معرفی کمپیوتر

 کمپیوتر چیست؟

کمپیوتر یک ماشین است که معلومات را اخذ و بالای آن اجراعات مینماید. معلومات یا (Data) میتواند ارقام، حروف، اعداد، علامات و سمبولها باشد که در کمپیوتر به اهتزازات ا لیکترونیکی مبدل مگردند. بدین معنی که معلومات به شکل کرنتهای الیکترونیکی داخل کمپیوتر داخل شده و بالای آن اجراعات صورت گفته و به کمپیوتر سپت شده میتواند. یک کمپیوتر عبارت ازیک آله یا مجموعه از آلات است که تحت یک پروگرام حفظ شده کار نموده (این برنامه میتواند قابل تغیر باشد ) که معلومات را به صورت آتومتیک اخذ و بالای آن اجراعات نموده و نتیجه نهای را  فراهم مینماید .

 

نسل ها و تکامل کمپیوتر:

نظر به خصوصیات و انواع، کمپیوتر به چهار نسل ذیل تبقه بندی شده است.

۱              نسل تیوب عاری ازهوا

۲              نسل ترانزیستورها

۳              نسل آی سی

۴              نسل پروسسرهای مایکرو

کمپیوتر های فعلی که در دنیای فعلی ما مروج میباشد از نسل مایکرو پروسسر میباشد.

 

کمپیوتر در زندگی واقعی:

اگر به اطراف خود نگاه کنیم، کمپیوتر ها را به انوا، اقسام و اشکال مختلف و در جاهای مختلف دیده می توانیم که رول مهمی را در زندگی ما بازی می نماید، به طور مثال

۱                 تحقیقات ساینسی

۲                تحقیقات طبی

۳                میدان هوایی

۴                 ریزرویشن ریل وی

۵                 نشرات رادیو / تلویزون

۶                تعلیم و تربیه  وغیره

 

انواع مختلف کمپیوتر:

در حقیقت وقتی که ما در مورد انواع کمپیوتر حرف میزنیم هدف از رنگ ، تولید کننده و یا شکل ظاهری کمپیوتر نیست ، تعجب نمودید که پس هدف ما از انواع کمپیوتر چیست ؟

در حقیقت چیزی که نوع کمپیوتر را مشخص میسازد  سرعت و قدرت عمل کرد سیستم کمپیوتر ها میباشد ، و برای گزاشتن تفاوت میان انواع کمپیوتر ما باید همین اصل را مقایسه نماییم، به اطلاح ساده مدت مشخص را که یک کمپیوتر برای اجراه (Process) یک عملیه ضرورت دارد عبارت از قدرت عمل کرد کمپیوتر میباشد وبرای بنیاد همین اصل کمپیوتر ها دارای انواع مختلف هستند.

به طور عمومی کمپیوتر ها به  5 کتگوری عمومی تقسیم میگردند که عبارت اند از:

 

۱           کمپیوترهای (سوپر) (Super Computers)

۲            کمپیوترهای (مین فریم)(Main Frame Computers)

۳            کمپیوتر های (مینی)(Mini Computers)

۴            کمپیوترهای سرمیزی یا (دسکتاپ)(Desktop Computers)

۵            کمپیوترهای (لپ تاپ) (Laptop Computers)

۶            کمپیوتر های  (  ؟   )(PDA)

۷            کمپیوتر های داخلی.

کمپیوتر های سوپر :

کمپیوتر های سوپر از سریع ترین نوع کمپیوترها بشمار میروند و این کمپیوتر ها بی نهایت سریع، قدرتمند و اساس هستند که اکثراً برای ازمایشات و تجارب ساینسی ، طبی ، اتمی و فضایی استفاده میگردند. روی همین دلایل این کمپیوتر ها در صدر جدول قرار دارد.

مشخصات :

۱          بی نهایت سریع و قدرتمند

۲          بی نهایت دقیق و اساس

۳           ظرفیت بالا برای حفظ نمودن معلومات

۴           بی نهایت گران بها

۵           برای استفاده در موارد خاص

۶           دارای قدرت فوق العاده محاسبه

۷           ضرورت به جواز بین المللی جهت استفاده کردن از کمپیوتر های سوپر.

 

کمپیوتر های مین فریم:

کمپیوتر های مین فریم در درجه دوم کتگوری بندی کمپیوتر ها قرار میگیرد، این نوع کمپیوتر ها نیز بسیار قدرتمند و سریع میباشد و اکثراً برای تجارب و تحقیقات ساینسی در لابراتوار ها و تحسیسات استفاده میگردد .      

مشخصات :

۱        بسیار قدرت مند و سریع

۲        بسیار دقیق و اساس

۳         ظرفیت بالا برای حفظ نمودن معلومات

۴         برای استفاده در موارد خاص

۵          باید تحت شرایط خا ص محیطی نگهداری گردد

۶          قدرت عالی محاسبه .

کمپیوتر های مین فریم، میتوانند که برای مقاصد تجارتی نیز استفاده گردد و برای استفاده ضرورت به جواز نیست.

کمپیوتر ها ی مینی

کمپیوتر های مینی تفریباً مانند کمپیوتر های انفرادی میباشد لیکن دارای قدرت عمل کرد بیشتر و سریعتر این کمپیوتر ها اکثراً به صفت کمپیوتر های خدمت کننده در شبکه های کمپیوتر استفاده میگردند مشخصات:

۱                 قدرت مند و نسبتاًً سریع

۲                 دقیق

۳                 ظرفیت بالا برای حفظ نمودن معلومات

۴                نسبتاً گران قیمت

۵                 بزرگتر از کمپیوتر های انفرادی

ü                 قدرت محاسبه نسبتاً خوبتر

کمپیوتر های مینی در شبکه های بزرگ به حیث کمپیوتر خدمت کننده یا (Server) استفاده می شود.

کمپیوتر های (سرمیزی) یا (Desktop Computers)

کتگوری بسیار رایج و عامه می باشد که همه از آن استفاده کرده می تواند. کمپیوتر های دسکتاپ  عبارت از تمام آن کمپیوتر های هستند که شما همه روزه آن را در دفاتر، منازل و مراکز تعلیمی می بینید. درحقیقت چیزی که هر فرد عام آن را به اسم کمپیوتر میشناسد.  

   مشخصات:

۱                از تکنالوجی ( مایکرو پروسسر ) استفاده می کند

۲                 سرعت و قدرت مربوط به مادل و ترکیب اجزا آن است

۳                بعد از استفاده بسیار طولانی دقیق واساس نمیباشد

۴                 ظرفیت حافظه مربوط به مادل وقیمت میباشد

۵                 سایز نورمال سرمییزی و قابل انتقال

۶                 نسبتاً ارزان و کم  قیمت

۷                به مقصد استفاده عامه

کمپیوترهای انفرادی دارای مادل ها وسایز های مختلف بوده و میتوانید آن را طبق ضرورت خود بسته بندی نمایید.

 

کمپیوتر های دیجیتال جیبی

کمپیوترهای دیجیتال جیبی از جمله کوچکترین نوع کمپیوتر ها به شمار میرود که تقریباً به سایز و شکل ماشین حساب عادی می باشد، اما درطرز کار و توانایی کار فرق دارند. مثال (PDA)ها که خصوصیات ذیل را دارا می باشد:

جنتری، نوت، اوقات ملاقات، نمبر های تلیفون، فرستادن و دریافت پست الکترونیکی و حتی استفاده از انترنت.

مشخصات :-

۱                سایز جبیبی

۲                استفاده از تکنالوجی مایکروپروسسر

۳                 قیمت کمتر

۴                دارای بیتری های قابل چارج

۵                طریق استفاده آسان تر

۶                ظرفیت حافظه و عمل کرد نسبتاً کوچکتر

 

کمپیوتر های داخلی

کمپیوتر های داخلی عبارت از نوع کمپیوترهای هستند که اکثر  مایان شاید حتی نمیدانیم که آنها موجود هستند حتی اگر ما میدانیم که موجود هستند نمیدانیم که به چه شکل، کمپیوتر های داخلی مانند کمپیوترهای عادی که در دفتر و یا خانه های شما موجود است نیستند ، کمپیوتر های داخلی مانند نام شان در داخل وسایل دیگر شما جابجا هستند مثال داش پخت و پز دیجیتال ، ماشین کالا شویی دیجیتال ، کیلومتر ، موتر  ، دیگ بخار دیجیتال و تمام این نوع وسایل که در خانه ها و دفاتر شما استفاده میگردد یک نوع کمپیوتر داخلی را استفاده میکند .

مشخصات :-

۱                همیشه در داخل وسایل دیگر جابجا شده اند .

۲                 اکثراًبرای مقصد خاص و وظیفه خاص پروگرام و ترتیب شده اند .

۳                اکثراً وظیفه محاسبه را به اشکال مختلف اجرا میکند .


مطالب مشابه :


معرفی کمپیوتر

(مینی) (Mini Computers) ۴ میروند و این کمپیوتر ها بی نهایت سریع، قدرتمند و اساس هستند که اکثراً
تاریخچه ی کامپیوتر در ایران

1- ادارت دولتی 5/33% 2- بخش خصوصی5/48% 3- دانشگاه ها 5/18% که اکثرا ' Mainframe یا مینی کامپیوترها استفاده
مینی بوس وخاطراتش!!!!

مینی بوس وخاطراتش رسم شده بود هر کسی کاری میکرد اگر شغل خوبی بود اکثرا روستاییان که به شهر
کمپیوتر چیست؟

(مینی) (Mini Computers) ۴ میروند و این کمپیوتر ها بی نهایت سریع، قدرتمند و اساس هستند که اکثراً
مسافران جا مانده مسیر دشتک شهرکرد

چه کسی مسئولیت وقت پر ارزش مسافران جا مانده مسیر دشتک شهرکرد و بالعکس را که اکثراَ دانشجو و
نقوش سنتی بر روی لباس‌های مدرن(مصاحبه)

من در یک لباس از دوخت سنتی استفاده کردم اما کارها اکثرا حالت مینی مال دارند.
تترا ها

خرگوش مینی رکس . خرگوش لوپ . (به غیر از برخی شیطنت های بعضی گونه ها، اکثرا صلح جو هستند)
برچسب :