ریاضی سوم راهنمایی


A/نمونه  سوالات مستمر سوم
اعداد اول وتناسب   نمونه سوال ریاضی سوم/ تا پایان توان/ B
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی برچسب‌ها: ریاضی سوم , سوال تاريخ : چهارشنبه 10 مهر1392 | 11:59 بعد از ظهر | نویسنده : علی | نظر بدهیدپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی توان  پاورپوینت آموزش توان سوم راهنماییاشکالاتی که اطلاع داده شد بر طرف گردید .


موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی ،ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 برچسب‌ها: ریاضی ؛توان , پاورپوینت تاريخ : سه شنبه 9 مهر1392 | 11:21 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاورپوینت آموزش رابطه فیثاغورس /رابطه فیثاغورس
پاورپوینت آموزش رابطه فیثاغورس

 
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: رابطه فیثاغورس تاريخ : سه شنبه 2 مهر1392 | 11:49 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتواحدهای شمارشواحدهای شمارش
عمده ترین واحدهای شمارش و اندازه گیری:

موضوعات مرتبط: پایه هفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، بدونیم بهتره ادامه مطلبتاريخ : سه شنبه 2 مهر1392 | 9:19 بعد از ظهر | نویسنده : علی | 1 نظرپاسخ تشریحی سوالات آزمون نوبت دوم پایه سوم (ریاضی ) خرداد 92پاسخ تشریحی سوالات  آزمون نوبت دوم پایه  سوم (ریاضی )

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 6 اصفهان
دانلود
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی برچسب‌ها: ریاضی , سوم تاريخ : جمعه 3 خرداد1392 | 8:48 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنکته های مهم کتاب های ریاضی راهنمایی جهت زدن تست آزمون های ورودی دبیرستان هانکته های مهم کتاب های ریاضی راهنمایی  جهت زدن تست آزمون های ورودی دبیرستان ها
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمونه ســـــــوالات ورودي دبيرستانها ، سوالات مسابقه علمی برچسب‌ها: تست , ریاضی , راهنمایی تاريخ : دوشنبه 9 اردیبهشت1392 | 7:5 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی /قضیه تالس
پاور پوینت آموزش درس قضیه تالس
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: درس قضیه تالس تاريخ : دوشنبه 19 فروردین1392 | 12:4 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی /آموزش مختصات وبردارپاورپوینت آموزش مختصات وبردار
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: آموزش مختصات وبردار تاريخ : یکشنبه 18 فروردین1392 | 11:48 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی /عبارتهای جبری ومعادلهپاورپوینت آموزش عبارتهای جبری ومعادله
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: عبارتهای جبری ومعادله تاريخ : یکشنبه 18 فروردین1392 | 11:46 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی /معادله ی خطپاورپوینت آموزش معادله ی خط        
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: معادله خط تاريخ : یکشنبه 18 فروردین1392 | 11:43 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور پوینت های آموزش درس ریاضی سوم راهنمایی /دستگاه معادلات خطیپاور پوینت آموزش دستگاه معادلات خطی 

موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: معادلات خطی تاريخ : یکشنبه 18 فروردین1392 | 11:40 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآزمون های هماهنگ استانی/ سوم-خرداد 91 (ریاضــــــــــــــــــــــی)راهنماییجویــــــا مجـــــــــــــــــدریــــــــــــــــــاضی سوم راهنماییآزمون های هماهنگ استانی/سوم-خرداد 91 (ریاضــــــــــــــــــــــــــــــــی)راهنماییدانلود ادامه مطلبموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: ریاضی إسوم ادامه مطلبتاريخ : چهارشنبه 23 اسفند1391 | 10:34 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوال ریاضی سوم (نوبت دوم)درسموضوعنوع سوالدریافتریاضیاعداد حقیقینمونه سوالدانلودریاضیآمارنمونه سوالدانلودریاضیمعادله خطنمونه سوالدانلودریاضیدستگاه معادلات خطینمونه سوالدانلود
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: سوال , سوم , ریاضی تاريخ : پنجشنبه 10 اسفند1391 | 4:10 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآزمون های دی ماه ,بهمن ماه سوم راهنمایی
نمونه ســـــــــــــــــــــــوال

با تشکر :http://www.jooyamajdtehran.comدانلود /ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: سوال , امتحانی ؛ریاضی ؛سوم ادامه مطلبتاريخ : سه شنبه 1 اسفند1391 | 6:59 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآزمون های ورودی به دبیرستان تیز هوشان
دانلود آزمون ورودی به دبیرستان مدرسه نمونه سال87
دانلود آزمون ورودی به دبیرستان مدرسه نمونه سال 88
دانلود آزمون ورودی به دبیرستان مدرسه نمونه سال 89
دانلود آزمون ورودی به دبیرستان تیزهوشان سال 91-90
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمونه ســـــــوالات ورودي دبيرستانها برچسب‌ها: سوال , تیزهوشان تاريخ : دوشنبه 30 بهمن1391 | 11:19 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتکلاسهای فوق برنامه آموزشــــــگاه پــــــل
موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: آموزش ؛ریاضی تاريخ : یکشنبه 29 بهمن1391 | 2:29 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتسوالات مسابقه علمی دانش آموزان مرحله دوم(90/91)دفترچه آزمون علمی سال دوم(نوبت صبح)    

دفترچه آزمون علمی سال دوم(نوبت عصر)
دفترچه آزمون علمی سال سوم(نوبت صبح)  
دفترچه آزمون علمی سال سوم (نوبت عصر)
کلید مسابقه علمی دانش آموزان مرحله دوم
دوم راهنمایی
سوم راهنمایی

موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: مسابقه , ریاضی , علمی تاريخ : شنبه 28 بهمن1391 | 10:12 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتدفترچه های آزمون علمی دوره راهنمایی همراه کلید سوالات(91/92)
دفترچه آزمون پایه دوم                     کلید پایه دوم
دفترچه آزمون پایه سوم                   کلید پایه سوم
موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: علمی , ریاضی؛سوال تاريخ : شنبه 28 بهمن1391 | 10:6 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنرم افزار رسم خط ریاضی راهنمایی

توسط این نرم افزار می توان با داشتن معادله، خط مربوط به آن را رسم کرد و نیز دارای بازی جذابی میباشد که استفاده عملی از دستگاه مختصات را برای شما فراهم می آورد. همچنین فیلم استفاده از رسم خط راست در زندگی روزمره، در این نرم افزار گنجانده شده است.البته به دلیل بالا بودن سایز این فیلم ها، در این مطلب تنها خود نرم افزار برای دانلود قرار داده شده و فایل فیلم ها در مطالب آینده درج خواهد شد. البته فیلم و صدا ندارد .این نرم افزار برای دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی و اول  دبیرستان  مناسب می باشد.برای دریافت نرم افزار روی لینک زیر کلیک کنید  دانلود کنید ...
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نرم افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار برچسب‌ها: ریاضی , سوم , نرم افزار تاريخ : شنبه 28 بهمن1391 | 8:17 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپاور آموزشی رسم های ریاضی کلاس سوم
رسم شماره1  
رسم شماره2    
 رسم شماره 3                                                    
رسم شماره 4           
 رسم شماره5
   رسم شماره  6
با تشکر از همکار خوبم جناب آقای معینی
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: رسم , سوم تاريخ : دوشنبه 9 بهمن1391 | 10:11 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپیدا کردن اعداد اصم روی محور
 پیدا کردن اعداد اصم روی محورموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: اعداد اصم تاريخ : یکشنبه 1 بهمن1391 | 9:19 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتارزشیابی ونمونه سوال درس ریاضی پایه سوم راهنمایی ترم اول 91/92مجموعه سوالهای ریاضی سوم راهنمایی مدارس راهنمایی جمیل ارغوانیه وعلی وحسین همدانیان در سال تحصیلی/91/92درسموضوعنوع سوالدریافتریاضیتاپایان اعدادگویانمونه سوالدانلودریاضیپایان جذرارزشیابیدانلودریاضیپایان اعداد گویاارزشیابیدانلودریاضیبــــــــــــــــردارنمونه سوالدانلودریاضیعبارتهای جبری ومعادلهنمونه سوالدانلودریاضیهندسه انمونه سوالدانلودریاضیترم اول-90جمیلامتحاندانلودریاضیترم اول-  89جمیلامتحاندانلودریاضیترم اول جمیل    /91امتحاندانلودریاضیترم اول /همدانیان91/92امتحان  دانلود
رمز فایل زیپ:www.naderi20.blogfa.comموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی برچسب‌ها: ریاضی ؛سوم؛گویا؛ارزشیابی تاريخ : سه شنبه 30 آبان1391 | 11:6 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآزمون های آنلاین سوم راهنمایی به همراه کارنامه آزمون
آزمون های آنلاین سوم راهنمایی به همراه کارنامه آزمون
شامل سوالات :
          * المپیاد ریاضی سوم راهنمایی
          * المپیاد علوم سوم راهنمایی
 کلیک کنید
بعد از ورود به صفحه بعدثبت نام نماييد سپس آزمون دهيدموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: آزمون آنلاین تاريخ : چهارشنبه 24 آبان1391 | 9:12 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتیک بازی فلش برای افزایش مهارت :ضرب و تقسیم اعداد صحیح بازی آموزشی ضرب و تقسیم اعداد صحیح مخصوص دانش آموزان دوره راهنماییسلامی دوباره به همه دوستانبعد از چند روز غیبت با یک بازی فلش در خدمت شما هستم.این بازی به نوعی مبحث اعداد صحیح رو کامل میکنه.چون قبلاً درباره بردار صحیح،جمع و تفریق اعداد صحیح به روش ذهنی ،مفهوم بزرگتری و کوچکتری در اعداد صحیح بازی های آموزشی ساخته بودم و فقط جای ضرب و تقسیم خالی بود که با ساخت این بازی تقریباً جاش پر شد.توضیحات بازی: ::.در این بازی هر دفعه یک ضرب و یا تقسیم به شما نشون داده میشه که بجای یکی از اعداد آن علامت سئوال قرار گرفته و شما باید از میان بادکنک هایی که در حال حرکت توی آسمون هستند و روی هر کدوم عددی نوشته شده,جواب صحیح رو پیدا کنید و روی اون دبل کلیک کنید تا تساوی کامل بشه و امتیاز بگیرید.


باتشکر ازhttp://rahyarmath.ir/موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: ضرب و تقسیم اعداد صحیح تاريخ : دوشنبه 22 آبان1391 | 11:16 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتریاضی سال سوم راهنمایی / صفحه 37-48
کلیک کنید
.:: بردار ::.موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : شنبه 20 آبان1391 | 2:5 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتتست هایی از مبحث "بردار و دستگاه مختصات
 تست هایی از مبحث "بردار و دستگاه مختصات" و یادآوری نکاتی در این موارد 
جهت دانلود لینک زیر را کلیک کنید.
http://riyazi321.persiangig.com/00096.docموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : شنبه 20 آبان1391 | 2:2 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر سوم
جذر (root):
جذر به معنی ریشه ، بن و پایه است. در ریاضیات جذر گرفتن عکس عمل به توان رساندن می باشد.

عددهایی مانند 49 , 16 , 4 , ... را که جذر دقیق دارند ، مجذور یا مربع کامل می نامند.
توجه: در دوره راهنمایی فقط جذر حسابی ( جذر مثبت) عدد a را در نظر می گیریم و آنرا با علامت  نشان می دهیم.
محاسبه مقدار جذر:...........................به ادامه مطلب بروید
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ادامه مطلبتاريخ : شنبه 20 آبان1391 | 1:40 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتتست های مباحث جــــــــــــذر و مجموعــــــــه
برای دانلود تست های مباحث جذر و مجموعه ها و نیز خلاصه ای از نکات این موضوعات
لینک زیر را کلیک کنید

حجم فایل ۳۶۴کیلوبایت
Microsoft Office Word 2003
ویژه ی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی
http://riyazi321.blogfa.comمنبع موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : شنبه 20 آبان1391 | 1:32 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتجمـــــــــع وتفریـــــــــــــــــــق اعــــــــــــــــــــــــــدادصحیح
این بازی مربوط به اعداد صحیح می باشد.در هر مرحله 10 سئوال از کاربر پرسیده میشه.به اینصورت که یک محور اعداد صحیح و یک بردار روی اون نمایش داده میشه و شما باید جمع و تفریق متناظر اون رو قدم به قدم با نوشتن ابتدا و انتها و عدد بردار کامل کنید
با نوشتن جواب صحیح هر قسمت از بردار10 امتیاز به شما تعلق می گیرد.
اگر نتوانستید جواب را پیدا کنید  برنامه بطور هوشنمد متوجه تاخیر در پاسخ دادن میشه و به شما پیشنهاد میکنه با کم کردن 20 امتیاز از شما جواب را بهتون نشون بده.امیدوارم با انجام این بازی ,دانش آموزان کلاس اول بهتر و بیشتر فرصت داشته باشند تا مهارت خودشون رو در قسمت اعداد صحیح و جمع و تفریق بردار صحیح بهبود ببخشند.برای دانلود کلیک کنیدموضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: جمع وتفریق اعدادصحیح تاريخ : جمعه 19 آبان1391 | 7:29 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتمختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتنرم افزار جالبی برای تمرین مختصات
منتظر پیشنهاد و انتقادتون در بخش نظرات هستم.
دانلودموضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : جمعه 19 آبان1391 | 7:25 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتدانلود جزوات غني سازي تجارب ياددهي-يادگيري درس رياضيجزوه غني سازي رياضي پايه دوم راهنمايي

جزوه غني سازي رياضي پايه سوم راهنماييموضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، ویژه همـــــــــــــــــــــــــــــــــکـاران برچسب‌ها: دانلود جزوات غني سازي تجارب ياددهي , يادگيري درس رياضي تاريخ : جمعه 19 آبان1391 | 7:13 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتسوالات کتاب ریاضی سوم راهنمایی مجموعه ی اعداد صحیح و گویا تست

تست 1

مجموعه ی  با کدامیک از مجموعه های زیر مساوی است؟

 
د) {0,1}
ج) {1, 1-}
ب) {0}
الف)  {1}
 
 
 � تست2 : 
مجموعه ی  کدام است؟
 
د) { }=�
ج) {2, 1, 0, 1-, 2-}
ب) {2, 1}
الف) {2, 1, 0, 1-, ...}
 موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ادامه مطلبتاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | 11:7 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتمجموعه اعداد صحیح و گویــــــــــــــــــــــــــــــا

الف: مجموعه عددهای صحیح
عدد صحیح:(integer)
صحیح به معنی تندرست، سالم و درست می باشد و هر یک از اعداد 0 , 1± , 2± , ... را یک عدد صحیح       می نامیم. مجموعه ی اعداد صحیح را با حرف  که از کلمه آلمانی Zahlenبه معنی «عدد صحیح» گرفته شده است، نمایش می دهند. این مجموعه عبارت است از:
{ ... , 3+ , 2+ , 1+ , 0 , 1- , 2- , 3- , ...} = 
 
نمایش مجموعه عددهای صحیح:
برای معرفی یک مجموعه روشهای مختلفی وجود دارد. اگر اعضای مجموعه مشخص باشند، اعضای مجموعه را می نویسیم مانند: مجموعه کتابهای درسی سال سوم دوره راهنمایی تحصیلی گاهی اوقات لازم است به جای نوشتن اعضای یک مجموعه ، خاصیت اعضاء آن را بیان کنیم. به عنوان مثال فرض کنید معاون پرورشی یک مدرسه خطاب به دانش آموزان آن مدرسه می گوید:
دانش آموزانی که در نوبت اول معدل آن ها بیشتر از 18 باشد ، به اردوی علمی ، تفریحی در شهر اصفهان خواهند رفت. در این جا اعضای مجموعه فعلا مشخص نیستند ، بلکه ویژگی و خاصیت اعضای مجموعه که معدل بالای 18 می باشد در آینده ای نزدیک اعضای مجموعه رامشخص خواهد کرد.                                                   به     ادامه مطلب برویدموضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ادامه مطلبتاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | 11:3 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنکات کلیدی درس ریاضی سوم راهنمایینکات کلیدی درس ریاضی سوم راهنماییاین نکات همه نکاتی است که در کتاب سوم راهنمایی وجود دارد و برای امتحانات نهایی مورد استفاده قرار میگیرد چون از همین یک صفحه به تنهایی میشه ? نمره سوال طرح کرد.موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ادامه مطلبتاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | 10:58 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتفایل آموزشی به صورت فلش براتون گذاشتم امیدوارم خوشتون بیاد.محور اعداد گویا

طول بردار گویا

دانلود سرور 2
دانلود سرو ر2موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : چهارشنبه 17 آبان1391 | 10:28 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتقواعد بخشپذیری:قواعد بخشپذیری:

*عددی بر 2 بخشپذیر است که: رقم یکان آن زوج باشد.
*عددی بر 3 بخشپذیر است که: مجموع ارقام آن بر 3 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 4 بخشپذیر است که: دو رقم سمت راست آن صفر باشد یا عدد دو رقمی سمت راست آن بر 4 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 5 بخشپذیر است که: رقم یکان آن صفر یا 5 باشد.
*عددی بر 6 بخشپذیر است که: هم بر 2وهم بر3 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 2برابر کرده و از بقیه ارقام کم کنیم، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 7 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را 5 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم ، عدد حاصل بر 7 بخشپذیر باشد.

 
*عددی بر 8 بخشپذیر است که: عدد سه رقمی سمت راست آن بر 8 بخشپذیر باشد یا سه رقم سمت راست آن صفر باشد.
*عددی بر 11 بخشپذیر است که: اگر ارقام آن را یک در میان با هم جمع کنیم و اختلاف حاصل صفر شد آن عدد بر 11 بخشپذیر است                                                                                                                     
0=11-11            11=2+9            11=7+4                4972
*عددی بر 12 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.
*عددی بر13 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان را  4 برابر کرده و با بقیه ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.
39=19+20            20=4×5            195
*عددی بر 15 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 17 بخشپذیر است که: اگر رقم یکان آن را 5 برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ارقام حساب کنیم عدد حاصل بر 17 بخشپذیر باشد.
34=11-45            45=5×9            119
*عددی بر 19 بخشپذیر است که:  مجموع دو برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 19 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 23 بخشپذیر است که:  مجموع 7 برابر رقم یکان با بقیه ارقام مضربی از 23 باشد.
*عددی بر 27 بخشپذیر است که: اگر آن را بر 3 تقسیم کنیم خارج قسمت بر 9 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 28 بخشپذیر است که: هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.
*عددی بر 29 بخشپذیر است که: مجموع سه برابر رقم یکان با بقیه ارقام بر 29 بخشپذیر باشد .           
29=14+15            15=3×5            145
*عددی بر30 بخشپذیر است که: هم بر 3 و هم بر 10 بخشپذیر باشد.

با تشکر ازhttp://www.banaslesheshom.blogfa.comموضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، دانستنی هــای ریاضــــــــــــــــی برچسب‌ها: قواعد بخشپذیری تاريخ : سه شنبه 25 مهر1391 | 7:28 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآشنایی با ریاضی پایه دوم و سوم راهنمایی
سلام به دانش آموزان کلاس دوم و سوم

                                          دوم راهنمایی                                               

. بخش اول : مجموعه ی عددهای صحیح
مجموعه
عدد صحیح

. بخش دوم : حساب
توان
دستگاه های شمار
جذر

. بخش سوم : هندسه ی 1
مثلث قائم الزاویه / زاویه و مثلث
توازی / چهارظلعی ها

. بخش چهارم : عدد گویا
عدد گویا (جمع ، تفریق ، ضرب)

. بخش پنجم : کاربرد حروف
عبارت های جبری
معادله
مختصات. بخش ششم : هندسه ی 2
مساحت
تقارن
حجم


 

 

. بخش اول :  حساب و مجموعه های اعداد
 
                      مجموعه ی عدد های طبیعی
                      جذر
                      مجموعه ی عدد های صحیح و گویا
 

 . بخش دوم :  مختصات و جبر
 
                      بردار
                      جبر
                      معادله
 

. بخش سوم :  هندسه ی 1
 
                      زاویه و دایره
                      رابطه ی فیثاغورس
                      دوران
 

. بخش چهارم :  اعداد حقیقی و آمار
 
                      مجموعه عددهای حقیقی
                      آمار
 

. بخش پنجم :  معادله های خطی
 
                      معادله ی خط
                      دستگاه معادله های خطی
 

. بخش ششم :  هندسه ی 2
 
                      خطوط موازی و قضیه ی تالس
                      تشابه
                      حجم
 http://mahnazkhoubi.blogfa.comمنبع:موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: تابستان , ریاضی , دوم , سوم , تمرین تاريخ : شنبه 20 خرداد1391 | 9:59 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتزنگ ریاضی (علی امینی )
 علی امینی کلاس سوم 2مدرسه راهنمایی جمیل ارغوانیه دانش آموز فعالیه ,شعر میگه ,میخونه ,ازبر نقشه جغرافیا میکشه به زنگ ریاضی نادری هم یه جورایی آلرژی داره .....
زنگ ریاضی........علی امینی                               
باز شده روز شنبه .........روز درس ریاضی   
قضیه های تالس .......بردار های مساوی
عبارتهای جبری .........معادلات خطی
دستگاه مختصات .......عدد های خطر ناک
از جمع های بردار .........تا سیلی های آبدار
مغزما لنگ کرده ..........مخم دیگه هنگ کرده
 امسال دیگه تمومه .......مخم توی فرغونه
زنگ ریاضی بابا دیگه بی خیالش .. مال بدم بمونه بیخ ریش صاحابش
آلرژی دارم بهش ..............به اون و دبیرش
معلمش میخنده ......سوال کنی منفی میشه نصیبت
نمیزاره کیف کنی ........با دوستات بازی کنی
بازی کردن حرامه ..........مجازاتش عین بهنام
بهنام ازش میترسه ........اما همش میخنده
  آروم آروم ساعت رفت ........ذهن شما به من رفت
رفت به کلاس اعداد ......لازم داری یه قرص اعصاب
آخر زنگ که میشه مخت یه جوری میشه
زنگو میزنند همیشه این قسمت خوبشه
کلاس شده نمونه شعرم دیگه تمومهخداحافظ ریاضی دارم میرم به بازی  دانلود    موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ تفریح برچسب‌ها: ریاضی , شعر , زنگ , امینی , علی تاريخ : سه شنبه 2 خرداد1391 | 5:39 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90بالاخره نمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90 رو براي دوستاني كه تقاضا كرده بودند قرار دادم اگر تونستم سوالات 89 رو پيدا كنم تو وبلاگ قرار مي‌دم

دانلود سوالات با حجم 2 مگابايتموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : یکشنبه 10 اردیبهشت1391 | 7:13 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراترسم های راهنمایی
توجه :پسورد رسم ها gmath می باشد
تمامی رسم های اول راهنمایی

تمامی رسم های دوم راهنمایی

تمامی رسم های سوم راهنمایی

موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: رسم , راهنمایی , اول , دوم , سوم تاريخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت1391 | 9:32 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتحجمحجم ::.
 
حجم:(Volume)
حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.
 
منشور: (Prism)
منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکل است که دو قاعده دارد که دو چند ضلعی مساوی هستند و بدنه منشور(سطح جانبی منشور ) از مستطیلها یا متوازی الاضلاعها تشکیل شده است.

 
معرفی منشور 5 پهلو:
ي نام شکل: منشور 5 پهلو
ي یال های منشور: 'EE',DD',CC',BB',AA
ي وجه منشور: هر کدام از مستطیل های جانبی را یک وجه منشور می نامند.
ي ارتفاع منشور: از آنجا که هر کدام از یال ها بر دو قاعده منشور عمود می باشند, لذا ارتفاع منشور با اندازه هر یک از یال ها برابر است.
ي قاعده ی منشور: منشور دو قاعده دارد. ABCDE و 'A'B'C'D'E که دو پنج ضلعی مساوی اند.
رابطه های مهم:
ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور
ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی منشور
مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل منشور
 
 
استوانه: (Cylinder)
نام شکلی است که دو قاعده دارد که دو دایره مساوی هستند و بر جانبی راست استوار است.
                           
اگر مستطیل را حول طول آن دوران دهیم, شکل فضایی حاصل استوانه نامیده می شود. در این صورت طول مستطیل ارتفاع استوانه و عرض آن شعاع قاعده استوانه می باشد.

 در شکل بالا مستطیل ABCD را حول طول آن دوران داده ایم و استوانه بوجود آمده است.
رابطه های مهم:
ارتفاع×مساحت قاعده(دایره) = حجم استوانه
ارتفاع×محیط قاعده(دایره) = مساحت جانبی استوانه
مساحت دو قاعده + مساحت جانبی = مساحت کل استوانه
 
 
هرم: (pyramid)
 هرم در لغت به معنی سخت پیر گردیدن و کلان سال شدن است و در اصطلاح هندسه حجمی است که قاعده آن یک چند ضلعی و وجوه جانبی اش مثلثهایی باشند که همه به یک رأس مشترک(رأس هرم) منتهی می شوند.

 
 معرفی هرم منتظم:
ي نام شکل: هرم منتظم.
ي رأس هرم: نقطه S
ي ارتفاع هرم: پاره خطی است که از رأس هرم به مرکز قاعده ی هرم عمود است(SO)
ي قاعده هرم: پنج ضلعی منتظم ABCDE
ي سهم هرم: ارتفاع مثلث های جانبی, ارتفاع هر وجه جانبی هرم منتظم(SH).
ي وجه هرم: هر یک از مثلث هایی که بدنه هرم را می پوشانند را یک وجه جانبی     می نامیم.
ي یال هرم: محل تقاطع هر دو وجه جانبی را یال هرم می نامیم. SE,SD,SC,SB,SA
 
رابطه های مهم:
 
 
 
 
 مخروط : (cone)
 مخروط به معنی خراشیده شده ، تراشیده شده و خراطی شده است ودر اصطلاح هندسه حجمی است که از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع آن به دست می آید . کله قند و کلاه بوقی نمونه هایی به شکل مخروط هستند.

 
معرفی مخروط :                                         
ي نام شکل : مخروط
ي رأس :نقطه ی s
ي ارتفاع :پاره خط SO ضلعی که مثلث قائم الزاویه را حول آن دوران داده ایم تا مخروط بوجود آید.
پاره خطی است که از رأس مخروط بر صفحه ی قاعده ی آن عمود است .
ي قاعده ی مخروط : دایره c به مرکز O و شعاع oB را قاعده ی مخروط می نامیم.
ي مولد مخروط :پاره خط SA یا SB ، وتر مثلث قائم الزاویه که مخروط را بوجود آورده است.
رابطه های مهم :


 
 
کره : (sphere)
کره به معنی گوی و آن چه که به شکل گوی باشد، است و در اصطلاح هندسه شکلی است که از دوران نیم دایره حول قطرش بوجود می آید . مانند توپ ، گوی چوگان
 
معرفی کره:
ي مرکز کره :نقطه ی O
ي شعاع کره :R (فاصله ی نقاط روی سطح کره از مرکز کره)     
ي دایره ی عظیمه :اگر یک کره را نصف کنیم، دایره ای که از نصف کردن کرهبدست می آید،
دایره عظیمه نام دارد .

 رابطه های مهم :

 
 
 

 
1- اگر مثلث قائم الزاویه ای را حول وترش دوران دهیم ، دو مخروط پدید می آید که قاعده های آن ها بر هم منطبق اند.

مثال: مثلث قائم الزاویه ای به اضلاع 6 ، 8 ، 10 ، را حول وتر این مثلث دوران می دهیم . حجم جسم حاصل را حساب کنید .     

 
حل:                                
 
2- با توجه به دستور محاسبه ی مساحت کره (r۲ ת 4) مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم مساحت آن a۲ برابر می شود.
مثال: اگر شعاع کره ای را 5 برابر کنیم ، مساحت آن چه تغییری می کند؟
حل:       
 
 
 
3- با توجه به دستور محاسبه ی حجم کره مشخص می شود که اگر شعاع کره ای را a برابر کنیم، حجم آن a۲ برابر می شود.
مثال: اگر شعاع کره ای را 3 برابر کنیم ، حجم آن چه تغییری می کند؟
حل:
یعنی حجم کره ی جدید 27 برابر جحم کره ی قدیمی می باشد.
 
4- اگر مکعبی را در یک کره محاط کنیم ، قطر مکعب با قطر کره مساوی است .
 
5- از دوران یک ذوزنقه ی قائم الزاویه حول ساق قائم ، مخروط ناقصی پدید  می آید که حجم آن ازدستور زیر قابل محاسبه است:

 
 
 
‏ 
 
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: سوم , حجم , راهنمایی تاريخ : دوشنبه 28 فروردین1391 | 6:15 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوال معادله خط سوم راهنمایی مدرسه جمیل ارغولنیهنمونه سوال معادله خط سوم راهنمایی 
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی تاريخ : دوشنبه 15 اسفند1390 | 9:22 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي سال 90دانلود سوالات با حجم 2 مگابايت
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمونه ســـــــوالات ورودي دبيرستانها برچسب‌ها: نمونه , دولتی , ورودی , دبیرستانها , 90 تاريخ : سه شنبه 2 اسفند1390 | 9:32 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتجمع وتفریق اعداد صحیحبا سلام ...
برای جمع و تفریق اعداد صحیح می توان از شیوه زیر برای آشنایی و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان استفاده نمود .
که با دادن جمع و تفریق های متعدد و خواستن تکلیف از آنها ، آنها را با این مهم آشنا سازیم ...
نکته مهم در این آموزش استفاده از رنگهای سرد و گرم برای اعداد مثبت و منفی می باشد ...
رنگهای مخالف با هم خط می حورند و رنگ های مشابه با هم جمع می شوند .

تفریق اعداد صحیح ...
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : سه شنبه 2 اسفند1390 | 6:34 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اولاول (89-88)نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان  برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید
سوالات  پاسخنامه
 اول (90-89) برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید                              صبح١راهنماییاول(90-89)     نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان                                      نوبت عصر1راهنمای

دوم (89-90)برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید             
عصر٢راهنمایی    دوم (90-89) برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید                    
صبح2راهنمایی
دوم  88-89 نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان                                      
برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید
سوالات     پاسخنامه

سوم (90-89)برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید
صبح3راهنمایی
سوم (90-89)  برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید                      
نوبت عصر٣راهنماییسوم 88- 89  نمونه سوال وپاسخنامه مسابقه علمی مرحله اول اصفهان     
برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید
سوالات      پاسخنامه
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، سوالات مسابقه علمی تاريخ : سه شنبه 25 بهمن1390 | 8:25 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتكليپ( جمع و تفریق متناظر با بردار)
جمع و تفریق متناظر با بردار 1

جمع و تفریق متناظر با بردار 2

جمع و تفریق متناظر با بردار3

باز کردن و بستن مکعب

اثبات فیثا غورس
***************
جمع و تفریق متناظر با بردار گویا ۴

جمع و تفریق متناظر با بردار صحیح

محور اعداد گویا

حالات مختلف رنگ کردن پیراهن و شلوار

تساوی مثلث۱

تساوی مثلث ۲

تعداد مسیر ها

طول بردار گویا
منبع:http://mathgroup.blogfa.com
موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : دوشنبه 24 بهمن1390 | 8:47 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوالات ورودي دبيرستان نمونه دولتي

نمونه سوال سال 82
 دانلود
نمونه سوال سال 83
 دانلود
نمونه سوال سال 84
 دانلود
نمونه سوال سال 85
دانلود
نمونه سوال سال 86
دانلود
نمونه سوال سال 87
 دانلودنمونه سوالات سال ۸۸
      دانلود      موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمونه ســـــــوالات ورودي دبيرستانها تاريخ : دوشنبه 17 بهمن1390 | 9:58 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتبازی های فلش ریاضیبازی های فلش ریاضیبازیهای جالب از درسهای ریاضی )برای آموزش بهتر مطالب ریاضی به دانش آموزان

جهت دانلود کلیک کنیدموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : یکشنبه 16 بهمن1390 | 10:42 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتترفند در ضرب اعدادترفند در ضرب اعداداین مطلب در مورد ریاضیات راهنمایی می باشد ...

...
...
با این ترفند شما می توانید هر دو عدد از ۱۱ تا ۱۹ را بدون استفاده از ماشین حساب به سرعت در ذهن خود ضرب کنید .
در این جا به طور مثال ۱۶*۱۹ را ازمایش می کنیم .
مرحله اول : عدد بزرگتر را با یکان عدد کوچکتر جمع کنید.(یعنی ۲۵=۶+۱۹ )و در جلوی حاصل جمع صفری قرار دهید .(۲۵۰)
مرحله دوم : یکان دو عدد را در هم ضرب کنید و با عدد قبلی جمع کنید .(۵۴=۶*۹ و ۳۰۴=۵۴+۲۵۰)
جواب ما ۳۰۴ است .
اگر این عمل را چند بار تکرار کنید به راحتی در چند ثانیه می توانید ضرب های دو رقمی زیر ۲۰ رو حل کنید.موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، دانستنی هــای ریاضــــــــــــــــی ، زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ تفریح تاريخ : یکشنبه 16 بهمن1390 | 10:40 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتيادي از تالسيادي از تالس انيميشني مفيد درباره ي قضيه ي تالس...
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : دوشنبه 10 بهمن1390 | 11:46 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتچگونه درس ریاضی ام را مطالعه کنم ؟چگونه درس ریاضی ام را مطالعه کنم ؟

حافظه انسان طوری است که پس از چند دقیقه قسمتی از مطالب را فراموش می کند، و بعد از یک شبانه روز فقط رئوس مطالب را به خاطر می آورد. اما اگر در روش های مطالعه خود تجدید نظر کنید، می توانید بر این ضعف ذاتی حافظهغلبه کنید .یک خواننده خوب کسی است که تا جایی که ممکن است:
- نکات اصلی مطلب را بگیرد
- در مورد آنچه نویسنده می گوید، فکر کند .- فعال باشد نه منفعل .- بر روی چیزی که می خواند تمرکز کند .- هر چیزی را به آن موضوع مربوط است به خاطر بیاورد .- آنچه را می خواند با زندگی شخصی خود مرتبط کند .با استفاده از روشهای زیر و تمرین بیشتربه زودی به نتیجه خوبی می رسید:
-۱در مورد موضوعی که قرار است بخوانیدفکرکنید: در مورد این موضوع چه می دانم؟ چه چیزی می خواهم یاد بگیرم؟بعد از خواندن، چه چیزی یاد گرفته ام؟-۲ابتدا بخشی را که می خواهید بخوانید سریع نگاه کنید: چه مطلبی به نظرتان آشناست؟ چه چیزهایی به نظرتان تازگی دارد؟ درک کلی شما از موضوع چیست؟۳-این بار مطالب را به دقت بخوانید و از نکات مهم یادداشت بردارید: مسائل ریاضی را بخوانید و حل آن را روی یك برگه بنویسید.نكات و فرمول ها رایادداشت كنید.-۴ آنچه را که خوانده اید، دوره کنید: یكبار خواندن كافی نیست و به زودی بسیاری از مطالب را فراموش می كنید.بدون آن كه به پاسخ مسائل نگاه كنید یكبار دیگر آن ها را روی یك برگه حل كنید تا به اشكالات خود پی ببرید.موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : پنجشنبه 6 بهمن1390 | 6:6 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظرات.فیثاغورس موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی برچسب‌ها: فیثاغورس , آموزش ادامه مطلبتاريخ : دوشنبه 3 بهمن1390 | 10:36 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتسوالات نوبت اول
از لینک های زیر میتوانید سوالات نوبت اول را دانلود کنید:
موفق باشید.
نوبت اول - پایه اول - 90
نوبت اول - پایه دوم - 90
نوبت اول - پایه سوم - 90موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی تاريخ : دوشنبه 3 بهمن1390 | 0:17 قبل از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپویا نمایی زوایای داخلی و خارجی مثلثاندازه هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور 
مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است


موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : یکشنبه 2 بهمن1390 | 10:27 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتپویا نمایی از زاویه محاطی و مرکزی
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : یکشنبه 2 بهمن1390 | 10:24 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتنمونه سوال ریاضی سوم نوبت ....90/91
سوال ریاضی سوم نوبت1 فنارت۹۰
سوال ریاضی سوم نوبت1 جمیل۹۰ 
ریاضی سوم (ترم اول شهدای فنارت )
ریاضی سوم(ترم اول جمیل ارغوانیه )
ریاضی سوم (نمونه سوال تا پایان اعداد گویاموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، نمــــــونه سوال دوره راهنـــــمایـــی تاريخ : یکشنبه 25 دی1390 | 8:28 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتعکسهای دانش آموزان وهمکاران
تصاویر مدرسه راهنمایی جمیل(دانش آموزان)
91-92اضافه شد   اینجا کلیک کنید
 تصاویر مدرسه راهنمایی شهدای فنارت
تصاویر مدرسه راهنمایی شهدای سروشبادران
    ردپای همنشینی    موضوعات مرتبط: گالری تصاویر همکاران ودانش آموزان ، ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ،ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: عکسها , مدرسه , دانش اموزان , ورزنه تاريخ : یکشنبه 18 دی1390 | 10:41 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتآموزش جدول ضرب ..بوجاری ورزنهجدول ضرب عدد ۲

جدول ضرب عدد ۳
جدول ضرب عدد ۴
جدول ضرب عدد ۵
جدول ضرب عدد ۶
جدول ضرب عدد ۷
جدول ضرب عدد ۸
جدول ضرب عدد ۹
جدول ضرب عدد ۱۰موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 برچسب‌ها: اول , دوم , سوم , راهنمایی تاريخ : پنجشنبه 8 دی1390 | 3:50 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتبازی های فلش ریاضیبازی های فلش ریاضیبازیهای جالب از درسهای ریاضی برای آموزش بهتر مطالب ریاضی به دانش آموزان

جهت دانلود کلیک کنیدموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 ، پاورپوینت ،فیــــــــــــــلم و فلشهای آموزشی تاريخ : چهارشنبه 30 آذر1390 | 6:38 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراترسمنحوه کشیدن یکی از رسم های هندسیبا سلامتوی کتاب ریاضی دوم و سوم راهنمایی رسم هایی داریم که شبیه شکل زیر هستند.یک فایل فلش تهیه کرده ام که نحوه ترسیم رو به صورت قدم به قدم به دانش آموزان نشون میده.امیدوارم مورد استفاده شما و دانش آموزانتون قرار بگیره.اگر پیشنهاد یا انتقادی داشتید خوشحال میشم که بیان بفرمایید.اگر قادر به دیدن فایل فلش نیستید برای دریافت فلش پلیر روی دکمه زیر کلیک کنیدموضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : چهارشنبه 30 آذر1390 | 6:23 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتچند جمله ای ها ومعادلاتدانلود موضوعات مرتبط: ریاضـــــــــــــــــی دوم راهنمایی..2 ، ریاضــــــــــــــی سوم راهنمایی..3 تاريخ : سه شنبه 22 آذر1390 | 7:0 بعد از ظهر | نویسنده : علی | آرشیو نظراتضرب ذهنی دو عدد تا 20 × 20ضرب ذهنی دو عدد تا 20 × 20ضرب ذهنی دو عدد تا 20 × 20
5 دقیقه وقت دارید؟ این تمام وقتی است که نیاز دارید تا یاد بگیرید
چه طور اعداد بین 11 تا 19 را در ذهن خود ضرب کنید. با این کلک، قادر خواهید بود هر دو عددی، از 11 تا 19 را بدون استفاده
از ماشین حساب، بسرعت در مغز خود ضرب کنید. فرض می کنم که شما جدول ضرب تا 10x10 را به خوبی بلد هستید. اجازه بدید 15 × 13 را آزمایش کنیم. 1. همیشه عدد بزرگتر را در ذهن خود در بالا قرار دهید. 2. سپس در ذهن خود نقشه آفریقا را طوری رسم کنید که 15 و 3 از 13 زیری را احاطه کند.
آن اعداد جدا شده تمام چیزی است که شما نیاز دارید. 3. حالا 18 = 3+ 15 4. یک صفر جلوی آن قرار دهید ( یعنی ضربدر 10 ) تا 180 بدست بیاد. 5. عدد 3 پوشیده شده پائینی را در رقم یکان بالائی ضرب کنید، که در این مورد ”5” است ( 15= 5 × 3 ) . 6. محصول مراحل 4 و 5 را با هم جمع کنید تا جوابتون را بدست بیارید. 195 = 15 + 180 آسان نبود ؟ دفعه اول روی کاغذ تمرین کنید.
موضوعات مرتبط: ریاضــــــــــــــــــی اول راهنمایی.1 ، ریاضــــــــــــــ


مطالب مشابه :


نمونه سؤالات آزمون های ورودی به دبيرستانهاي نمونه دولتي

دانلود. نمونه سوال سال 83 سؤالات 9 دوره آزمون ورودی به دبیرستان های مدرسه راهنمایی مهر
نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

نمونه سوالات ورودی راهنمایی سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال
ریاضی سوم راهنمایی

دانلود آزمون ورودی به دبیرستان مدرسه نمونه سال 89 دانلود آزمون تصاویر مدرسه راهنمایی
نتایج آزمون نمونه دولتی استان کردستان

نتایج آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه شایان ذکر است نتایج این آزمون به ادارات
نتایج آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی استان کردستان اعلام شد

نتایج آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی استان کردستان دانلود کتاب به صورت
دانلود سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی | دانلود سوالات آزمون کارشناسی ناپیوسته

دانلود سوالات آزمون نمونه سوالات آزمون ارشد و درخواست خودرا به
برچسب :