کلمات هم خانواده

     

                           

     هم خانواده های کلمات انتخابی از درس فداکارانwww.roozgozar.com-773.gif

 کلمه:

           هم خانواده :

موفقیت

 موفق

توفیق

  موافقت

اشتیاق

مشتاق

شوق

  تشویق         

شهید

شاهد

مشهود

  شهادت

غروب

غرب

مغرب

  غربی

سرعت

سریع

تسریع

  سریعا"

مسافر

سفر

سفیر

  سفارت

واقعه

موقع

وقوع

  مواقع

معلم

علم

معلوم

  تعلیم

احترام

محترم

حرمت

 احتراما"

شریف

شرف

تشریف

  مشرف

طفل

طفولیت

اطفال

  طفلان

آرام

آرامش

آرامی

 آرامگاه

حرکت

حرکات

تحرک

 متحرک

خبر

اخبار

مخبر

مخابرات

اشغال

شغل

مشغول

شاغل


مطالب مشابه :


کلمه های هم خانواده

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع سه حرف مشترک دارند .
هم خانواده

برای پیدا کردن هم خانواده ی کلمات باید به ریشه ی کلمه ها توجه نمود .کلمات هم خانواده دارای یک
کلمه های هم خانواده

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع سه حرف مشترک دارند .
کلمات هم خانواده

یکی از مباحثی که در کلاس چهارم دبستان در درس بنویسیم مطرح میشود، بحث کلمات هم خانواده است.
کلمات هم خانواده

دبستانی های عزیز - کلمات هم خانواده - آموزشی * تربیتی * خلاقیت - دبستانی های عزیز
کلمات هم خانواده درس بنویسیم

پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان - کلمات هم خانواده درس بنویسیم - نمونه سوالات درس مختلف پایه
کلمات هم خانواده

نوشته های یک دانش آموز - کلمات هم خانواده - مطالب و نوشته های دانش آموز دبستان انديشه - بنياد
کلمات هم خانواده

كلمات هم خانواده، كلمات دخيل از عربي به فارسي هستند كه ريشه ي فعلي مشترك دارند.
کلمات هم‌خانواده

گلشن فارسی کلاس ششم - کلمات هم‌خانواده - وبلاگ تخصصی راجع به فارسی ششم دبستان
برچسب :