نتایج دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد

نتایج دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد «آزمون دكتري تخصصي» و «دوره بدون آزمون دكتري تخصصي» سال 1391
اسامي دعوت شدگان به مصاحبه
اسامي دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دكتري تخصصي سال 1391
ش پرونده نام خانوادگي نام ش داوطلبي كد و عنوان رشته
124397 احمدي محمود 126302 50206 -
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
116206 اديب سميرا 126289 50206 -
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
111537 اكبري رويا 126271 50206 - 
دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
120892 انشيه رضوان 126297 50206 -
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
110644 ايزدي نسيم 126261 50206 - 
دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
170494 بساك هاروني گلنار 126267 50206 -
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
104926 بهداد ناصر 126314 50206 -
 دكتري ترويج و آموزش كشاورزي
103526 حسيني خشت مسجدي سيدحسن 126307 50206 - دکتری ترويج و آموزش 
كشاورزي
118368 راهب جعفر قلي 126316 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
139098 سيدان ندا 126282 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
120864 شكراله زاده امين 126301 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
144691 طيوري منصور 126310 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
122926 غنجي مستانه 126285 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
153060 قدمي ياشار 126321 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
139927 قلي خاني فراهاني ندا 126262 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
106774 كاظمي ميانرودي فاطمه 126274 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
109332 مرشدي لاله 126263 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
147105 موموندي عبداله 126308 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
121741 ميرشكاري علي 126317 50206 - دکتری ترويج و آموزش كشاورزي

اسامي دعوت شدگان به مصاحبه دوره دكتري تخصصي بدون آزمون سال 1391
ش پرونده نام خانوادگي نام كد و عنوان رشته
225213 اذركمند سپيده 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
228051 بندرز زينب 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
225173 مريد اسماعيل 50206 - دکتری 
ترويج و آموزش كشاورزي
220578 ميرزايي ارزو 50206 - دکتری ترويج و آموزش كشاورزي

منابع دکتری ۹۲ - آزمون دکتری ترویج کشاورزی ۱۳۹۱ - آزمون دکترای ترویج کشاورزی ۱۳۹۲
منابع ترویج و آموزش کشاورزی
منابع دکترای ترویج کشاورزی
جزوه دکتری ترویج کشاورزی
جزوات دکتری Leaflets Ph.D
مصاحبه دکتری آزاد
دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
دکتری سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی

منابع دکتری آزاد کشاورزی 92 - جزوات دکترای کشاورزی - جزوات دکتری منابع طبیعی
منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تغذیه دام دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد 
منابع آزمون دکتری علوم جنگل دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی
منابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری سبزی کاری دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری میوه کاری دانشگاه آزاد  
منابع آزمون دکتری گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

شماره تماس  ۰۹۳۵۷۰۸۵۲۳۵


مطالب مشابه :


سوالات مصاحبه استخدامی استانداری اردبیل + لینک مشاهده نتایج اولیه آزمون استخدام

دانشجو از اعلام نتایج آزمون اعلام نتایج اولیه آزمون کشاورزی بانک
اعلام نتایج آزمون استخدام قوه قضاییه در سال ۹۲

اعلام نتایج آزمون استخدام اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی‌مورخ 11 / 11 استخدام بانک.
استخدام استانداری مازندران ۹۲+اعلام نتایج سازمان صنعت و معدن

استخدام استانداری مازندران ۹۲+اعلام نتایج اعلام نتایج اولیه جهاد کشاورزی.
آخرین اخبار استخدامی استانداری گلستان +اعلام نتایج اولیه

آخرین اخبار استخدامی استانداری گلستان +اعلام نتایج اولیه بانک مقالات نتایج اولیه
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ اعلام شد

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ اعلام شد دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی حقوق
منابع آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دکتری منابع دکتری آزاد گروه کشاورزی و نتایج اولیه قبولشدگان
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دکتری + منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه نتایج اولیه قبولشدگان
نتایج دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دکتری نتایج دکتری ترویج و آموزش کشاورزی نتایج اولیه قبولشدگان
نتایج اولیه آزمون ارشد فردا اعلام می‌شود/ 400 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته

نتایج اولیه آزمون ارشد فردا اعلام می‌شود/ 400 هزار دانلود بانک نمونه سوالات امتحانی
اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 89

بانک مقالات از اعلام نتایج اولیه کنکور کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته
برچسب :