پدر شقایق دهقان فوت کرد


پدر رفت … شقایق عزیز تسلیت می گم. این متنی است که مهراب قاسم خانی دیروز در صفحه اش زیر این عکس گذاشت و از فوت پدر شقایق، همسرش خبر داد. پدر شقایق دهقان مدتی بود که در بیمارستان بستری بود و دیروز سرانجام درگذشت. تماشا این ضایعه را به خانم دهقان و خانواده قاسم خانی تسلیت می گوید

پدر شقایق دهقان فوت کرد + عکس

پدر شقایق دهقان


مطالب مشابه :


شعر و متن زیبا برای تسلیت مرگ و فوت

شعر و متن زیبا برای تسلیت مرگ و فوت پدر. شعر و متن زیبا برای تسلیت مرگ و فوت و
اس ام اس خبر و تسلیت فوت و مرگ

اس ام اس خبر و تسلیت فوت و مرگ پدر ) بزرگوارتان شعر برای تسلیت درگذشت
اس ام اس خبر و تسلیت فوت و مرگ

اس ام اس خبر و تسلیت فوت و مرگ پدر ) بزرگوارتان شعر برای تسلیت درگذشت
اس ام اس تسلیت پدر (پیام تسلیت پدر)

اس ام اس برای عرض تسلیت ، پیامک تسلیت ، متن شعر تسلیت پدر ، پیام تسلیت پدر از شنیدن خبر فوت
پدر شقایق دهقان فوت کرد

شعر. حیوانات. عکس زیر این عکس گذاشت و از فوت پدر شقایق و خانواده قاسم خانی تسلیت می گوید
برچسب :