برنامه امتحانات نهايي دي ماه 93-94


برنامه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه سالي– واحد (روزانه) ونيم سالي - واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد و پيش دانشگاهي سالي - واحدي (روزانه)برنامه امتحانات نهايي

سال سوم متوسطهسالي واحدي (روزانه)

ونيم سالي -واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

و

پيش دانشگاهي سالي - واحدي (روزانه)

هماهنگ كشوري پايه هاي اول و دوم

در

نوبت امتحاني

دي سال‌تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲

تذکر :( فايل بصورت PDFمي باشند. )

برای دریافت برنامهبر روی لينك ذيل(فايل ضميمه) كليك و دریافت نمایید .

برنامه امتحانات دي ماه سال تحصيلي ۹۲-۹۳

iconpdf.gifفایل ضمیمه


مطالب مشابه :


برنامه امتحانات نهايي دي ماه 93-94

برنامه امتحانات نهايي سال سوم متوسطه (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد و پيش دانشگاهي
برنامه امتحانات نهايي دي ماه 93-94

برنامه امتحانات نهايي. پيش دانشگاهي سالي - واحدي (روزانه) هماهنگ كشوري پايه هاي اول و
برنامه امتحانات نهايي سوم متوسطه و پيش دانشگاهي

برنامه امتحانات نهايي سال سوم 90 ، امتحانات نهايي دوره پيش دانشگاهي درنيم سال
برنامه ي امتحانات نهايي پايه ي سوم متوسطه ودوره ي پيش دانشگاهي

متوسطه ودوره ي پيش دانشگاهي وزارت آموزش و پرورش، برنامه ي امتحانات نهايي سال سوم
برنامه امتحانات نهايي خرداد 93

برنامه امتحانات نهايي خرداد 93 پيش دانشگاهي(روزانه - بزرگسالان - داوطلبان آزاد)
برنامه امتحانات شهريور ماه سال تحصيلي 91-90

برنامه امتحانات نهايي و هماهنگ كشوري كليه رشته هاي تحصيلي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي (نظري
برچسب :