آشنایی با سیستم های فوتبال

آشنایی با سیستم های فوتبال

معمولا مربیان کم تجربه همیشه سوال میپرسند که بهترین ترکیب برای تیمم چیست ولی جواب این است که یک ترکیب، ترکیب ایده آل نیست درواقع ترکیبی مناسب است که بتوان بهترین بازدهی ار بازیکنان را گرفت و این برای هر تیمی میتواند متفاوت باشد . در واقع شما باید ترکیبتان را با توجه به بازیکنانتان بچینید

2-4-4

این ترکیب یکی از پرطرفدارترین و توانمند ترین سیستم هاست که حالت های مختلف آن اجازه استفاده سوئیپر و بال ها را میدهد و خیلی از تیم ها امروزه از این سیستم استغاده میکنند. بهترین نقطه قوت این سیستم وجود هافبک دفاعی در آن است و مهمترین نقطه ضعف این سیستم این است که دو مهاجم تنها هستند و باید بیشتر از سمت خط هافیک مورد حمایت قرار بگیرند


این سیستم نسبت به سیستم های دیگر که با 3 مهاجم بازی میکنند مثل 3-3-4 و 3-4-3 در حرکات بدون توپ پیچیده تر است. و بیشتر مواقع تیم مجبور است با 2 مهاجم حمله کند و این تعداد مهاجم در مقابل سیستم های دفاعی 4 نفره بیشتر مواقع به مشکل بر میخورند که برای جبران مجبور هستید از بازیکنان خط هافبکتان به خط حمله بیفزایید و سرعت انتقال خوبی درزمان حمله داشته باشیدوازکناره هابه دفاع حریف یورش ببرید خط هاقبک و پیستون ها در سمت مقابل نیز باید بدون توپ به نقاط کور دفاع حریف یورش برند تا مشکل برتری عددی بازیکنان حل شود.
3-3-4
این سیستم در اکثر مواقع در تیم های هلندی و تیم های جوانان استفاده میشود. این سیستم هم اجازه استفاده از سئوپر و یک مهاجم مرکزی را میدهد.
سیستم 3-4-3 برای جوانان نسبت یه سیستم 2-4-4 بسیار آسانتر است. در این سیستم دو مهاجمی که پشت مهاجم مرکزی بازی میکنند باید برگردند و به خط هافبک کمک کنند و مهمترین و کلیدی ترین مسئله این است که این دو مهاجم در کنار خط طولی بازی کنند. در این سیستم بازیکنان شما باید سعی کنند تا توپ را بیشتر از کناره ها بر روی دروازه ها بریزند تا از بازی مستقیم بهره ببرند

3-4-3

این ترکیب یک ترکیب کلاسیک است. در این سیستم یک مهاجم باید جلو در خط حمله بماند و این تک مهاجم باید توانایی نگه داشتن توپ و فصا سازی برای مهاجمین دیگر را نیز ذاشته باشد . مدافعین نیز در این سیستم باید متحد و در کنار بکدیگر بازی کنند و حداقل یک بازیکن از خط هافبک باید در جلوی خط دفاع به عنوان هافیک دفاعی بازی کند که وظیفه او کمک به خط دفاع سه نفره است تا در تعداد مدافعین کم نیاورند

1-5-4
در این سیستم به علت شلوغ بودن خط هافبک به مهاجمین حریف اجازه حمله را نمیدهد. در اصل این سیستم متکی به پیستون دو سمت است که باید در خط حمله برای مهاج نوک موقعیت سازی کنند

2-5-3
در واقع این سیستم توانسته سیستم مدرنی برای مقابله با سیستم 2-4-4. این سیستم شباهت زیادی به 2-3-5 دارد با این تفاوت که دو بال چپ و راست بیشتر نزدیک به مهاجمین بازی میکنند و سه هافبک باقی مانده سعی میکنند تا نزدیک تر به خط دفاعی بازی کنند تا ضد حملات حریف را خنثی کنند . بسیاری از تیم ها یک هافبک را یه عنوان هافبک مهاجم جلو قرار میدهند و به شکل W با دو هافبک دفاعی بازی میکنند

1-3-2-4
این سیستم بیشتر توسط تیم های اسپانیایی و فرانسوی استفاده میشود که سیستم دفاعی ولی بسیار شکل پذیری است و شباهت زیادی به 1-5-4 دارد که بیشر هدف در دست گرفتن خط میانه زمین و جلوگیری از حملات حریف است . تنها مهاجم تیم باید بلند قد و قوی باشد تا بتواند توپ را در خط حمله نگه دارد تا بازیکنان از خط هافبک اضافه شوند


آشنايي با سيستم(1-3-2-4)

 

بکار گيري سيستم ها از اين جهت براي تيمها موثراست که ميتواند در جهت پوشاندن نقايص فردي بازيکنان و همچنين در چيدمان تيم طوري کمک کننده باشد که نقاط قوت وضعف چنان در هم ادغام شوند که برآيند آن بتواند تيم خوبي را پديد آورد.
بنابراين انتخاب سيستم از طريق مطالعه و شناخت ضعفها وتواناييهاي فردي/تيمي ويکسري عوامل ديگرکه تنهابه ان اشاره اي خواهيم داشت بستگي دارد:
سيستم و آرايش تيمي بستگي دارد به:
(1):ديدگاه باشگاه نسبت به فوتبال.
(2):ديدگاه مديران باشگاه نسبت به فوتبال.
(3):کيفيت بازيکنان(شناخت تواناييها و نقاط ضعف) (4):در نظر گرفتن کيفيت حريفان
(5):کيفيت تيم خودي و مقايسه ان با حريفان(در چه سطحي نسبت به حريفان قرار داريم)
(6):نوع مسابقه(در زمين خودمان-در زمين حريف- فينال يا .....)
(7): وضعيت و لحظاتي که در مسابقه پيش مي آيد.
(8):اوضاع و شرايطي که بر تيم حاکم است. (مصدوميت-يار اخراجي – شرايط آب و هوا و زمين و .......)
فرانسويها در اواخر سال(1994) و بعد از جلسات متوالي کارشناسي سيستم(1-3-2-4) را براي فوتبال ملي خود طراحي کردند. شايد دو سال بعد بود که هلند يها و سپس پرتقاليها به اين روش بازي روي آوردند ولي آنها تنها در شش پست بازي در اين سيستم با فرانسويها اشتراک نظر داشتند و در خصوص شرح وظايف و حتي نوع جاگيري چهار پست ديگر با يکديگر اختلاف نظر زيادي داشتند. ما در اين مقاله سعي مي کنيم ابتدا شما را با سيستم 1-3-2-4 با شيوه بازي فرانسويها آشنا کرده سپس تفاوت انرا با شيوه بازي هلند يها بررسي مي کنيم.
در ابتدا براي اينکه تا پايان بحث بتوانيم به روشني درمورد پستهاي بازي صحبت کنيم لازم است پستها را با شماره نامگذاري کنيم. بنابراين بر اساس شکل تيمي و شماره اي که به هر پست داده ايم حرکت مي کنيم.
همانطور که در تصوير ديده مي شود براي راحتي کار بازيکناني که در منقطه راست زمين بازي مي کنند داراي شماره زوج و بازيکنان سمت چپ فرد هستند.

 

در اينجا به بررسي شرح وظايف هرکدام از پستها مي پردازيم:
پست شمارهِ1دروازبان
الف-توانا ييهاي جسماني:
1- قد مناسب( بالاي85/1 سانتيمتر)
2- نسبت مناسب قد به وزن
3- قدرت عظلاني
4- انعطاف پذ يري در سطح بسيار خوب
5- قدرت انفجاري در سطح بسيار خوب
ب-تواناييهاي حرکتي:
1- سرعت حرکت
2- هماهنگي
3- سرعت عکس العمل
4- چابکي
5- توان بي هوازي
6- تعاد ل
ج-تواناييهاي تکنيکي:
1- تکنيکهاي دريافت 4- پاس بلند
2- شيرجه 5-حمل توپ - کنترل
3- تقسيم توپ
(د)-تواناييهاي تاکتيکي:
1-درک بالا از شرايط بازي
2-قابليت پوشش مدافعان(بعنوان يک سوييپر)
3-شروع کننده حمله
4-پايه گذار ضد حمله
(ه)-تواناييهاي شخصيتي رواني:
1-اعتماد به نفس
2-سرعت تصميم گيري
3-انگيزه و پشتکار
4-روحيه جنگند گي
5-بازي خواني
6-خلا قيت
7-خونسرد و ارام
(ي)-تواناييهاي ويژه:
1-شجاع و بي باک
2-قدرت رهبري
3-قدرت ارتباط
4-قابليت بازي بعنوان يک سوييپر
5-قابليت بازيسازيپست شماره 2 و3 دفاع راست-دفاع چپ
توانايي هايجسماني:
1-قد مناسب 180 به بالا 2-پيکر مناسب 3-عضلا ت کشيده و قوي
4-وزن مناسب 5-نسبت قد به وزن 6-قدرت عضلاني:مطلق/نسبي
7-استقامت:عضلاني/قلبي-تنفسي 8-انعتاف پذيري
9-استقامت در سرعت 10-درصد چربي بدن 11-پاهاي بلند و لگن خميده به جلو
توانايي هايحرکتي:
1-سرعت حرکت 2-هماهنگي 3-سرعت عکس العمل 4-چابکي
5-قابليت کار با هر دو پا 6-نيروي عضلا ني 7-توان بي هوازي 8-تعادل
توانايي هاي تکنيکي:
1-سر زدن 2-تکل کردن 3-سانتر کردن 4-پيروزي دز موقعيتهاي 1*1
5-پرتاب اوت دستي 6-طول گامهاي بلند در دويدن 7-توانايي ارسال ضربات ايستگاهي 8-کنتذل خوب
توانايي هاي تاکتيکي:
1-درک دفاع خوب 2-قدرت انتقال بالا 3-توانايي تعويض بازي
توانايي هاي شخصيتي رواني :
1-اعتماد به نفس 2-انگيزه و پشتکار 3-ميل و قابليت گلزني 4-روحيه جنگندگي 5-بازي خواني 6-خلاقيت
توانايي هاي ويژه:
راست ، راست پا
دفاع چپ ، چپ پا


پست شماره 4 و 5 مدافعا نمياني
توانايي هايجسماني :
1-قد مناسب 180 2- وزن مناسب 3-نسبت وزن به قد 4-انعطاف پذيري
5-قدرت عضلاني 6-استقامت:عضلاني/فلبي-تنفسي 7-درصد چربي بدن
توانايي هاي حرکتي:
1-سرعت مناسب 2-نيروي عضلاني مناسب 3-هماهنگي 4-چابکي
تواناييهاي تکنيکي :
1-سر زدن 2-پاس دادن 3-دفع کردن 4-تکل کردن 5-قدرت درگيري 1*1
توانايي هايتاکتيکي:
1-درک دفاع بالا 2-پوشش خوب 3-بازي سازي و تدارک حمله
4-آگاهي محيطي 5-دفاع 2*2
توانايي هاي شخصيتيرواني:
1-قدرت رهبري 2-اعتماد به نفس 3-انگيزه 4-ميل به درگيري
توانايي هاي ويژه:
توانايي کار با هر دو پا
پست 4 راست پا
پست 5 چپ پا

 

پست شماره 6 – 7 ها فبکهاي دفاعي راست و چپ

 

تواناييهاي جسماني:
1- قد مناسب /نسبت وزن به قد قد 185
2-پيکر مناسب 3-قدرت و توان عضلاني مناسب
4-استقامت:عضلاني/قلبي/تنفسي 5-انعطاف پذيري
6-در صد چربي بدن 7-دوندگي زياد

 

تواناييهايحرکتي:
1-نيروي عضلاني مناسب 2-هماهنگي 3- چابکي
تواناييهايتکنيکي:
1-سرزدن 2-پاس دادن (پاس بلند)3-تکل کردن 4-دريبلينگ
5-دريافتها 6-شوت زدن 7-سانتر کردن
تواناييهايتاکتيکي:
1-قابليت پوشش خوب 2-طراح 3- قابليت انتقال 4-قابليت ارسال پاس آخر5-قابليت پاسهاي ناگهاني 6-توان حريف گيري 7-قابليت تعويض بازي
تواناييهاي شخصيتي رواني:
1-قدرت رهبري 2-اعتمادبه نفس 3-ميل به يادگيري 4-اشتياق وانگيزه

 

پست شماره 8 و9 : هافبک نفوذي راست و چپ

 

توانايي هاي جسماني :
1-استقامت:قلبي تنفسي عضلاني2-قدرت و توان3-نسبت قد به وزن
4-انعطاف پذيري5-استقامت در سرعت6-توان بي هوازي
توانايي هاي حرکتي
1-سرعت مناسب2-هماهنگي بالا3-چابکي ايده ا ل 4-سرعت عکسالعمل مناسب5-دوند گي زياد
تواناييهاي تکنيکي:
1-قدرت دريبلينگ2-شوت زدن 3-سانتر کرد ن4-پاس آخر5-تکلآخر
توانايي هايتاکتيکي :
1- قابليت بازي تها جمي2-قابليت بازي تدافعي 3-شم گلزني4-حفظ لوزي5-قابليت انتقال بالا6-خلاقيت7-قابليت تعويض بازي8-بازيهاي ترکيبي9-ميل وقابليت گلزني10-توانايي پرسينگ

 

توانايي هاي شخصيتي رواني :
1-ميل به ياد گيري 2-ميل به گلزني 3- انگيزه و اشتياق 4-با گذشت و فداکار

 

پست شماره 10 : هافبکطراح

 

توانايي هاي جسماني :
1- وزن مناسب 2-درصد چربي 3-قدرت :مطلق نسبي 4-توانعضلاني5- استقامت :عضلاني/ قلبي - تنفسي6-دوند گي زياد

 

توانايي هايحرکتي:
1-چابکي2-نيروي عضلاني 3-تعادل 4-هما هنگي

 

توانايي هايتکنيکي:
1-پاس دادن 2-شوت زدن 3-دريبلينگ4-قابليت چرخش با توپ

 

توانايي هايتاکتيکي:
1-طراح و خوشفکر 2-حفظ لوزي 3-تفکر بازي در عمق 4-قابليت ارسالپاس آ خر 5-ميل به گلزني 6-حلا قيت 7-تغيير اهنگ بازي 8-بازي ترکيبي

 

توانايي هاي شخصيتي/ رواني:
1-قدرت رهبري2-مسئو ليت پذيري 3-انگيزه و اشتياق

 

پست شماره 11 مها جممرکزي

 

توانايي هايجسماني:
1-قد و وزن مناسب 2-سرعت انفجاري 3-چابکي
تواناييهاي حرکتي:
1-سرعت حرکت 2-سرعت عکس العمل 3-چابکي 4-هما هنگي 5-تعادل 6-نيروي عضلاني 7-توان عضلاني
توانايي هايتکنيکي:
1-دريافت کردن 2-دريبلينگ 3-جرخش با توپ 4-شوت 5-سر زدن
توانايي هايتاکتيکي:
1- جاگيري 2-بازي ترکيبي 3-خلا قيت 4-قابليت پرس 5-ا يجاد فضا
توانايي هاي شخصيتي / رواني:
1-اعتماد به نفس 2-انگيزه 3-اشتياق به بازي گروهي 4-شجاعت و جسارت
5-درک و هوش بالا 6-ا گا هي محيطي

 

تيمي که خواهان بازي با اين سيستم مي باشد مي با يستي از لحاظ جسماني داراي کيفيت بسيار بالايي باشد.زيرا در بعضي از پستها در اين سيستم شرح وظايف واقعا سنگين است.براي مثال ما در سيستم 2-5-3 تنها دو بازيکن داريم که شرح وظايف ويژه اي دارند که دو بازيکن کناري انهاست .ولي در سيستم1-3-2-4 شش بازيکن وظيفه ويژه دارند. بازيکنان پستهاي 2 و 3 مدام در رفت و امد هستند همچنين پستهاي 8 و 9 نيز در طول زمين در حرکت هستند ولي بازيکنان 6 و 7 همين رفت و امد را بيشتر در عرض دارند. بنا براين شش بازيکن با شرايط ويژه که چهار نفر در مسير طولي و دو نفر در مسير عرضي زمين حرکت مي کنند. در نمودار پايين با مسير حرکتي هر بازيکن آشنا مي شويم.

 

سبک 1-3-2-4 به شيوه فرانسوي ها
تفاوت بين دو سبک فرانسوي و هلندي در اين سيستم:
مهمترين تفاوت در شرح وظايف 2 و 3 است. بطوريکه قابليت نفوذي انها تافرانسويها پستهاي2 , 3 را wing back مي گوين حد زيادي کمتر از حالت قبل است. بطوريکه در شکل بازي د در حاليکه در شکل بازي هلنديها به انها full back اتلاق مي شود و تفاوت اين دو کلمه هم در قابليت نفوذ يا مدافع کامل است. همچنين پستهاي 8 و 9 در شکل هلندي ان کاملا نز ديک به خط بازي مي کنند و در کانال کناري مسير پر رفت و امدي دارند.

برگرفته شده ازسایت مجیدجلالی


مطالب مشابه :


اسامی داوران هفته ششم رقابتهای لیگ دسته دوم اعلام شد

داور فوتبال نظرآباد گیتی پسند اصفهان-چوکا تالش-ورزشگاه آرارات هییت فوتبال استان
ریاست هییت کونگ فو استان اصفهان استاد رمضانعلی احمدی

کونگ فو توا دراصفهان - ریاست هییت کونگ فو استان اصفهان استاد رمضانعلی احمدی - مسایل روز کونگ
برنامه داوران هفته دهم لیگ برتر نوجوانان کشور

داور فوتبال نظرآباد شیرین داور شیراز-ذوب آهن اصفهان. هییت فوتبال استان
داوران هفته چهارم لیگ نوجوانان

داور فوتبال نظرآباد - داوران هفته چهارم لیگ نوجوانان - اخبار داوری و فوتبالی شهرستان و کشور
اعلام داوران رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی هفته اول دور برگشت

داور فوتبال نظرآباد شهرداری تیران-وحدت صنعت کشاورزی مبارکه اصفهان هییت فوتبال
اعلام برنامه مسابقات لیگ نونهالان هفته دهم و یازدهم

هییت فوتبال ذوب آهن اصفهان- البرز شرکت مربیان تیم فوتبال نونهالان ذو ب آهن اردبیل
اعلام اسامی داوران هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی

داور فوتبال نظرآباد وحدت صنعت کشاورزی مبارکه اصفهان هییت فوتبال استان
آشنایی با سیستم های فوتبال

به سایت کانون مربیان فوتبال ورزشی ذوب آهن اصفهان رئال مادرید سایت هییت فوتبال
دومین اردوی تیم ملی اسکیت سرعت بانوان

اصفهان. جوانان. 14 هییت اسکیت استان اصفهان لیگ برتر فوتبال
اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور

داور فوتبال نظرآباد گیتی پسند نوین-جهان اسپرت سیرجان-اصفهان- هییت فوتبال استان
برچسب :