قناری قرمز عقیق اوپال موزاییکی

20110804293

برای نشان دادن خصوصیت ظاهری پرنده ناگزیر به گرفتن

اون در دست هستیم .پرنده ی موزاییکی نر دارای  رگه های

 سفید در قسمت پشت تا روی دم است.همانگونه که ملاحظه

می شود فاکتور اوپال سمت خارج تخفیف میابد.تکثیر کنندگان

 ماهر قادراند قناری را به گونه ای در دست بگیرند که درد و یا

 ترسی متوجه قناری نشود.برخی قناری ها دست صاحب خود

 را می شناسند و بدون ترس روی آن می نشینند و اجازه ی

حمل و نقل می دهند برخی حتی روی دست می خوانند مثلا

به هنگام جفت کردن با قناری های ماده.


مطالب مشابه :


قناری های موزاییکی کدامند؟

قناری های من - قناری های موزاییکی کدامند؟ - - قناری های قناری های موزاییکی
موزاییکی

همدان قناری - موزاییکی - اطلاعاتی در باره تولید و پرورش و نگهداری قناری و شناسایی بیماریهای آن
قناری موزاییکی قرمز ماده

قناری های من - قناری موزاییکی قرمز ماده - - قناری های
قناری قرمز قهوه ای موزاییکی نوع B

قناری های من - قناری قرمز قهوه ای موزاییکی نوع b - - قناری های من
قناری قرمز عقیق اوپال موزاییکی

قناری های من - قناری قرمز عقیق اوپال موزاییکی - - قناری های
برچسب :