محاسبه محیط + مساحت + حجم اشکال هندسی

نرم افزار ترسیم اشکال هندسی GeoGebra v4.0.27 


19357629187894955684.png
نرم افزار Geogebra محصول تیم متخصص با پشتیبانی دانشگاه سالزبورگ اتریش و سرپرستی مارکوس هوهن وارتر است که برای ترسیم اشکال هندسی به کار میرود. نرم افزار پوشش نسبتاً جامعی به مباحث حساب، جبر و هندسه فراهم کرده است. در برنامه محیط ترسیم اشکال هندسی، محیط ورود فرمان های ریاضی و ناحیه اطلاعات جبری در نظر گرفته شده است. خروجی جاوا اپلت این نرم افزار بدون نقص به همراه گزینه های فراوانی است که طراح آموزشی را قادر به تولید طرح درس های تعاملی با کیفیت بالا می کند. نرم افزار GeoGebra در مقایسه با دیگر نرم افزارها از لحاظ توانمندی های ترسیمی، ظاهر، وسعت عمل، محتوای آموزشی برای معلمین و دانش آموزان، ارتباط با کاربران، خروجی جاوا و بروز بودن مناسب ترین نرم افزار محسوب می شود.

مطلب و نرم افزار فوق از سایت پی سی دانلوداستخراج گردیده است


مطالب مشابه :


حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم

پایگاه اینترنتی ششم - حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم - مساحت و محیط اشکال هندسی 1)
فرمول محاسبه حجم اشکال هندسی

دبستانی ها - فرمول محاسبه حجم اشکال هندسی - مطالب علمی ، آموزشی ، تربیتی ، نمونه سوالات
مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

دانستنیــــــــها - مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی - - دانستنیــــــــها
مساحت ، محیط و حجم شکلهای هندسی

ریاضیات و هندسه - مساحت ، محیط و حجم شکلهای هندسی - مروارید علوم - ریاضیات و حجم مخروط برابر
حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم

تعلیم وتربیت - حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم - موضوعات ومباحث علمی آموزشی وتربیتی در
مساحت ومحيط اشكال هندسي

حجم کره عدد پی محیط - مساحت - محیط و مساحت اشکال هندسی. مساحت مـــربع = اندازه يـــک ضلع
حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم

ساوالان ششم - حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم - - ساوالان ششم
محاسبه محیط + مساحت + حجم اشکال هندسی

نرم افزار ترسیم اشکال هندسی GeoGebra v4.0.27 نرم افزار Geogebra محصول تیم متخصص با پشتیبانی دانشگاه
مساحت ، محیط و حجم شکل های هندسی

مهندس کوچولو - مساحت ، محیط و حجم شکل های هندسی - علمی - آموزشی - درسی - مهندس کوچولو
برچسب :