هرزگی بوروکراتیک

بوروکراسی (bureaucracy) یا دیوانسالاری به قشر اداری و طبقه مدیریت سازمان بخصوص سازمانهای دولتی دلالت دارد که دارای بافتی منسجم بوده و یکی از منابع مهم قدرت و مظهر حکومت منطق به حساب می آید(غلامرضا علی بابایی،فرهنگ سیاسی،ص140).در بوروکراسی منطقی ارتباط افراد و مشاغل تابع سلسله مراتب اداری بوده ،فعالیتهای سازمانی بر اساس مقرراتِ مدون، هدایت و عملی می شوند. تمام عملکردها بر مبنای منطق سازمانی و نه فردی صورت پذیرفته ، سلیقه های شخصی در آن راه ندارد و شایستگی ها و تخصص مبنای تقسیم کار و ترفیع است.

در مواقعی نیز پیچیدگی های فرآیندیِ دیوانسالارانه، آن را به بدنامی کشانده و دستی همچون دست نامرئی آدام اسمیت در اقتصاد، به شکلی متفاوت با قدرتی پنهان ، غیر متمرکزوالبته آزاردهنده در لایه های آن پدید می آید. با این حال در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، بوروکراسی شکلی تثبیت شده در روابط سازمانی ونهادی بوده ، در قالب آن وحیطه ی قوانین، وظایف و حقوق سازمانها ، نهادها و افراد مشخص می شود.این دستاورد،نتیجه سالها تجربه و گذراز تنگناهایِ تاریخِ کشورداری در غرب است. آنها این ثمره گرانبهای عقل رابا تمام توان حفظ نموده و کمترین تعدی به آنرا برنمی تابند.

در اندیشه سیاسی اسلام مفاهیمی چون عدالت،علم و عقل پایه های اساسی حکومتداری و روابط درونی نظام سیاسی بوده، انسجام و نظم در سازمان سیاسی برمبنای این سه عنصر صورتبندی میشود. در این دستگاه فکری بهترین نوع حکومت ریشه در مدینه النبی داشته وشهر آرمانی آن با زمامداری معصوم تحقق می یابد. امااین بدان معنا نیست که درزمان غیبت تدبیری برای اداره جامعه اسلامی نشده باشد بلکه در بدترین شرایط نیز حفظ جامعه اسلامی و قوام آن، ولو با حکومتی حداقلی توصیه و تاکید شده است.حضرت امیر(ع) در این باره میفرمایند:"وَلابُد للنّاس من امیرٌ بر او فاجِر" مردم ناگزیرازداشتن حاکمی نیک یا بد هستند. یعنی در وانفسای قحط الرجالِ منجر به هرج ومرج یا چند پارگی حاکمیت، زمامداریِ فاجرنیزتجویز شده است.

اما مسأله اینست که در جمهوری اسلامی با این پشتوانه عظیم تئوریک،  چرا شاهد انبوهی از بی احترامی به قوانین، بی حرمتی ها و شکنندگیِ نظام حقوقی،سیاسی و اداری خصوصا در سالهای اخیربوده ایم. تعرض شخص رییس جمهوری واطرافیان او به چارچوبهای مفهومی و عینی نظام و بدعتهای بوروکراتیک ایشان حیرت آور است بیان سخنانی هزل و ناپخته که موجب تزلزل در ساختارهای قانونی ولطمه به قوام کشور می باشد بسیار نگران کننده بوده،نمیتوان آنها را به شجاعت واعتماد به نفس تفسیر و تاویل نمود.مفاهیم و اصول بنیادین به راحتی زیر سوال رفته، فرایندهای تصمیم سازی،اجرایی ونظارتی به سخره گرفته میشوند.

همه مسئولین نظام بر مبنای فرمایش حضرت امام(ره) ، مجلس را در راس امور میدانند ،ایشان با جسارت تمام این شاخص مهم جمهوری اسلامی را نفی میکنند، دیوان محاسبات که مرجع رسیدگی به هزینه کرد بودجه کشور است اعلام میکند یک میلیارد دلار در تفریغ بودجه85 اختلاف حساب وجود دارد، دولت میگوید اشتباه حساب کرده اید،از یکسو هولوکاست مطرح میشود از اتاق دیگر در همان ساختمان ندای دوستی با ملت اسراییل سر داده میشود،مجلس وزیر استیضاح میکند بلافاصله همان فرد بعنوان سرپرست همان وزارتخانه معرفی میگردد، مجلس قانون تصویب میکند دولت میگوید اجرا نمیکنیم، نمایندگان ملت در مجلس با ادبیاتی عامیانه تمسخر میشوند ودم نمیزنند، حکم عزل رییس سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، دولت نمی پذیرد، از واژگان دور از شان و سخیف رییس جمهوری در سخنرانی های رسمی هم که شرم در بیان آن است می گذریم.

متاسفانه اینگونه عملکرد قوام سیاسی و اداری را مخدوش نموده عنصر حاکمیت را درکشورمتزلزل میسازد(حاکمیت حق انحصاری حکمرانی وچهره ای از قدرت است که بر مبنای آن، خط نوشته ای به ظاهر کم بهاء اما با امضا حاکم میتواند امارتی را در سرزمینی دورازمرکز حکومت، بدون جدال و خونریزی عزل و نصب کند وتا دنیا دنیا بوده پادشاهان و زمامداران، ولو فاسدوظالم ،قواعد و شئون حاکمیت را رعایت کرده، آداب و جنبه سلطانی را حفظ نموده اند). این روند اگربه یک هنجار سیاسی تبدیل شود، باب گریزی برای آیندگان بوده و کشور را بیشتر به ورطه از هم گسیختگی و شناور شدن نظامات خواهد کشاند.

اینهمه حاشیه سازی توسط دولت اصولگرا و سکوت معنا دار دوستان وهمفکران ایشان، همچنین تکمیل تر شدن ابعاد آن با خبراخیر که دولت اعلام نموده آقای مرتضوی در شستا می باشند نه تامین اجتماعی و تحقیرقوه قضاییه وسبک نمودن احکام قضایی، ادبیات غنی فارسی را در حسرت توصیف خود گذا شته است. مگرعبارتی نامتعارف برای روندی نامتعارف یعنی "هرزگی بوروکراتیک".

به هرترتیب امید آن میرود تا جناح مدعی اصولگرایی که تمام تخم مرغ هایش را در سبد احمدی نژاد نهاده، خیال آنرا نداشته باشد که همه مشکلات و خرابیها(به اعتراف مکرر خودشان) را هم به ایشان نسبت داده و او را به چپ کوچه ای درفراخنای تاریخ بچماند و با نسبت دادن همه تقصیرات به یک نفر یا یک گروه تحت عناوین مهملی همچون جریان انحرافی و ... سعی دربرائت خود داشته باشد که شیوه ی ناپسند سیاست بازان غربی در پنهان نمودن فضاحتشان است. بهترین راه پاسخگویی در مورد آنهمه حمایتهای بی دریغ و بی سابقه و پذیرفتن مسئولیت وضعیت بوجود آمده است. فرض محال هم که محال نیست. والسلام 


مطالب مشابه :


بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک

بررسی تطبیقی عمل سالم وعمل به ظاهر نیک بطور مثال هر چقدر فرد در صور آشکار بعد از ترک
سفر عشق(قسمت پانزدهم)(فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک)

کنگره60 اصفهان شعبه شیخ بهایی - سفر عشق(قسمت پانزدهم)(فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک) - آدرس
زیبا ترین سکس حال کردن س س سس ک سسس ط یز نیک

محمد علی دحیمی - زیبا ترین سکس حال کردن س س سس ک سسس ط یز نیک - اجتماعی عشق زندگی
هرزگی بوروکراتیک

صور - هرزگی "وَلابُد للنّاس من امیرٌ بر او فاجِر" مردم ناگزیرازداشتن حاکمی نیک یا بد هستند.
کارگاه آموزشی عمومی 28 شهریور ماه 93

وبلاگ نمایندگی نیک آباد در دو قسمت صور پنهان و صور آشکار دچار مشکل هستم و اگر بخواهم
سازمان فراماسونری

می دانیم که تنها یک جغد بزرگ و «صور نیک» وجود دارد، در انجیل و اسناد تاریخی دیگر آمده است که
صهیونیستها در بیشه "بوهم" به دنبال چه هستند؟

می دانیم که تنها یک جغد بزرگ و «صور نیک» وجود دارد، در انجیل و اسناد تاریخی دیگر آمده است که
برچسب :