مشکلات و ناهنجاری های تغذیه ای در انگور

مشکلات و ناهنجاری های تغذیه ای در انگور

http://www1.montpellier.inra.fr/grapegen06/technical/docs/Photos/CotGR.jpg

مو به محدودة وسيعي از درجات حاصلخيزي خاك سازگار ميباشد بطوريكه اگر عمق خاك، نوع بافت و آبياري مناسب باشد، مي تواند در خاكهاي با حاصلخيزي ضعيف و فقير، كه ساير درختان ميوه توانايي توليد ميوه در آن را ندارند، محصول خوبي توليد نمايد. در بين كليه عناصر غذايي، مو در بعضي شرايط علائم كمبود ازت، پتاسيم، روي و بور را نشان مي دهد اما علائم كمبود بقيه عناصر غذايي به ندرت ايجاد مي گردد. مو نيز مانند ساير درختان در صورت رعايت اصول و فنون تغذيه متعادل، توليد محصول با كيفيت بالاتر خواهد نمود. روش مرسوم تعيين نياز غذايي درختان ميوه براساس استفاده از نتايج بدست آمده از تجريه خاك، برگ، ميوه و حتي گل مي باشد و نمي توان صرفا” از نتايج تجزيه خاك در توصيه هاي كودي استفاده كرد زيرا ربشه  مو در عمق زيادي در خاك قرار دارد و تجزيه نمونه هاي گرفته شده از عمق cm 90 ( حداكثر ) خاك، نمي تواند مؤيد وضعيت خاك اطراف تمامي ريشه ها باشد و به اين دليل براي تعيين نياز غذايي مو قابل اطمينان نيست، با اين حال آگاه شدن از وضعيت عمومي خاك مانند نوع بافت، ميران املاح، pH و عناصر موجود در آن مي‌تواند مفيد باشد. بر اين اساس براي تعيين نياز واقعي آن بايستي از تجزيه عناصر موجود در دمبرگ و ميوه  همراه با اطلاعات خاك استفاده نمود ( لازم به يادآوري است كه به منظور تعيين مسموميت ناشي از بور، به جاي دمبرگ بايستي پهنك برگ را تجزيه نمود زيرا مقدار زيادتري از اين عنصر در پهنك برگ جمع مي شود ).

در تشخيص كمبود عناصر غذايي در درختان  معمولا” باغداران و كارشناسان از علائم ظاهري موجود روي درخت استفاده مي نمايند. با توجه به اينكه علائم مشابه با كمبود عناصر غذايي، توسط بعضي از عوامل غير تغذيه اي مانند ويروسها، تنش آبي و غيره ايجاد مي گردد، نمي توان با اتكاء به وجود يك علامت، راي به كمبود يك عنصر داد بلكه در صورت استفاده از علائم ظاهري براي تشخيص كمبود، بايستي تمامي علائم كمبود يك عنصر بر روي يك درخت مشاهده شود به عبارتي مثلا” نمي توان با مشاهده شات بري (يك نوع عارضه) در يك مو راي به كمبود عناصر بر و روي داد زيرا اين عارضه توسط عوامل ديگري نيز ايجاد مي شود.

-  از ديگر مشكلات تغذيه اي وجود خاكهاي آهكي است كه مشكلاتي را از لحاظ جذب بعضي از عناصر بوجود آورده كه در نتيجه لزوم استفاده از كودهاي آلي، كودهاي با بنيان اسيدي مانند سولفاتها، گوگرد كشاورزي و از همه مهمتر جايگذاري كودها به طريق چالكود را ضروري ساخته است. استفاده فراوان و غير اصولي از كودهاي ازته و فسفاته توسط باغداران و كم بودن مصرف كودهاي پتاسه و عناصر ريز مغذي در باغات از ديگر معضلات منطقه است كه خوشبختانه با پيگيريهاي مكرر مؤسسه خاك و آب، ميزان مصرف عناصر ريز مغذي در بين باغداران افزايش يافته است. وجود بيكربنات فراوان در آبهاي آبياري، باعث غير فعال شدن و عدم تحرك و جذب تعدادي از عناصر ريز مغذي بويژه عنصر آهن شده است بطوريكه عليرغم وجود آهن در داخل درخت، به دليل وجود بيكربنات و بالا بودن pH سلولي، رسوب كرده و جذب سلولهاي گياهي نمي شود و گياه علائم كمبود آهن را نشان مي دهد. بر اين اساس بايستي از طريق كاهش مقدار بيكربنات موجود در آب آبياري و يا كاهش pH از طريق تزريق اسيد به درختان با نظر كارشناسان تغذيه اقدام كرد. با توجه به اثبات اثرات سودمند محلولپاشي درختان سيب و مو با عناصر غذايي از جمله ازت، بر، روي و كلسيم روي تشكيل ميوه، رشد رويشي و خاصيت انباري، محلولپاشي درختچه مو با عناصر غذايي رايج شده است اما در بعضي اوقات به دليل رعايت نكردن بعضي از اصول محلولپاشي، سوختگيهايي در برگهاي مشاهده مي گردد كه بسته به ميزان شدت سوختگي مي تواند مشكل ساز شود. عواملي مانند زيادي غلظت عناصر غذايي، وجود مواد معدني ديگر در آب استفاده شده براي تهيه محلول، محلولپاشي در اواسط روز و در حرارت بال ، آبياري نكردن قبل و يا بعد از محلولپاشي باعث تشديد سوزش برگ و ميوه ها مي شوند. براي كاهش شدت سوزش علاوه بر رعايت كردن موارد ياد شده ( يعني استفاده از غلظتهاي توصيه شده در زمان معرفي شده)، محلولپاشي در هواي خنك صبح يا عصر و آبياري كردن سريع باغ بعد از محلولپاشي ) بايستي به ازاء نصف مقدار سولفات روي مصرفي، آهك به محلول اضافه كرد مثلا” اگر از سولفات روي 2 در هزار استفاده گردد بايستي به محلول مقدار 1 در هزار آهك اضافه نمود. لازم به يادآوري است كه به منظور افزايش جذب و نفوذ عناصر غذايي محلولپاشي شده روي مو از طريق برگها بايستي سعي شود كه سطح زيرين برگها كاملا‌” خيس شود. براي مثال در ارقام ريش بابا و قزل اوزوم علاوه بركوچك بودن خوشه و حبه ها، زودرنگ گيري و غير يكنواختي در رنگ حبه هاي يك خوشه مشاهده مي شود كه در اين حالت تعدادي از حبه ها در مراحل آخر رشدي ميوه، تغيير رنگ داده و به رنگ قرمز كمرنگ در آمده درحاليكه مابقي حبه ها سبز و ترش مزه هستند. همچنين در اين بوته‌ها ساير علايم احتــمالي كمبود عناصر غذايي مانند رشد ضعيف شاخه، تحمل كم در مقابل سرما، كم برگي، شات بري و غيره مشاهده مي شوند كه همگي ناشي از مديريت ضعيف تغذيه اي درختان مي باشد.


مطالب مشابه :


انگور

مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - انگور - شما میتوانید موضوعات مورد علاقه خود را در زمینه های
انگور

ايران به عنوان يكي از مبادي پيدايش وگسترش انگور در كشت درختان بارور انگور ديم
مشکلات و ناهنجاری های تغذیه ای در انگور

به وسيله آن كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات مشکلات و ناهنجاری های
مقاله درباره باغبانی عمومی .......مقاله درباره پرورش انگور

بینی وضعیت سوسک حنایی می باشد که در مناطق خرماخیز جهان می تواند مشکلات درختان انگور
مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم

مشکلات درختان مرکبات در تابستان های گرم . تاثیر عناصر مختلف در رشد مرکبات و انگور.
اهمیت وپرورش درختان مثمردرافغانستان

اهمیت وپرورش درختان ولی درکشورما متأ سفانه مشکلات عمده باغداری درعدم انگور. 80. 57.
اصول کاشت نهال درختان میوه در مناطق معتدله

گلکاری علمی وعملی،باغبانی، گیاهان داروئی - اصول کاشت نهال درختان میوه در مناطق معتدله
خانه گوزن زرد باغ انگور می شود ( گزارش کامل خبرگزاری مهر از روند تخریب ها در دشت برم)

خانه گوزن زرد باغ انگور می شود/ درختان دشت یک فعال محیط زیست در خصوص مشکلات محل زندگی
روش های کاشت، داشت وبرداشت محصولات باغبانی در منطقه الموت قزوین

درختان مثمر گیلاس ، انار ، انگور ،به ،سیب بازار مصرف از مشکلات عمده باغداران
درختان میوه پاکوتاه

درختان میوه بهر حال درختان پا کوتاه به آسانی رشد نمی کنند و به طور کلی مشکلات اصلاح انگور.
برچسب :