نمونه یک طراحی آموزشی

نمونه طراحی آموزشی 


مطالب مشابه :


فیش حقوق معلمان

دریافت فیش حقوقی فرهنگیان آذربایجان غربی از طریق سایت های زیر امکان پذیر خواهد بود :
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

منوی سمت چپ وب سایت قرار دارد که با کلیک روی آن با دادن کد پرسنلی فیش حقوقی قابل دریافت
لیست تحقیقات موجود در کمیته پژوهشی مرند

مدیران آموزش وپرورش ازدیدگاه معلمان مقطع ابتدایی مرند. و پرورش مرند 3- فیش حقوقی
بررسی تعهد حرفه ای معلمان

این پژوهش در بهارسال تحصیلی 1387 در شهرستان مرند در بین معلمان جهت مرند 3- فیش حقوقی
بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان مدرسه

بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان 2- مدیریت آموزش و پرورش مرند 3- فیش حقوقی
لیست پایان نامه های قراردادی کمیته پژوهشی مرند

پژوهشگران مرند بررسی تعهد حرفه ای معلمان و 2- مدیریت آموزش و پرورش مرند 3- فیش حقوقی
نمونه یک طراحی آموزشی

فیش حقوقی کارمندان آموزش وپرورش پژوهشگران مرند. انجمن مجازی معلمان ایران
برچسب :