برآورد هزينه هاي جاري توليد قارچ دکمه اي در سال 88

برآورد هزينه هاي جاري توليد قارچ دکمه اي

 

هزينه هاي توليد قارچ دکمه اي رابطه مستقيم با سيستم توليد( کيسه اي،استيلاژ ....) مکانيزم توليد ( مکانيکي، نيمه مکانيکي،دستي يا بصورت تامين مواد اوليه ازطريق تعاوني يا ....)همچنين قيمت نهادينه هاي توليد( مواد اوليه،هزينه کارگري، سوخت وانرژي و ....)از يک سو و از سوي ديگر ميزان عملکرد محصول بر حسب مقدار بستر يا محيط کشت استفاده شده در طول يک دوره از توليد داشته که معمولا بين دو تا سه ماه در نظر گرفته ميشود. بنا براين محاسبات ذيل که کاملا عملي و تجربه شده در سال 1384 مي باشند مي توانند تغييراتي داشته باشند که متاُثر از نحوه مديريت در کارخانه ميباشد.اين محاسبات جهت سيستم رايج ايران يعني سيستم توليد به روش سنتي يا دستي محاسبه شده است. ضمناً در اين برآورد هزينه سرمايه گذاري ثابت ( ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات ) محاسبه نشده است .

 

الف) مواد اوليه:

 

شرح هزينه   

واحد  

مقدار  

قيمت واحد، ريال     

هزينه کل، ريال

 

کاه گندم        

كيلو گرم       

6000

300  

1800000

 

کود مرغي    

كيلو گرم       

3500

120  

420000

 

کود اوره       

كيلو گرم       

100  

500  

50000

 

ملاس چغندر 

ليتر    

100  

200  

20000

 

سنگ گچ      

كيلو گرم       

450  

100  

45000

 

بذر قارچ      

كيلو گرم       

150  

10000       

1500000

 

خاک پوششي 

متر مكعب     

5/7   

200000     

1500000

 

کيسه کشت    

كيلو گرم       

30    

10000       

300000

 

سموم  

ليتر    

4      

20000       

80000

 

متفرقه         

2 درصد                

114300

 

جمع كل                                     

5829300

 

 

ب) هزينه كارگري :

 

شامل 4 مرحله قالب زني توسط 4 نفر (16 روز كارگر) 2 مرحله تخليه و پر كردن سالن پاستوريزه توسط 4 نفر (8 روز كارگر) 3 مرحله آبياري توسط يك نفر ( 3 روز كارگر) يك مرحله تخليه و نظافت سالن توسط 4 نفر ( 4روز كارگر) و ميانگين 4 روز كارگر جهت نظارت كه مجموعاً 35 روز كارگري با ارزش هر روز كارگري در سال 1384 تقريباً 50000 ريال با كليه مزايا معادل 1750000 ريال (تا قبل از برداشت ) ميباشد.

 

جهت برداشت و بسته بندي، طي 3 مرحله ( 3 چين برداشت ) توسط 5 نفر مجموعا 15 روز كارگر، با دستمزد فوق جمعاً مبلغ 750000 ريال خواهد شد.

 

ج)هزينه سوخت و انرژي:

 

از سوخت گازوئيل ،انرژي برق و آب با تعرفه كشاورزي به طور ميانگين در فصول مختلف سال مبلغ 582930 جهت هر دوره توليد در نظر گرفته شده است.

 

جدول هزينه هاي جاري

 

شرح هزينه   

مبلغ كل هزينه ( ريال )

 

الف) هزينه مواد اوليه

5829300

 

ب)هزينه كارگر ي تا قبل از برداشت        

1750000

 

ج) سوخت و انرژي  

582930

 

جمع   

8162230

 

س) استهلاك سرمايه براي 3 ماه ( 16 % )

326489

 

ص)هزينه كارگري برداشت 

750000

 

جمع كل        

9238719

 

 

پيش بيني ميزان توليد

 

با استفاده از مواد اوليه فوق با وزن خشك تقريبي 10000 كيلو گرم و 65% تا 75% رطوبت ميتوان 16500 تا 17500 كيلو گرم كمپوست ( بستر يا محيط كشت قارچ دكمه اي) تهيه نموده كه عملكرد آن ( ميزان قارچ توليد شده ) بر اساس وزن بستر(كمپوست) به قرار ذيل مي باشد.

 

مقدار تقريبي كمپوست         

حداقل عملكرد 10درصد     

عملكرد خوب 20درصد      

عملكرد عالي 30درصد       

شرايط ايران عملكرد17%

 

16500 كيلوگرم بستر        

1650 كيلوگرم قارچ

3300كيلوگرم قارچ 

4950 كيلوگرم قارچ

2805 كيلوگرم قارچ

 

17500 كيلوگرم بستر        

1750 كيلوگرم قارچ

3500 كيلوگرم قارچ

5250 كيلوگرم قارچ

2975 كيلوگرم قارچ

 

 

بايد در نظر داشت، كيفيت کمپوست تهيه شده از نظر فيزيكي و بيوشيميايي که بستگي به مواد اوليه مصرف شده و سيستم توليد کمپوست دارد، همچنين بذر مصرفي ( اسپان )از نظر گونه و اصلاحات ژنتيكي انجام شده بر روي آن نقش چشمگيري در تلورانس توليد داشته و به همراه مجموع عوامل محيطي و نحوه كنترل آن (رطوبت، دما، تهويه، بهداشت، ...) افزايش يا كاهش توليد قارچ را در توليدي هاي قارچ دكمه اي رقم ميزند.


مطالب مشابه :


150 هكتار از باغات انگور تاكستان به روش داربستي اصلاح مي شود

150 هكتار از باغات انگور تاكستان به روش داربستي اصلاح محل توليد انگور شيره انگور
انگور

از آنجايي كه سطح زير كشت و ميزان توليد انگور نسبت به به روش سنتي شيره مو تغذيه
برآورد هزينه هاي جاري توليد قارچ دکمه اي در سال 88

نهال های اصلاح شده پرورش انگور پرورش يعني سيستم توليد به روش سنتي يا
روش هاي پخت نان هاي سنتي (سنگك، تافتون و بربري و لواش(

روش هاي پخت نان هاي سنتي كمبود در توليد آرد كمي شيره انگور يا شكر يا شيره
دكتر محمدحسین حداد خداپرست،معرفی استاد محترم خداپرست،تكنولوژي روغن،تكنولوژي روغنهای خوراکی:

م.ب. 1384 ، اصلاح روش تولید سنتی املاح در شيره انگور سنتي فرآوري شده توليد شير از
فرآیند تولید حلوا ارده ( حلوا شکری )

ديگر شيره (کشمش، انگور، خرما) بوده، تهيه و با وسايل سنتي آن زمان توليد و و اصلاح پروانه
شناخت طبع وتوصيه هاي طب سنتي

در طب سنتي ايران زمين اصلاح طبع بيمار خرما،شيره انگور،نان گندم
عسل طبيعي را چگونه شناسايي كنيم

زيرا در توليد همان عسل نامرغوب هم از در روش دوم، كه شيرين ديگري مانند شيره انگور، شيره
برچسب :