روش درس خواندن دانش آموزان رشته ریاضی برای کنکور

کاربرد روش هاي مطالعه در تک تک دروس

نكته 1- مهمترين مرجع سؤالات ، كتابهاي درسي مي باشند. مخصوصاً در سال هاي اخير كه سؤالات كنكور در تمامي دروس به سمت مفهومي شدن گام برداشته اند، لزوم توجه دقيق و مرجع قرار دادن كتابهاي درسي الزامي است . 

نكته 2- ضرايب دروس اختصاصي در موقع محاسبه جهت تعيين نمره ي تراز، به دليل اختصاصي بودن در يك ضريب 3 ضرب مي شود. يعني در گروه علوم رياضي ضريب درس رياضيات برابر 12 و ضريب فيزيك برابر 9 و ضريب شيمي برابر 6 است .   

نكته 3- در هنگام مطالعه دروس براي كنكور، ميزان مطالعه هر درس بايد با توجه به ضريب و نقشي كه در موفقيت شما در كنكور دارد تعيين شود. واضح است درسي كه ضريب 3 دارد داراي اهميت بيشتري از درس با ضريب 2 مي باشد. اما اين به منزله ي اين نمي باشد كه شما از دروس با ضرايب كمتر غافل شويد. مثلاً همانطور كه بعداً مي آيد درس عربي كه ضريب 2 دارد داراي انحراف معيار بالايي است يعني كسب يك درصد خوب مثلاً 70 درصد در اين درس به دليل آنكه اكثر دانش  آموزان درصد خوبي در اين درس كسب نمي كنند. امتياز بالاتري از نمره ي كسب شده را براي شما به همراه دارد. [به اين سؤال توجه كنيد: اگر شما در درسي كه همه ي افراد در آن درصد بالايي كسب مي كنند يك درصد خوب كسب كنيد مؤثرتر است يا در درسي كه اكثر دانش  آموزان در آن درصد خوبي نداشته اند؟]

نكته 4- موفقيت در كنكور يعني پيشرفت در تمامي دروس نه يك يا چند درس . پس هيچ درسي را به دليل سخت بودن يا اهميت كم داشتن در كنكور و يا به هر دليل ديگر رها نكنيد. 

نكته 5- بهترين كتابهاي تستي ، تست هاي طبقه بندي شده آزمون هاي سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد كه در هنگام و بعد از مطالعه و همچنين به صورت مجموعه اي [اين تست ها تفكيك شده نيست و مربوط به آزمون يك سال است] براي جمع بندي نهايي از يك ماه و نيم مانده به كنكور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 

خيلي از دانش  آموزان مي پرسند كه از چه كتابهاي تستي استفاده كنيم؟ در پاسخ بايد گفت كه بهترين كتاب تست ، كتابي است كه در آن تست هاي استاندارد آمده باشد و استاندارد شده ترين تست ها مربوط به تست هاي آزمون سراسري و پس از آن آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد. بنابراين، در مرحله ي اوّل اين تست ها را بررسي كنيد و اگر فرصت داشتيد، به سراغ تست هاي تأليفي برويد، زيرا همان طور كه بيان شد، تست هاي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد، استاندارد هستند و (به طور کلي) معمولاً نماينده تعداد تست هاي بي شماري هستند كه در مخزن سؤالات وجود دارند.

 ادبيّات

درس ادبيّات به علت ضريب بالايي كه دارد از اهمّيّت زيادي در كنكور برخوردار است . برخلاف آنچه برخي باشد، داوطلبان تصوّر مي كنند و در موقع مطالعه زمان بسيار زيادي را به مطالعه ي دستور زبان فارسي اختصاص مي دهند، تعداد پرسش هاي كمي از اين درس به دستور زبان فارسي اختصاص دارد و اكثر پرسش هاي كنكور از متون ادب فارسي است . (حدود 80 درصد). 

متون ادبيات فارسي كه بخش اعظم پرسش ها از آن طرح مي شود، شامل معاني لغات ، اصطلاحات ، عبارت ها و يا واژه ها و همچنين معناي اشعار، نثر ساده و مسجّع و كنايه هاي ادبي به اضافه ي ضرب المثل ها، آرايه ها و صنايع ادبي (تشبيه جناس و...) مي باشد. 

در مطالعه ي درس ادبيّات به درس هايي كه سؤال خيز هستند مانند حسنك وزير، پله پله تا ملاقات خدا و يا اشعار حافظ ، سعدي و مولانا و... توجّه ويژه اي داشته باشيد زيرا آن ها از اهمّيّت خاصّي برخوردار مي باشند. بنابراين، اين درس ها را با دقت بيش تري مطالعه كنيد. 

كتاب ادبيّات را از ابتداي آن ، شروع به مطالعه كنيد و درس به درس پيش برويد. بهتر است براي درس ادبيّات، دو سري خلاصه برداري يا فيش برداري انجام دهيد: يك سري مربوط به معاني لغات ، اصطلاحات و واژه ها و قسمت ديگر مربوط به تاريخ ادبيّات ، كه در بخش مربوط بيشتر توضيح داده مي شود. 

* درس ادبيّات فارسي از بخش هاي زير تشكيل شده است : 

* متون 

درس ها و متن هاي ادبي را بخوانيد و به معاني لغات و اصطلاحاتي كه در آنها به كاررفته توجّه كنيد. براي يافتن معاني لغات حتماً از قسمت واژه ها و اعلام در انتهاي کتاب استفاده کنيد و تنها به توضيحات مدرّسين يا اطّلاعات شخصي اکتفا نکنيد. درس هايي را كه جمله هاي آن ها سخت تر است، با دقّت بيشتري بخوانید و سطر به سطر آنها را معني کنيد و از اصطلاحات ، كنايه ها و... كه در آنها به كار رفته است ، غافل نشويد. درس ها را به گونه اي مورد مطالعه قرار دهيد که اگر سؤالاتي با عنوان درک مطلب از آن  مطرح شد، توانايي پاسخ گويي را داشته باشيد (درک مطلب، قسمتي است که در مورد مفهوم متن و منظور نويسنده از کاربرد جمله اي خاص از شما پرسش  مي کند). 

* اشعار 

اشعار را بخوانيد و آنها را معني كنيد. در اشعار، به صنايع ادبي و كنايه ها و استعارات توجّه كنيد. معاني اشعار را بيت به بيت مطالعه كنيد. توجّه داشته باشيد که درک عميق معاني اشعار، بسيار مهم است، چون در کنکور سال هاي اخير توجّه ويژه اي به اشعار و کشف ارتباط ميان آن ها شده است. 

* املا

سعي کنيد در حين مطالعه ي متون، حتماً به املاي کلمات مهم توجّه داشته باشيد زير آن ها خط بکشيد يا اين که در حاشيه ي کتاب، در صفحه اي که آن کلمه در آن قرار دارد، مجدّداً يادداشت کنيد تا با يک نگاه گذري و سطحي نيز املاي آن، در ذهنتان تداعي شود. 

* تاريخ ادبيّات و لغات 

اين قسمت از كتاب ادبيّات كه به زندگي شاعران و نويسندگان اشاره مي كند و در آنها موضوعاتي مانند سال تولّد و فوت ، محلِّ تولّد، نام آثار آنان و محتواي آنها و به طوركلي هرگونه اطلاعاتي درباره ي آن ها را مطرح مي كند. به علّت تعداد زياد نويسندگان و شاعران كه در كتاب ادبيّات مطرح شده است ، امكان فراموشي آنها نيز بيشتر است . بنابراين، بايد از تاريخ ادبيّات فيش برداري کنيد و مطالب فيش ها را به طور مرتّب مرور نماييد. در زير، روش هايي براي  به خاطرسپاري بهتر به شما ارائه مي شود: 

1- روشهاي خاصّي براي حفظ اسامي و نكات و... ابداع كنيد. 

مثلاً براي يادگيري و حفظ مطالب از تكنيك هايي نظير مخفّف ها استفاده كنيد؛ مثلاً، براي حفظ آثار خمسه ي نظامي گنجوي كه عبارتند از: مخزن الاسرار، ليلي و مجنون،  خسرو و شيرين، هفت پيكر و اسكندرنامه. با استفاده از حروف اوّل آن ها مي توان كلمه ي مخفّف «ملخها» را ساخت و از اين كلمه براي به يادآوري آثار نظامي مي توانيد استفاده كنيد.  

خلاصه اي از مطالب کتاب را به صورت فيش درآوريد تا در زمان هاي مناسب بتوانيد مرور کنيد. 

براي حفظ كردن لغات و اصطلاحات، مي توانيد از دو روش زير در هنگام مطالعه و يادگيري، استفاده كنيد. 

روش اوّل- استفاده از كلمات هم خانواده است ؛ مثلاً، براي حفظ معني كلمه ي «مقيم » ببينيد چه كلمه ي هم خانواده اي از آن را مي شناسيد.  [اقامت كننده] و به وسيله ي آنها كلمه ي موردنظر را فرا گيريد. [و مقيم؛ يعني، اقامت كننده ، كسي كه در مكاني مسكن گزيده باشد]

روش دوم- تداعي معاني است . در اين روش ببينيد واژه يا لغت موردنظر در ذهن شما چه معنايي را تداعي مي كند؛ مثلاً، كلمه ي «مهد» شما را به ياد كلمه ي مهدكودك مي اندازد كه به معني محلِّ نگهداري كودك است . بنابراين، مهد به معني محل نگهداري و گهواره است . شما در اين جا معاني كلمات ناآشنا را با كلماتي كه براي ذهن شما آشنا هستند، پيوند مي زنيد. مثال ديگر، كلمه ي محظوظ است كه شما را به ياد حظ كردن (به معني بهره مند شدن ) مي اندازد. پس، محظوظ به معني «بهره مند شده » مي باشد. 

سعي كنيد با استفاده از اين روشها و خلاقيّت ، علاوه بر اين كه مطالب را بهتر به حافظه مي سپاريد، مطالعه ي درس ادبيّات را شيرين تر كنيد. 

الف- فيش هاي مربوط به لغات 

در هنگام مطالعه ي درس ادبيّات، هرگاه به لغاتي رسيديد كه احساس كرديد مهم هستند يا به يادسپاري آنها براي شما مشكل است و همچنين لغاتي كه از نظر املايي مهم هستند، آنها را روي فيش ها بنويسيد و آنها را به دفعات مرور كنيد. 

بر روي اين فيش ها مي توانيد معاني اصطلاحات و واژه ها و عبارات مهم و حتي معاني ضرب المثل ها و يا كنايه ها و استعاره ها را نيز يادداشت كنيد. علاوه بر اين به لغاتي كه مشابه همديگر هستند نيز توجه كنيد و آنها را روي يك فيش يادداشت كنيد. مانند: 


 
چند مثال از لغت هاي مشكل : تطاول (دست درازي كردن ) ديلاق (قددراز) صولت (حمله ـ شدّت ) قاپوچي (دربان ) 

چند مثال از لغت ها (با تأكيد بر وجه املايي ): تنزيه (پاك شمردن ) سفاهت (ناداني ) سماط (سفره ) مخذول (خوار شده ) محظوظ (بهره مند شده ) تپق (گرفتگي زبان ) 

چند مثال از تضاد: ازل و ابد (زمان بدون آغاز زمان بدون پايان ) اقبال و ادبار (روي آوردن شانس پشت كردن شانس ) و... 

ب- فيش هاي تاريخ ادبيّات 

در بالاي اين فيش ها نام شخصيّت موردنظر را بنويسيد و اطّلاعاتي را كه درباره ي اين شخصيّت در كتاب هاي درس ادبيّات مي بينيد، در پايين آن يادداشت كنيد. از جمله قرني که در آن مي زيسته اند، آثار، محتواي آثار، سبك ادبي، نگارش نويسنده و يا ويژگي هاي خاصِّ نگارش وي ، شاگردان و هم عصران معروف آن و به طور كلي هرگونه اطّلاعاتي را كه در كتابهاي درسي درباره ي آنها آمده است، به طور خلاصه يادداشت كنيد. در پايان، لازم است يادآوري شود که در تهيّه ي اين فيش ها و خلاصه ها حتماً به قسمت اَعلام در انتهاي کتاب توجّه کنيد، زيرا بسيار مورد توجّه طراحان سؤال قرار دارد. 

دين و زندگي

درس دين و زندگي به تازگي جايگزين معارف و بينش اسلامي گرديده و با رويکردي جدید نسبت به آموزش مباني اسلامي، تلاش به ايجاد علاقه و ارتباط بيش تر با مخاطبين خود دارد. 

جديد شدن مطالب و محدود بودن پرسش هاي کنکوري به علت تغييرات کلي کتاب سبب مي گردد در بررسي اين درس نيم نگاهي هم به شيوه ي طراحي پرسش هاي معارف اسلامي در سال هاي گذشته داشته باشيم. کتاب هاي دين و زندگي بيش تر شامل بخش هاي ذيل مي باشند که درباره ي هر کدام توضيحات لازم را ارائه مي کنيم. 

- عناوين موضوعات (تيتر موضوعات) 

- متن درس

- آيات و روايات 

- زيرنويس 

- براي مطالعه

- عناوين موضوعات 

درباره ي عناوين موضوعات همواره بايد به ياد داشته باشيد که عموماً براي پرسش هايي  که مفهوم کلي يک موضوع را پرسش  مي کنند از اين تیترها استفاده مي شود، براي مثال از شما پرسيده مي شود فلان حديث يا فلان عبارت بيانگر چه موضوعي است يا به چه چيزي اشاره دارد، در اين جاست که بايد از عنوان کلي اي که در صدر يا ذيل آن حديث يا عبارت به خصوص به کار رفته شده استفاده کرد.

* متن درس

متن درس ها را بايد به خوبي به خاطر بسپاريد، زيرا بسيار رايج است که عين جمله ي کتاب آورده مي شود و بخشي از آن حذف مي شود بخش حذف شده ي آن، از شما پرسش  مي شود. براي پاسخ گويي به اين گونه پرسش هاي توصيه مي شود هنگام مطالعه، حتماً پرسش هايي به صورت حذف قسمت هاي مهم از خود داشته باشيد. 

- آيات و روايات 

درباره ي آيات حتماً موضوعي را که به آن اشاره دارد به خاطر بسپاريد. سعي کنيد تبحر کافي را در ترجمه ي آيات به دست آوريد و پيام آن ها را بررسي نماييد. روايات را بايد با نام روايت کننده ي آن به خاطر بسپاريد. اگر حديثي يا شعري با آيه ی به خصوصي ارتباط داشت به آن توجه کنيد. هم درباره ي آيات و هم در مورد احاديث مخاطب آن ها را يعني کساني که آن آيه يا حديث براي آن ها نقل شده در خاطر داشته باشيد.  

* زيرنويس

هميشه اين بخش از کتاب مورد توجه  ويژه ي طراحان و در عين حال کم لطفی دانش آموزان قرار مي گيرد. اين بخش در حقيقت ادامه ي متن کتاب و توضيح اصطلاحات مهم متن است و نبايد آن را صرفاً به اين علت که جدا از قسمت اصلي است کنار گذاشت، اين قسمت را با دقت و توجهي نظير آن چه در حين مطالعه ي متن اصلي داريد،  بخوانيد. از نام منابع و نويسندگان آنان نيز که معمولاً در زيرنويس است غافل نشويد. 

* براي مطالعه

اگر قسمت مقدمه ي کتاب دين و زندگي را مشاهده کنيد، مي بينيد که بخش «براي مطالعه» نبايد مورد سوال قرار گيرد. اما بايد بدانيد اين سخن اعتبار چنداني ندارد، زيرا بسيار اتفاق افتاده، قسمت هايي که طراحان کتاب آن را خارج از محدوده ي درسي قرار مي دهند و صرفاً براي اطلاعات بيش تر که جنبه ي اختياري دارد در کتاب ذکر مي کنند، از نظر طراحان سوال جزو متن کتاب تلقي مي شود که اين قسمت ها را حتماً بعداز مطالعه ی فراوان متن چندين و چند بار روخواني کنيد تا اگر زماني بر طبق عادت مذکور مورد پرسش قرار گرفت تسلط کافي را داشته باشيد. 

 عربيدر سال هاي اخير، زبان عربي در آزمون هاي سراسري داراي اهميت زيادي گشته است . اگر به سير صعودي كنكور در دو درس زبان انگليسي و عربي در 15 سال اخير نگاهي بيندازيم. دانش  آموزان در درس زبان انگليسي پيشرفت بسيار زيادي داشته اند ولي در درس عربي اين امر با كاهش چشمگير همراه بوده است . شايد يكي از دلايل اين امر مفهومي تر شدن پرسش هاي عربي و نياز به احاطه ي كامل بر مباحث اين درس براي حل مسائل مطرح شده در كنكور باشد. 

در سال هاي اخير دانش  آموزان در اين درس بامشكلات فراواني مواجه بوده اند و همچنين به دليل توجه بسيار زيادي كه به درس زبان انگليسي دارند از زبان عربي غافل شده اند و به همين علت درصدهاي كسب شده در اين درس با افت شديد همراه بوده است . اين امر باعث شده است كه اين درس در كنكور از نرم منفي بالايي (انحراف معيار بالايي )  برخوردار شده باشد. بدين معني كه به دليل آن كه بيش تر دانش  آموزان عربي را با درصد پايين مي زنند، كسب نمره بالا در عربي يك امتياز بسيار بزرگ ، و با امتيازي بالاتر از نمره كسب شده همراه خواهد بود. 

در درس عربي نزديك به 80 درصد پرسش ها از قواعد و دستور زبان عربي مطرح مي شود و بقيه  از ترجمه ي لغات و متون عربي و.... است . به بخش لغت آموزي در اين درس توجه داشته باشيد كه با لغت آموزي خوب در اين درس ، در زمان مي توانيد صرفه جويي كنيد و همچنين اين عمل دقت شما را در قسمت هاي ديگر عربي افزايش خواهد داد. 

سازمان سنجش منابع اين درس را در آزمون سراسري عربي 2 و عربي 3 بيان كرده است ولي دقت داشته باشيد كه در قسمت قواعد نياز است شما قواعد سال هاي قبل را نيز بدانيد. (حتي قواعد عربي راهنمايي ) يعني قواعد را از پايه شروع كنيد. در مطالعه ي درس عربي به نكات زير توجه داشته باشيد. 

1- همانطور كه بيان شد مطالعه ي قواعد درس عربي را از پايه شروع كنيد. 

2- معاني لغات و اصطلاحات عربي را در متن درس و عبارتها و جملات ياد بگيريد نه به صورت مجزا. 

3- در قسمت مطالعه ي قواعد به تمرينات كتاب بسنده نكنيد. مثلاً قواعد تجزيه و تركيب را در متن درسهاي كتاب به كار بريد و سعي كنيد وقتي يك تمرين كتاب را حل مي كنيد آن را تجزيه و تركيب كنيد و در اين زمينه به تسلط كافي برسيد. 

4- از قواعد درس عربي خلاصه برداري كنيد تا در موقع لزوم نياز به رجوع مكرر به كتاب نداشته باشيد و علاوه بر آن بتوانيد آنها را به راحتي مرور كنيد. 

5- از لغات و اصطلاحات مشكل  فيش برداري كنيد. و آنها را به دفعات مرور كنيد. 

6-  بررسي تست هاي فراوان در اين درس به يادگيري و به يادسپاري شما كمك فراواني مي كند. در اين زمينه مي توانيد از تست هاي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد استفاده كنيد. به خصوص از پرسش هايي كه در سال هاي اخير (از سال80 به بعد) مطرح شده اند. سعي كنيد در هنگام تست زني يا در هنگام بررسي تست ها، چهار گزينه را (حتي گزينه هاي غلط را) با بيان دليل اشتباهات آنها مورد بررسي قرار دهيد. با اين كار شما عملاً چهار تست را حل كرده ايد نه يك تست ! 

7- در اين درس به اعراب كلمات (منصوب، مرفوع، مجرور و مجزوم) دقت ويژه اي داشته باشيد. 

  زبان  انگليسي  

زبان انگليسي در سال هاي اخير به علت توجهي كه از طرف دانش  آموزان درباره ي آن صورت گرفته است از پيشرفت قابل توجهي برخوردار بوده است به طوري كه در سال هاي اخير بيش تر داوطلبان بين 60 تا 70 درصد پاسخ هاي مربوط به اين درس را در كنكور سراسري درست جواب مي دهند. بنابراين دقت داشته باشيد كه شما نيز در كنكور بايد اين حداقل را داشته باشيد و اگر به فكر كسب رتبه هاي خيلي خوب و قبولي در رشته هاي موردنظرتان هستيد بايد سعي كنيد درصد پاسخگويي به اين درس را در كنكور افزايش دهيد. 

برخلاف درس عربي كه در آن قواعد و دستور زبان حرف اوّل را مي زند در اين درس حرف اوّل با معناي لغت و عبارات است . در آزمون زبان انگليسي 5 تست مربوط به قواعد مي باشد و بقيه ي سوالات به طور مستقيم (در قسمت vocabulary ) و يا به طور غيرمستقيم (در قسمت cloztest و reading ) مربوط به معني لغات و جملات مي باشند. علاوه  بر اين برخي از سوالات مربوط به قواعد را مي توان با استفاده از معني جملات پاسخ داد. در قسمتي از پرسش هاي اين درس متني به شما داده مي شود كه پس از خواندن آن به پرسش ها پاسخ دهيد. در اينجا منظور دانستن لغات به تنهايي نمي باشد بلكه شما پس از خواندن متن و درك آن بايد به پرسش هايي كه در باره ي متن داده شده پاسخ دهيد. لازمه ي درك متن ، دانستن معاني لغات و اصطلاحات به كار رفته در آن است . در هنگام خواندن متن ، زير مباحث مهم مانند اسامي سال ها و همچنين موضوعات مهم و... خط بكشيد تا در موقع پاسخ گويي به پرسش ها بتوانيد از آنها استفاده كنيد. در بحث لغت آموزي توجه داشته باشيد كه لغت ها را در متن فرابگيريد و همچنين فقط به لغت هاي پاياني هر درس اكتفا نكنيد، بلكه به لغات جديدي كه در متن درس يا تمرين ها مطرح شده اند نيز بايد دقت داشته و آنها را نيز فرا بگيريد. شما مي توانيد براي يادگيري لغات ، يك دفترچه لغات تهيه كنيد و تمام لغت هاي جديد را در آن يادداشت كنيد. در بحث لغت آموزي زبان انگليسي استفاده از فيش ها و خواندن فيش ها به روش لايتنر بسيار مفيد مي باشد. 

در بحث گرامر به پسوندها و پيشوندها توجه كنيد و قالب هاي دستوري زبان انگليسي را فراگيريد. شناخت افعال و زمان هاي آنها و شناخت افعال بي قاعده قيدها انواع صفت ها انواع جملات (مثلاً جملات شرطي نوع اوّل دوم و سوم ) و... مي تواند تست زني شما را در اين درس بهبود بخشد.


مطالب مشابه :


روش درس خواندن دانش آموزان رشته ریاضی برای کنکور

يعني در گروه علوم رياضي ضريب درس در كنكور بايد اين كه پس از خواندن آن
آمادگي براي كنكور

چند توصيه به شما براي آمادگي در دروس رياضي كنكور. 1 توجه داشته باشيد بعد از خواندن هر
نفرات برتر کنکور سراسری و درس خواندن-قسمت اول

بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی - نفرات برتر کنکور سراسری و درس خواندن-قسمت اول - Educational
نحوه خواندن دروس رياضي و آمار در آزمون كارشناسي ارشد مديريت

modirarshad - مشاور كنكور كارشناسي ارشد مديريت اين 2 تا درس هر كدو م يه مقوله جدا گانه هستند و هر
چگونه بايد براي كنكور درس بخوانيم ؟

ولي براي شروع، اضطرار بحث چگونگي درس خواندن به رياضي از سد كنكور رد شويد و در
نکاتی برای برنامه ریزی مطالعه کنکور

با اين فرم خواندن و تست زدن شما حتي اگر ، بدون توجه به درس رياضي هم از سد كنكور رد شويد
روش خواندن درس ریاضی برای کنکور

گروه رياضي دفتر تاليف كتب برای خواندن درس ریاضی از پایه شروع کنید. پرتال كنكور.
بانک سوال کنکور

كليه سوالات و پاسخها با فرمت pdf تهيه شده‌اند.و براي خواندن آنها كنكور 8۹ رشته رياضي
برچسب :