين امر استفاده نماييد.

آموزش هاي كلي مجسمه هاي عروسكي

خمير: تهيه خمير همانند عروسكهاي فانتزي مي باشد.
طرز تهيه رنگ خمير:به مقدار كم رنگ روغن قرمز روشن يا نارنجي يا گلبهي را به خميري كه تهيه كرده ايد اضافه كنيد.

طراحي استاندارد اندام

واحد اندازه گيري در قد افراد را بر مبناي سر شخص نهاده اند. بطور متناسب قد يك فرد 8 برابر طول سر ميباشد كه اين اندازه در طراحي مانكن هاي لباس يا ساخت عروسك تغيير كرده و طول پا را تا دو سر از حد استاندارد مي گيرند.
اطلاعات مربوط به اندام براي ساخت عروسك هاي خميري و پارچه اي بسيار مهم بوده و براي بدست آوردن يك بدن متناسب نياز به اندازه هاي طولي و عرضي مي باشد.
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

اندازه هاي طولي

الف: زير چانه
ب: سينه
ج: كمر
د: ران
ز: زانو
س: مچ پا
ش: انتهاي اندام

اندازه هاي عرضي

عرض شانه : سر
زير بغل: سر
كمر: سر
باسن: سر
ران: طول خط سر

آموزش دست

1 ـ ساقه اي متناسب با اندام عروسك قطع كنيد.
2 ـ دو الي 3 سانتيمتر بالا را خالي گذاشته و بقيه را روكش خميري رنگ بدن كنيد.
3 ـ خمير قسمت پايين دست را پهن كرده و با قيچي 4 انگشت كوچك تا اشاره را مشخص نماييئ.
4 ـ سر انگشت را با سر قلم 11 به فرم ناخن فشار دهيد.
5 ـ لايه انگشتها را به دلخواه باز كنيد.
6 ـ وسط هر انگشت را با چاقو 3 خط بياندازيد.(بند انگشت)
7 ـ پس از نيمه خشك شدن ، آرنج دست را حالت دهيد
8 ـ انگشت شست را اضافه و براي آن ناخن و بند انگشت (مانند قبل) طراحي كنيد.
9 ـ قسمت ماهيچه ، آرنج و بازوي دست را با اضافه كردن خمير كامل نماييد.
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

پاها (خمير رنگ بدن)

1 ـ ساقه اي متناسب با بلندي عروسك قطع كنيد.
2 ـ چهار الي پنج سانتيمتر آن را بدون خمير گذاشته و بقيه را روكش نماييد.
3 ـ پس از نيمه خشك شدن حالت مناسب با عروسك به آن بدهيد.
4 ـ با اضافه نمودن خمير، قسمت زانو، ماهيچه و ران عروسك را طراحي كنيد.
5 ـ اشكي به پايين ساق پا اضافه كرده و توسط آن فرم پاشنه و سر پنجه ايجاد كنيد.
6 ـ با چاقو، انگشت هاي پا مشخص مي شود.
7 ـ با قلم 11 ناخن هاي پا را معلوم نماييد.
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

صورت

1 ـ گلوله خميري از رنگ بدن آماده كرده، آن را تبديل به اشك تپل كنيد(بدن ترك باشد)
2 ـ سر تيز اشك را در داخل بيني كرده و بقيه را به يك باره فشار دهيد.
3 ـ يك ساقه داخل گردن نموده ، آن را بالا بكشيد.
4 ـ بستگي به نياز خود فرم صورت را تغيير دهيد. مثال: گونه ها را بالا بكشيد ، بيني را قلمي كرده و سوراخ هاي آن را مشخص نماييد. چانه را برجسته كنيد.
5 ـ نيمه صورت را خشك كنيد.
6 ـ پشت سر را با گذاشتن خمير برجسته نماييد.
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

بدن

1 ـ گلوله اي از خمير رنگ بدن را لوله كنيد.
2 ـ قسمت بالاي بدن قطورتر از پايين (باسن) باشد.
3 ـ سينه ها را برجسته كنيد.
4 ـ پس از نيمه خشك شدن اندام را ترميم كنيد.
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

مو

دو روش تهيه مو براي شما توضيح داده مي شود:

روش اول:

1 ـ خمير را به شكل مثلث پهن كنيد.
2 ـ طرف صاف مثلث را جلو سر بياندازيد.
3 ـ خمير را پشت سر جمع كرده و اضافه آن را بگيريد.
4 ـ با چاقو فرق سر را مشخص كنيد و دو طرف آن را ساطوري كنيد.
5 ـ اين مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را ملاحظه مي فرماييد.

روش دوم:

1 ـ خمير را فتيله كنيد(بلندي آن به دلخواه شما است)
2 ـ فتيله ها را ساطوري كرده و روي سر نصب نماييد.
4 ـ مدل رشته ها به ميل خود يك طرف، دو طرف يا رو به بالا بچسبانيد.(يك مدل آن را در طرح مشاهده مي كنيد)
4 ـ اگر مايل به موي فر بوديد ، يك طرف رشته را لوله كرده و طرف ديگر را به سر نصب كنيد.

مونتاژ اندام

1 ـ ساقه گردن را داخل تنه نموده و با خمير همرنگ خود گردن را به وسط شانه ها محو كنيد. چرخش سر بستگي به ميل شما دارد.
2 ـ دستها را در جاي خود فرو و با خمير همرنگ آن را محو و بگذاريد خشك شود.
3 ـ بستگي به حالت عروسك پاها را در ناحيه باسن داخل كنيد.
4 ـ دو قسمت وصل شده را خمير گرفته و محو كنيد.

نقوش صورت

توسط قلم موي ريز آبرنگ كار ميشود. اين مرحله پس از پوشاندن لباس و گذاشتن مو انجام مي پذيرد.


مطالب مشابه :


مدل شینیون

گالری لباس زنانه لباس خواب لباس شب لباس عروس آرایش خلیجی مدل مو شينيون نيمه باز و
مدل شينيون باز و بسته جديد زنانه

مدل شينيون باز و بسته جديد
««کلیات آموزش عروسک سازی»»

5 ـ لايه انگشتها را به دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون
كليات آموزش عروسك سازي

دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را
عروسک خمیری

5-لايه انگشتها را به دلخواه باز 3-پس از نيمه خشك شدن حالت كار دارد كه يك مدل شينيون آن را
آموزش عروسک سازی مدرن

دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون آن را
کلیات آموزش عروسک سازی

5-لايه انگشتها را به دلخواه باز مدل مو قابليت زيادي براي زمينه كار دارد كه يك مدل شينيون
نکاتی در مورد آرایش

توصيه مي‌شود خانم‌ها براي انجام كارهاي آرايشي مانند رنگ و مش در نيمه مدل ابرو به باز
برچسب :