بازاریابی اینترنتی

استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی 

قالب پايان نامه:Word

تعداد صفحات:100

به اطلاع دانشجويان و باز ديد كنندگان از وبلاگ مي رساند كه اين وبلاگ جهت رفاه حال دانشجويان در راستاي تهيه و تنظيم پايان نامه يا پروژه پاياني آنها راه اندازي شده و تمامي پايان نامه ها استاندارد بوده و داراي فهرست ، چكيده ، مقدمه ، شكل ، نمودار ، پاورقي و فهرست منابع مي باشند همچنين قالب آنها به صورت فايل word بوده و قابل ويرايش مي باشد.جهت هماهنگي براي دريافت پايان نامه مورد نظرتان تماس با شماره  09137388596
لازم نيست نگران قيمت پايان نامه ها باشيد. قيمت به صورت توافقي و دانشجويي مي باشد به صورتي كه كمتر از هزينه تايپ آن

با تشكر از انتخاب شما

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                               

تقدیر و تشکر

تقدیمی

چکیده

فصل اول: کلیات

فصل اول

1-1- مقدمه

2-1- تعریف مسأله واهمیت اجرای طرح

3-1- اهداف طرح تحقیق  

4-1- روش تحقیق

5-1- پرسش های اصلی و فرعی تحقیق

6-1- تعریف واژه های کلیدی

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه تحقیق

 فصل دوم

مقدمه

1-2- مطالب تئوری

1-1-2- مفاهیم و تعاریف بازاریابی الکترونیکی

2-1-2- سابقه تحقیق(چکیده مطالعات وتحقیقات مرتبط با موضوع)

 3-1-2- مزایای بکارگیری بازاریابی اینترنتی

4-1-2- چالش های بازاریابی از طریق اینترنت

2-2- مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی

1-2-2- شایستگی ها : مفهوم و سنجش 

2-2-2-تجزیه وتحلیل واندازه گیری شایستگی ها

3-2-2 مزیت رقابتی پایدار و موقت

4-2-2- مزیت رقابتی در بازارهای سنتی

5-2-2- مزیت رقابتی در عصر اینترنتی 

رقابت در عصر اینترنت

اینترنت و مزیت رقابتی از دیدگاه پورتر

مزایای اینترنتی و دیدگاه مبتنی بر منابع 

ارائه چارچوب مزیت های رقابتی در بازارهای اینترنتی

3-2-  استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

1-3-2- مقدمه

2-3-2- مفهوم استراتژی  

3-3-2- تعریف استراتژی

4-3-2- سطوح استراتژی

5-3-2- به سوی تغییردر پارادایم بازاریابی

6-3-2- استراتژی های بازاریابی اینترنتی

7-3-2- بازاریابی مبتنی بر وب

وب چگونه شیوه های سازمانی را تغییر داده است ؟

بازاریابی معکوس در برابر بازاریابی سنتی

بازاریابی مشتری محور در برابر بازاریابی انبوه

هزینه های ثابت در برابر هزینه های متغیر

وب چگونه رفتارهای مشتریان را تغییر می دهد؟

8-3-2-  بازاریابی مبادله ای ( معاملاتی

9-3-2- مدل آنسف و بازاریابی الکترونیک

10-3-2- بازاریابی تسریعی

11-3-2- بازاریابی هوشمند

تعریف استراتژی های هوشمند

رفتار مصرف کنندگان در بازارهای هوشمند

تفاوت هوشمندی بازار و تحقیق بازاریابی

فرایند هوشمندی بازار

هوش رقابتی(competitive intelligence) به عنوان رکن اصلی ایجاد استراتژی

12-3-2- بازاریابی رابطه ای

13-3-2- بازاریابی مبتی بر پایگاه داده ها

ایجاد نیم رخ مشتریان از طریق جادوی کاوش اطلاعات

جادوی استخراج اطلاعات

شعبده1:پیدا کردن پول از پشت گوش شناسایی منابع مشتری

شعبده 2 : غیب کردن و ظاهر کردن مجدد مشتریان

شعبده 3 : چند خرگوش در کلاه است؟ تخمین درآمد وهزینه درطی دوره چرخه حیات رابطه ای

شعبده 4 : اَره کردن  مشتری به دو نیمه ریسک

ترفیع و گسترش کلی کیفیت بازاریابی

پیگیری جامع نیم رخ مشتری

14-3-2- بازاریابی تعاملی

اصلاح چسبندگی سایت در بازاریابی تعاملی

15-3-2-رویکرد بازاریابی نظامی گرایانه

محدودیت های رویکرد نظامی گرایانه

16-3-2- بازر یابی به سبک سا مورایی

17-3-2-استراتژی های بازاریابی آن لاین از دیدگاه کرزکاوسکی

1-استراتژی های جذب

2-استراتژی های ایجاد تعهد

3-استراتژی های بازگشت

4-استراتژی های ایجاد وابستگی

5-استراتژی های یادگیری

استفاده از اینترنت

ویژگی های سایت اینترنتی

18-3-2- بازاریابی ویروسی

شرایط بازار

منطقه بحرانی چیست

منطقه غیر بهینه چیست ؟

19-3-2- بازاریابی مبتنی بر ارزش

تحقیقاتی که در خصوص بازاریابی صورت گرفته است

تحقیقی که کریستوفر در مورد گذر از ارزش نشان تجاری به ارزش مشتری در سال 1996 انجام داد

تحقیقی که الارم در مورد ارزش مشتری در سال 1993 انجام داد           

تحقیقی که هالبروک در مورد ارزش مصرف کننده درسال 2000 انجام داد

تحقیقی که در مورد استراتژی ردیفی در سال 2001 توسط کولتر انجام گرفت

 

فصل سوم:روش تحقیق

فصل سوم

1-3-مقدمه

2-3-مدل تحقیق

3-3-روش تحقیق

1-3-3- تئوری سازی (Grounded theory)

هدف روش تئوری سازی 

مدل پارادایمی در تئوری سازی

معایب استفاده ازتئوری سازی

فرایند تئوری سازی

2-3-3- مطالعه توصیفی

4-3- جامعه و نمونه آماری

5-3- نمومنه گیری و تعیین حجم نمونه

6-3- تعیین حجم نمونه

7-3- جمع آوری اطلاعات

8-3- پرسش نامه

9-3-روش های تجزیه و تحلیل

10-3-شرکت سازه گستر سایپا

11-3- شرکت ایران خودرو

فصل چهارم:نتیجه گیری وتوصیه های سیاسی

فصل چهارم

1-4- مقدمه

2-4-نتیجه گیری و توصیه های سیاسی

توصیه های سیاسی

3-4-کاربردهای مدل  

پیشنهادها

محدودیت های تحقیق

منابع ومأخذ

چکیده

بازاریابی به عنوان مغز متفکر سازمان در بازارهای اینترنتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . لذا این تحقیق به دنبال بررسی استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی است . تبلیغاتاینترنتی نوعی از تبلیغات است که بدلیل ارزان بودن ، ماندگاری زیاد و فراگیر بودن آن همزمان با رشد ابزارهای اطلاع رسانی و روابط عمـومی جایگـاه خــاصی را در بین رسانـه هــای و پایگاههــای تبلیغـاتی بــاز کــرده است.
شبانه روزی و بی وقفه بودن آن و قابلیت ایجاد تغییرات بصورت به روز باعث شده این نوع تبلیغات به خصوص زمانی که شرکتها از لحاظ منابع مالی با مشکلات مواجه هستند کاملا پر رنگ تر ‌شود.

لذا این تحقیق از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول با عنوان کلیات در مورد نحوه انجام تحقیق و بیان موضوع و اهمیت اجرای آن تدوین شده است . فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق در مورد مفاهیم بازاریابی  و فرضیات مورد تحقیق می باشد. در فصل سوم که با عنوان روش تحقیق می باشد در مورد تئوری سازی و بکارگیری ابزارهای بازاریابی چه در بازارهای سنتی و بازارهای الکترونیکی بحث می کند و فصل چهارم با عنوان نتیجه گیری به ارائه راه حل ها وسیاست های بازاریابی ومزیت بازاریابی الکترونیکی می پردازد و در پایان راهکارهای اساسی بازاریابی را ارائه می کند .

برچسبها : دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ، دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ،دانلود پايان نامه استراتژيهاي بازاريابي استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، دانلود پروژه استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، همه چيز راجع به بازاريابي ، استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی ، موانع و مشكلات بازاريابي ، پايان نامه بازاريابي اينترنتي و دانلود پروژه


مطالب مشابه :


صفحه تقدیم پایان نامه

صفحه تقدیم پایان نامه تقدیم به مادر فداکارم که از اول آفرینش، هیچ واژه ای نتوانسته مهر
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم قسمت اول.
متن تقدیمی پایان نامه (عمومی)

متن تقدیمی پایان نامه (عمومی) تقدیم معرفی سایت (صفحه اول روزنامه ها http://www.jaaar.com)
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب ، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را به نحو
بازاریابی اینترنتی

پایان نامه پروژه های رشته برق تقدیمی . چکیده . فصل اول: کلیات. فصل اول .
چند نکته درخصوص پروپوزال تقدیمی به گروه از زبان پژوهش دانشکده

چند نکته درخصوص پروپوزال تقدیمی به گروه از پروپوزال و بصورت صفحه اول پایان نامه
گزیده از کتاب (من او - رضا امیرخانی)

متن تقدیمی پایان نامه (خواهر) معرفی سایت (صفحه اول روزنامه ها http://www.jaaar.com)
آیین نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن

پایان نامه نام خانـوادگی ارایه کـننده ـ ویرگول ـ حرف اول نام کوچـک ارایه کننده ـ دونقطه
برچسب :