آدرس کنگره 60 شعبه کرج

               

               th.c78806d95d.jpg

 

 کرج ـ بلوار هفت تیر ـ چهارراه کارخانه قند ـ فرهنگسرای کوثر      

 

روزهای تشکیل جلسه : یکشنبه و سه شنبه                  


مطالب مشابه :


اخبار (36)

ایستگاه نقاشی و اطلاع رسانی،فرهنگسرای کوثر کرج،پنجشنبه 21/3/88. محل: چهارراه کارخانه قند ساعت
آدرس کنگره 60 شعبه کرج

دسته بندی : پیام تبریک کرج ـ بلوار هفت تیر ـ چهارراه کارخانه قند ـ فرهنگسرای کوثر ـ کنگره ۶۰
میزبانی ”موسی و شبان” از کودکان سرطانی

-22 اسفندماه- در دو نوبت 18 و 19 به نفع کودکان بی سرپرست و سرطانی در فرهنگسرای کوثر کرج
کولر گازی

تاسیسات در کرج(بوران تهویه کرج) کرج چهارراه کارخانه قند روبروی فرهنگسرای ورزشی کوثر
اسپیلت مناسب با توجه به شرایط آب وهوا

تاسیسات در کرج(بوران تهویه کرج) کرج چهارراه کارخانه قند روبروی فرهنگسرای ورزشی کوثر
آدرس کنگره 60 شعبه کرج

جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی کرج هفت تیر ـ چهارراه کارخانه قند ـ فرهنگسرای کوثر
گزارش سال 88

1-برگزاری روز جهانی منع کار کودک -21 خرداد 88 –فرهنگسرای کوثر فرهنگسرای امام خمینی کرج
بیوگرافی هنری بهزاد دودانگه

۲۷ بهمن الی ۱ اسفند ۸۷ کرج فرهنگسرای کوثر فرديس كرج فر هنگسرای کوثر/گلستان/کرج.
برچسب :