حداقل حقوق سال 1392

حداقل حقوق سال 1392

حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ از مبلغ ۳۸۹۷۰۰ تومان سال ۱۳۹۱به مبلغ ۴۸۷.۱۲۵ تومان افزایش یافت  ( ۲۵ درصد افزایش ).

رقم بن کارگری و حق مسکن برای سال آینده افزایشی نداشته است و مانند سال قبل به ترتیب  35 هزار تومان و ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

 حق اولاد برای سال  ۱۳۹۲به 62 هزار تومان افزایش یافته است.

 پایه سنوات از 250 به 300 افزایش یافته و روزانه ۱۹۴۸۵ریال به اضافه 10 درصد برای کارگران روزمزد در سایر سطوح تعیین شده است.

( توضیحات: رویه سنوات قبل برای محاسبه حق اولاد ۱۰ درصد حداقل حقوق بوده است یعنی هر فرزند ۴۸۷۱۲ تومان که در سال جدید نیز برخی شرکتها بر این اساس عمل می نمایند.)

جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران (ارقام به تومان)

مصوبه شورای عالی کار سال 90 سال 91 سال 92
حداقل دستمزد 330300 389700 487125
حق اولاد 33030 38970 62000
حق مسکن 10000 10000 10000
حق بن نقدی 28000 35000 35000
حق سنوات روزانه 200 250 300

 


مطالب مشابه :


حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1392

ردیف. حداقل مطالبات بر اساس قانون کار سال 1392 به تومان. 1. حقوق پایه روزانه 5/16237. 2. حقوق پایه
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

میزان حقوق سال 1392 حقوق قانون کار بخشنامه حقوق سال 92 پایه حقوق سال 92
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91 حقوق سال 91 پایه حقوق سال 91 وزارت کار
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 (جزئیات افزایش 25 درصدی حقوق اداره کار در سال 1393)

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 نرخ پایه سنوات در سال 1392 در مورد کارگران
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

جدول حداقل حقوق سالهای 90 تومان و پایه سنوات در که حقوقشان در سال 93 بالاتر از
میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390

بن کارگری در سال 90(مـاهیانه): دانلود: میزان حد اقل حقوق و مزایای سال 1390
حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1391

حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال سال 1391: حداقل حقوق و مزایا بر اساس قانون
محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1392

همانگونه که ملاحظه می گردد حداقل حقوق پایه روزانه در سال 1392 حداقل حقوق سال 1392,
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 - ضریب حقوق سال 92

بخشنامه میزان حقوق سال 1392 بخشنامه میزان حقوق سال 92 + پایه حقوق سال 92 + حقوق پایه
حداقل حقوق سال 1392

حداقل حقوق سال 1392. حداقل حقوق سال ۱۳۹۲ از مبلغ ۳۸۹۷۰۰ تومان سال ۱۳۹۱به مبلغ ۴۸۷.۱۲۵ تومان
برچسب :