نحوه محاسبه معدل دانشجويان دانشگاه پيام نور اعلام شد

در گفت‌وگو با فارس نحوه محاسبه معدل دانشجويان دانشگاه پيام نور اعلام شد

خبرگزاري فارس: رئيس دانشگاه پيام نور نحوه محاسبه معدل دانشجويان دانشگاه پيام نور را اعلام كرد.

A0548505.jpg
محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجويان در آن نيمسال به نام ميانگين نيمسال و ميانگين نمره‌هاي تمام درس‌هاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي به نام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه دانشجو ثبت مي‌شود.
وي درباره محاسبه ميانگين نيمسال تحصيلي گفت: براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نيمسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي‌شود.
رئيس دانشگاه پيام نور با بيان اينكه براي محاسبه ميانگين كل نمرات دانشجويان دانشگاه پيام نور، تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پايان آخرين نيم‌ال تحصيلي درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد كل واحدهاي گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تقسيم مي‌شود، اظهار كرد: نمره درس‌هاي ترم تابستان و درس‌هاي پذيرفته شده و نيز تك درس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي‌شود.


مطالب مشابه :


روش محاسبه معدل

روش محاسبه معدل. نحوه محاسبه معدل رو امروز از مدير يه دبيرستان پرسيدم!
طریقه محاسبه نمرات میان ترم و پایان ترم / منابع درسی امتحانات پایان ترم پیام نور

نمرات پایان ترم محاسبه شده باشد از فرمول زیر محاسبه نمی شود و مردودی از معدل
نرم افزار محاسبه معدل

نرم افزار محاسبه معدل سقف واحد‌هاي مجاز انتخابي دانشجو در هر ترم تحصيلي / واحدهاي مجاز
نحوه ی محاسبه ی معدل موثر در کنکور کارشناسی ارشد

زاهدی در تشریح نحوه جدید محاسبه معدل در تاکنون پس از اینکه دو ترم از تحصیل این
نحوه محاسبه معدل دانشجويان دانشگاه پيام نور اعلام شد

رئيس دانشگاه پيام نور نحوه محاسبه معدل نمره درس‌هاي ترم تابستان و درس
مصاحبه با 3 کنکور ارشد مهندسی شیمی و 2 بیوتکنولوژی

کمی کند پیش می‌رفتم و سرعتم یکنواخت نبود اما دوباره اواخر ترم فرمول محاسبه معدل برای
برچسب :