دانلود سخنرانی مکتوب دکتر رفیعی و هاشمی نژاد - محرم الحرام

دکتر رفیعی شب اول محرم

دکتر رفیعی شب دوم محرم

دکتر رفیعی شب سوم محرم

دکتر رفیعی شب چهارم ، پنجم ، ششم و نهم محرم

هاشمی نژاد روز عاشورا و شام غریبان محرم


مطالب مشابه :


مصاحبه با حاج آقا شهاب مرادی

وقتی برای سخنرانی در مسافرت هستم و هم کلاس آموزش در منبر بسیار تحت
نکاتی در مورد قبل ازدواج

بانک سخنرانی و منبر آموزش مسایل در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و
گفتگو با حجت الاسلام ناصر رفیعی استاد دانشگاه و سخنران محبوب(بخش پایانی)

من ممحض در منبر که فقط اقناع مخاطب نيست بلکه در آن آموزش هم مي سخنرانی را چه
اساسنامه کتابخانه و مرکز فرهنگی منبر

اساسنامه کتابخانه و مرکز فرهنگی منبر جلوه در محراب و منبر می سخنرانی منبر
دانلود سخنرانی مکتوب دکتر رفیعی و هاشمی نژاد - محرم الحرام

موضوعات اخذ شده در رشته تبلیغ و معارف متن سخنرانی و منبر. آموزش زبان بصورت عالی ++++
منبر

جمعه بر روی آن رفت و سخنرانی کرد. البته در سال ساخته شدن منبر برای آموزش مردم
برچسب :