سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری- ترمینال

 

 

2-1-5) محاسبه زیر بنای فضا های مسافر گیری

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

سرانه

1

ورودی

 

13

 

1

100

100

 

 

 

اطلاعات

2

 

2

6

12

 

 

 

کنترل

5

 

2

12

24

 

 

 

دفتر انتظامی

6

 

2

27

54

 

2

انتظار

 

8

2000

1

3800

3800

9/1

3

تعاونی

 

11

 

24

80

1920

 

 

 

گیشه فروش بلیط

3

 

3

6

18

 

 

 

صندوق

1

 

1

9

9

 

 

 

مدیریت

1

 

1

15

15

 

 

 

منشی

1

 

1

6

6

 

 

 

حسابداری

1

 

1

6

6

 

 

 

بایگانی

1

 

1

6

6

 

 

 

کنترل آمار

1

 

1

6

6

 

 

 

سرویس بهداشتی

1

 

1

6

6

 

 

 

آبدارخانه

1

 

1

4

4

 

 

 

رختکن

1

 

1

4

4

 

4

رستوران

 

11

150

2

400

800

 

 

 

سالن رستوران

3

 

2

250

500

 

 

 

آشپز خانه

6

 

2

100

200

 

 

 

انبار و سرد خانه

1

 

2

25

50

 

 

 

سرویس و استراحت کارکنان

1

 

2

25

50

 

5

 

خدمات تجاری

35

 

16

 

220

 

 

 

آبمیوه و بستنی

3

 

1

12

12

 

 

 

ساندویچ فروشی

3

 

2

12

24

 

 

 

قنادی

3

 

1

12

12

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

 

 

چایخانه

6

 

2

24

48

 

 

 

سیگار فروشی

2

 

2

6

12

 

 

 

بوتیک آرایشی

1

 

1

12

12

 

 

 

بوتیک لباس و کفش

2

 

1

18

18

 

 

 

واکسی

2

 

1

6

6

 

 

 

لوازم تحریر

2

 

1

12

12

 

 

 

صنایع دستی

3

 

1

12

12

 

 

 

لوازم برقی

2

 

1

12

12

 

 

 

هدیه و سوغات

2

 

1

12

12

 

 

 

عکاسی و فتو کپی

2

 

1

12

12

 

 

 

غیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

16

 

6

خدمات فرهنگی

 

9

 

 

 

204

 

 

 

کتاب فروشی مطبوعات

2

 

2

12

24

 

 

 

مطبوعات

2

 

2

6

12

 

 

 

نمایشگاه

1

 

1

48

48

 

 

 

مهد کودک

3

20نفر

1

60

60

 

 

 

نمازخانه

1

30

 

60

60

 

7

خدمات عمومی

 

14

 

 

 

220

 

 

 

باجه تلفن عمومی

 

 

10

1

10

 

 

 

پست و تلگراف

2

 

1

48

48

 

 

 

تلفن خانه راه دور

3

 

1

48

48

 

 

 

شعبه بانک

2

 

2

50

100

 

 

 

بیمه

2

 

1

12

12

 

 

 

وسایل گمشده

1

 

1

6

6

 

8

خدمات بهداشتی

 

14

 

 

 

220

 

 

 

داروخانه

2

 

1

48

48

 

 

 

درمانگاه

3

 

1

48

48

 

 

 

عینک فروشی

2

 

1

12

12

 

 

 

سلمانی

2

 

1

12

12

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

 

 

سرویسهای بهداشتی

5

 

60

6

260

 

9

انبار و تعاونیها

 

48

 

24

24

576

 

10

اداری ترمینال

 

35

 

1

 

600

 

 

 

اتاق مدیر

1

 

1

35

35

 

 

 

منشی و تایپیست

3

 

3

6

18

 

 

 

معاون

2

 

1

24

24

 

 

 

بایگانی

2

 

2

24

48

 

 

 

دفتر تعاونی

10

 

5

12

60

 

 

 

مخابرات

3

 

1

30

30

 

 

 

دفتر تاسیسات

1

 

1

6

6

 

 

 

واحد آمار

2

 

2

6

12

 

 

 

حسابداری

4

 

2

24

48

 

 

 

استراحت کارکنان

1

 

2

24

48

 

 

 

آبدارخانه

1

 

1

12

12

 

 

 

فروشگاه تعاونی

4

 

1

60

60

 

 

 

سرویس های بهداشتی

1

 

6

5

30

 

 

 

سالن کنفرانس بز رگ

 

 

 

 

70

 

 

 

سالن کنفرانس کوچک

 

 

 

 

35

 

 

 

انبار پیش بینی نشده

 

 

 

 

64

 

جمع فضا ها

(با پرسنل 450 نفر)

8920

 

ارتباط 30% کل سطح

 

 

 

 

2680

 

سطح سر پوشیده مخصوص اتوبوس ها

 

 

 

 

3400

 

زیر بنای ساختمان

 

 

 

 

15000

 

 

2-1-6)محاسبه زیر بنا فضاهای تخلیه مسافر

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

سرانه

1

ورودی

 

3

 

 

 

23

 

 

 

اطلاعات

1

 

1

6

6

 

 

 

انتظامات

2

 

1

12

12

 

 

 

استقرار

 

 

1

5

5

 

2

انتظار

 

2

700

1

880

880

25/1

3

رستوران

 

5

50

1

100

100

 

 

 

سالن رستوران

3

50

1

75

 

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

 

 

آشپزخانه و انبار

2

 

1

25

 

 

4

خدمات

 

6

 

1

115

157

 

 

 

باجه تلفن

 

 

5

5

5

 

 

 

کتاب فروشی

1

 

1

12

12

 

 

 

رزرو هتل

1

 

1

18

18

 

 

 

فروشگاه

1

 

1

12

12

 

 

 

سرویس بهداشتی

7

 

16

5

80

 

 

 

غیره

 

 

 

 

30

 

 

 

جمع فضاها

(با 16 پرسنل)

1160

 

 

ارتباطات 20% کل سطح

 

 

 

 

240

 

 

سطح سر پوشیده

 

 

 

 

420

 

 

زیر بنای ساختمان

 

 

 

 

1820

 

 

2-1-7)محاسبه زیر بنای فضاهای خدمات اتوبوس

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

 

سرانه

1

کارواش

 

12

 

2

400

800

 

2

تعمیرگاه اتوبوس

 

28

 

 

 

1440

 

 

 

مکانیکی و تعویض روغنی

8

 

4

90

360

 

 

 

صافکاری و رنگ

8

 

4

90

360

 

 

 

پنچر گیری

4

 

2

90

180

 

 

 

باطری سازی

4

 

2

90

180

 

 

 

تودوزی و غیره

4

 

2

180

360

 

3

لوازم یدکی

 

10

 

 

 

400

 

 

 

دفتر تعمیرگاه

4

 

1

30

30

 

 

 

فروشگاه

3

 

1

120

120

 

 

 

انبار

3

 

1

105

105

 

4

تاسیسات جانبی

 

5

 

 

 

200

 

 

 

سرویس های بهداشتی

1

 

1

60

60

 

 

 

غذا خوری و ملحقات

3

 

1

105

105

 

 

 

رختکن و اتاق استراحت

1

 

1

60

60

 

جمع فضاها

(با 55 پرسنل)

2840

 

 

ارتباطات 15% کل سطح

 

 

 

 

426

 

 

سطح سر پوشیده

 

 

 

 

-

 

 

زیر بنای ساختمان

 

 

 

 

3266

 

 

2-1-8)محاسبه زیر بنای فضای رانندگان

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

تعداد

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

سرانه

1

ورودی

 

7

 

 

 

138

 

 

 

پیش فضا و نگهبانی

1

 

1

 

12

 

 

 

اداری و پذیرش

4

 

1

 

36

 

 

 

سالن انتظار

1

 

1

 

72

 

 

 

سرویس بهداشتی

1

 

3

 

18

 

2

رستوران

 

 

 

 

 

144

 

 

 

سالن رستوران

2

 

1

 

72

 

 

 

آشپزخانه و ملحقات

4

 

1

 

72

 

3

اتاق رانندگان

خواب و سرویسها

4

8

12

5/57

690

 

4

خدمات تفریحی

 

3

 

 

 

306

 

 

 

سالن تلویزیون

1

 

1

 

108

 

 

 

نمایش فیلم

1

 

1

 

126

 

 

 

سالن پینگ پنگ

1

 

1

 

72

 

5

نمازخانه

 

 

 

1

 

36

 

6

تاسیسات

 

2

 

 

 

144

 

جمع فضاها

(با 22 پرسنل)

1458

 

 

ارتباطات 25% مفید

 

 

 

 

362

 

 

سطح سر پوشیده – فضاهای پیش بینی نشده

 

 

 

 

180

 

 

زیر بنای ساختمان

 

 

 

 

2000

 

 

 

2-1-9)محاسبه زیر بنای فضای تاسیسات پایانه و متفرقه

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

1

پارکینگ پرسنل

 

 

2

20

1250

 

2

پارکینگ اتوبوس های مسافربری

پارکینگ

3

500

37500

 

3

پارکینگ تاکسی ترمینال

 

 

65

1625

 

4

پارکینگ اتوبوس و ایستگاه ترمینال

 

 

10

1200

 

5

پارکینگ مینی بوس

 

 

10

800

 

6

پارکینگ سواری شخصی

 

4

 

8750

 

 

 

مخصوص تجاری

2

70

1750

 

 

 

مخصوص رفت

2

200

5000

 

 

 

مخصوص رسید

 

80

2000

 

7

پارکینگ انتظامات ترمینال

 

 

10

250

 

 

 

بخش

 

اجزاء بخش

پرسنل هر واحد نفر

ظرفیت هر واحد نفر

 

زیر بنای مفید هر واحد کل

 

 

 

سرانه

8

پارکینگ فنی اتوبوس

 

 

10

750

 

 

جمع پارکینگ ها

52625

 


مطالب مشابه :


سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری- ترمینال

سرانه ها و ریز فضاهای پایانه مسافربری- درمانگاه. 3 فضاهای پیش بینی
ریز فضاهای خانه سالمندان

پایان نامه معماری - ریز فضاهای خانه سالمندان - rss پست مطالعات رساله درمانگاه.
انجام مشاوره در زمینه انتخاب موضوع، پروپوزال، پایان نامه،ترجمه، مقاله آی اس آی ( ISI ) و علمی پژوهشي

درمانگاه ریز فضاهای درمانگاه مبانی نظری شهرداری ریز فضاهای شهرداری
مطالعات درمانگاه تخصصی

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - مطالعات درمانگاه تخصصی ریز فضاهای کلینیک
دیاگرام های بیمارستان

دیاگرام ارتباطی درمانگاه. دیاگرام ارتباطی سالن
مطالعات و برنامه فیزیکی فرهنگسرا

ریز فضاهای مطالعات رساله درمانگاه. مطالعات رساله دهکده ورزش های زمستانی و
سرانه ها در شهرسازی

فضاهای مسکونی 50 درصد سطح زمین فضاهای سواره و پیاده 25 درصد سطح درمانگاه: 15/
طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی

6- فضاهای اختصاصی دیگر نظیر اتاق ویژه (مراقبت از بیمارانی که از نظر تنفسی –قلبی دچار مشکل
برچسب :