الگو دامن لاله

شکل زیر الگوی پشت دامن خمره ای ست 

83441063346121996645.jpg

شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است

از قسمت خط وسط جلو به اندازه 10 الی 15 سانت اضافه میکنیم برای روی هم گرد جلو

در قسمت کمر به سمت پهلو اوزمان میخورد تعداد اوزمان بستگی به تعداد پیلی های دلخواه میباشد

میزان هلال پایین جلو نیز دلخواه میباشد

 

 31679149940766268859.jpg

 فاصله بین پیلیها و عرض پیلی ها نیز دلخواه میباشد

در اینجا فاصله بین پیلی 4 الی 5 سانت و عرض پیلی 4 سانت میباشد

 

04418251368808897982.jpg 

 

 


مطالب مشابه :


الگو یقه ب ب

یقه طراحی شده را از الگو جدا میکنیم مانند زیر از قسمت پشت یقه روی ۲ لای بسته الگو یقه پله ای .
الگو دامن لاله

شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است الگو یقه نامزدی. الگو یقه پله ای .
الگو یقه ایستاده سر خود

alidouz - الگو یقه ایستاده سر خود - اموزش خیاطی اسان با الگو اسان - alidouz. alidouz. الگو یقه پله ای .
برچسب :