من بيمه تامين اجتماعي دارم، چرا بايد بيمه عمر و سرمايه گذاري بخرم؟

   

اول اینكه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مكمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری كنید.

در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه كفن و دفن (تا سقف 200.000 تومان) پولی به بازماندگان پرداخت نمیشود، در حالیكه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناكرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یك قسط از حق بیمه را هم پرداخت كرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت میگردد.  در حالیكه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص ( از میان فرزندان تنها به فرزند دختر و مجرد) انتقال می یابد.
 
حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت  حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میكنید، اگر استفاده ای هم از آن نكنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید كنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته 
و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه میشود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت میباشد .


مطالب مشابه :


DO YOU KNOW SOCIAL SECURITY ORGANIZATION OF IRAN

شمالی که دست تقدیر ما را ساکن البرز جنوبی نمود.بیش از دو دهه در سازمان تامین اجتماعی
ثبت‌نام آزمون جذب نیرو در سازمان تأمین‌اجتماعی

مدیرکل امور اداری سازمان تأمیناجتماعی گفت: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان در آزمون جذب نیرو از
ثبت نام استخدامي سازمان تامين اجتماعي در سال91

صندوق تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را براساس
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد: افزایش بیش از 20 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین

رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد:
اطلاعيه سازمان تأمین اجتماعی درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی سال 1393

اطلاعيه سازمان تأمین اجتماعی درباره عکس/ وداع با هفت شهید تیپ فاطمیون در مشهد::
من بيمه تامين اجتماعي دارم، چرا بايد بيمه عمر و سرمايه گذاري بخرم؟

نماینده رسمی بیمه پاسارگاد در مشهد تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی
ارتقاء تیپ پنج شعبه در تامین اجتماعی استان گیلان

سازمان تامین اجتماعی استان بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی گیلان به مشهد
سیستم لیست انتظار اینترنتی تسهیلات تابستانی سازمان تامین اجتماعی

شاغل و همکاران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی متقاضی مشهد مقدس در بهترین مرکز
هادی پورتقی

سازمان تامین اجتماعی درحال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به ساماندهی مقررات مجری خود است و ضمن
برچسب :