تبدیل اسم به ابجد

برای رمزی نوشتن اسم یا کلمه ای یاجمله ای که دوست دارید ازاین روش می توان استفاده کرد

برای مثال اگه می خواهید بـــــــــــــــــــاران رو با این روش بنویسد باید کلمات رو در 

زیر پیدا کرد و اعداد آن رو با هم جمع کرد

بــــــــــــــــــــــــــاران        ۲+۱+۲۰۰+۱+۵۰=۲۵۴

الف  ۱       ب۲        ج۳         د۴         هـ ۵       و۶       ز۷        ح۸    ط ۹       

ی۱۰       ک ۲۰          ل۳۰          م۴۰           ن۵۰         س۶۰       ع۷۰         ف۸۰         ص۹۰

 ق ۱۰۰            ر۲۰۰         ش۳۰۰             ت۴۰۰            ث۵۰۰           خ۶۰۰         

 ذ۷۰۰              ض۸۰۰              ظ۹۰۰

غ۱۰۰۰

این ابجد مال قدیما بوده والان استفاده نمی شه

یه روش هم جدید خودم برای رمزی نوشتن کشف کردم اونم خیلی باحاله هرکی خواست بگه تا بهش بگم

20110829121723_logicool-lw-3000-keyboard


مطالب مشابه :


برنامه جدید تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر 1387

شیعه ی علی - برنامه جدید تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر 1387 - مذهبي ، سياسي ، فرهنگی - شیعه ی علی
تبدیل اسم به ابجد

بـــــــــــــــــاران - تبدیل اسم به ابجد - برای رمزی نوشتن اسم یا کلمه ای یاجمله ای که
برنامه تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر

شیعه ی علی - برنامه تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر - مذهبي ، سياسي ، فرهنگی - شیعه ی علی
18 - حروف ابجد چیست؟ (کلیک کنید)

تعیین شده که با جمع کردن این اعداد عدد اسم شما به ابجد بدست تبدیل اسم به حروف ابجد,
حروف ابجد- محاسبه برج و ستاره فرد (ارسال مجدد)

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= ۰+۵۰+300+6+5 و جمع عد د ژاله که برنامه تبدیل اسم شما به خط
برچسب :