ارزیابی...

دانشجویان گرامی جهت آماده سازی و فعالیت کلاسی و درسی خود موارد

ذیل را مورد نظر قرار دهید:

1 - درس الکترونیک قدرت 1: ارائه های کلاسی 4نمره- امتحان پایان ترم 13 نمره آماده سازی یک مقاله علمی به همراه کد نویسی و شبیه سازی 2 نمره.

2 - درس ریاضی مهندسی پیشرفته: تمرین های کلاسی و تکالیف:5 نمره امتحان پایان ترم 15 نمره (مقاله نمره اضافه دارد.)

3 - درس مباحث ویژه : ارائه کلاسی 5 نمره - 3 نمره امتحان پایان ترم - 12 نمره آماده سازی مقاله به همراه شبیه سازی و کد نویسی.

4- درس سمینار : ارایه کلاسی 5 نمره - 4 نمره امتحان پایانی- 11 نمره مقاله و گزارش نهایی

 برای درس سمینار تکمیل فرم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد ضروری است. دانلود فرم از:

http://naeiniau.ac.ir/Uploads/Public/kolform/takmili/poropozalarshad.doc

 


مطالب مشابه :


پروپوزال کارشناسی ارشد

پروپوزال کارشناسی ارشد پروپوزال آماده,نمونه پروپوزال انجام پروپوزال ارشد برق
نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد پروپوزال پر شده رشته برق نمونه پروپوزال کارشناسی
نوشتن پروپوزال

نوشتن سمینار و پروپوزال کارشناسی ارشد نمونه در spss; نوشتن نوشتن پروپوزال ارشد برق قدرت
فرم پروپوزال(پایان نامه )دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد فرم پروپوزال اطلاعات جامع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق
چند نمونه پروپوزال

برق هدف. چند نمونه پروپوزال. کارشناسی ارشد
انجام سمینار,پروپوزال,پایان نامه

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد برق انجام پروپوزال کارشناسی ارشد آزمون t تک نمونه
ارزیابی...

دانشجویان کارشناسی ارشد برق برای درس سمینار تکمیل فرم پروپوزال یک نمونه
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

گاز و شرکت توزیع نیروی برق ) انجام پروپوزال ارشد انجام پروپوزال کارشناسی ارشد.
از انتخاب موضوع تا دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

موضوع پایان نامه خود کارشناسی ارشد را با توجه نمونه حتماً از های کارشناسی برق
چند توصیه برای شروع اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد برق. چند توصیه برای شروع اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد: به منظور ذكر نمونه
برچسب :