ساخت كامل بدنه و بالچه براي راكت مدل


طراحي و ساخت موشك مدل (راكت مدل )
براي طراحي يك موشك مدل بايد ابتدا طرح هايي را كه در ساخت موشك مدل استفاده مي شود را بشناسيم
تقسيم بندي موشك مدل از روي شكل
موشك مدل از روي شكل به اقسام مختلف تقسيم بندي مي شود ولي راحتترين نوع تقسيم بندي عبارت است
1-موشك مدل اسكيل اين فرم از موشك ها در واقع فرم كوچكي از موشك هاي واقعي هستند و شكل انها دقيقا مشابه موشك واقعي در مقياس كوچكتر است
همانطور كه در هواپيمايي مدل اشكال اسكيل پرواز خوبي ندارند موشك هاي مدل فرم اسكيل هم داراي پرواز خوبي نيستند و ميزان پسا در انها بسيار زياد است وارتفاع زيادي را صعود نمي كنند و بيشتر به صورت كيت در خارج از كشور به فروش مي رود و مورد علاقه كودكان و جوانان است
2-موشك هاي مدل نيمه اسكيل
اين فرم از موشك هاي مدل زياد به فرم موشك هاي واقعي نزديك نيستند ولي پرواز بهتري از فرم اسكيل دارند
3-موشك هاي مدل عجيب
اين موشك ها داراي اشكال عجيب و غريب بوده و اصلا پرواز خوبي ندارند 350x.jpg
4-طرح هاي ابتكاري موشك مدل
اين فرم از موشك مدل غالبا به شكل امتزاجي از موشك با ديگر وسائل پرنده مثل هواپيما (گلايدر ) مي باشد ci_ci.jpegspaceplane.jpg
vmx07.jpg
براي طراحي يك راكت مدل اول بايد نوع شكل ان را انتخاب كنيم
اكثرا طرح هاي اسكيل را مي پسندند و اصولا ساخت طرح هاي اسكيل بيشتر براي جشن هاي خاصي مثل روز نيروي هوايي يا روز ارتش مناسب است و مي توان در اين روزها موشك هاي مدل اسكيل به شكل سجيل يا رايپر . فونيكس و يا هر نوع موشك زمين به زمين يا زمين به هوا يا هوا به بهوا و يا حتي موشك هايي به شكل فانتوم و يا ميگ را بصورت اسكيل در مقياس بزرگ طراحي و ساخت و پرتاب كرد
.
ابندا بايد مشخص كنيم چه موتور راكت مدل مي خواهيم استفاده كنيم و موشك رامي خواهيم به چه ارتقاعي برسانيم
موتورهاي رده c اكثرا رايجترين موتورهاي موشك مدل هستند اين موتورها با نيروي متوسط 10 نيوتن مي توانند راكتي به وزن 100 تا 200 گرم در موقع ليفت اف (وزن موقع پرتاب ) را از روي سكو بلند كنند ولي يك راكت 200 گرمي در مقياس با يك راكت 100 گرمي ارتفاع زيادي را طي نمي كند
ما چون ساخت موتور موشك مدل رده C را قبلا توضيح داده ايم اصول طراحي يك راكت با موتور سي را براي شما شرح مي دهيم
ساخت بدنه
موشك مدل
بهترين ماده براي ساخت بدنه كاغذ است البته مواد ديگري هم براي ساخت بدنه مثل pvc و لوله پلاستيكي (من خودم از لوله جارو برقي و لوله سيم كشي استفاده مي كنيم ) است
البته در ابتدا بهتر است هر راكت ساز آماتور چندبن بار يك بدنه راكت مدل را با كاغذ به پيچد و بعد مي توانيد از لوله هاي مقوايي اماده (مثل لوله توپ پارچه ) يا لوله هاي پلاستيكي سبك استفاده كنيد
ابتدا بايد قكر كنيم طول و عرض راكت ما چقدر بايد باشد
موتورهاي رده سي راكت مدل حدود 1.7 سانتيمتر قطر دارند .پس شما مي توانيد راكتي به قطر 1.8 و بالاتر بسازيد البته اگر قطر راكت شما زيادتر باشد طول ان هم بيشتر مي شود و وزن ان افزايش مي بايد
به شخصا راكتي با قطر 2 سانتيمتر را مناسب مي دانم زيرا اگر قطر راكت بيشتر باشد شما بايد براي تطابق دادن قطر لوله با موتور راكت از يك وسيله اضافي استفاده كنيد
كه وزن راكت را افزايش مي دهد
قطر راكت ما شد 2 سانتيمتر طول ان بايد چقدر باشد
بهترين نسبت قطر به طول در راكت مدل 1 به 12 تا يك به 20 است
يعني اگر قطر راكت را شما 2 سانتيمتر در نظر بگيرد طول ان مي تواند 24 سانتيمتر وتا 40 سانتيمتر است فكر مي كنم ميانگين ان مثلا 35 سانتيمتر بد نباشد
چرا ما بايد از اين نسبت ها استفاده كنيم
يكي از مهمترين اصول طراحي راكت هاي مدل كه همانند راكت هاي واقعي است ان است كه راكت ما در موقع پرتاب در مسير صحيح باشد راكت هاي مدل بر عكس راكت هاي واقعي براي كنترل مسير خود داراي كنترل پاسيو هستند يعني كنترل مسير يك راكت مدل وابسته به بالچه هاي ان است كه چون راكت مدل داراي بلچه ثابت است و انها فاقد حركت هستند ما بايد نقاط فشار و نقطه ثقل را از قبل بطور مطمعين تعيين كنيم و نسبت 1 به 12 تا 1 به 20 اتوماتيك نوعي راكت مدل با بهترين وضعيت كنترل را براي ما طراحي مي كند
موشك هاي واقعي داراي كنترل اكتيو در بالچه ها هستند و حركت بالچه هاي مي تواند مسير انها را تصحيع كند البته دربيشتر موشك ها مثل موشك ضد موشك يا موشك ايراني قيام
كه فاقد بالچه است براي تصحيع مسير ما مي تواينم با تغيير جهت دادن گازهاي خروجي از نازل مسير موشك را عوض كنيم
12698_348.jpg

نمايي از موشك قيام بدون بالچه كه كنترل و تغيير مسير ان بوسيله تغيير دادن مسير نازل , و گازهاي خروجي از ان
است به 4 پره سراميكي در نازل توجه كنيد هر موقع موشك به طور خطا به سمتي منحرف مي شود اين چهار پروانه سراميكي بطور همزمان و با هم تغيير جهت داده و گازهاي خروجي را در جهت محالف منحرف مي كنند و طبق قانون نيوتن موشك به مسير صحيح بر مي گردد
اين فرم كنترل در جت هاي تك نفره هم استفاه مي شود و خلبان با افزايش گاز به بالا و پائين و با تغيير360 درجه مسير نازل و خروج گازها از نازل به طرفين مي رود
56ue546er56r56.jpg
ساخت بدنه راكت مدل

نقطه cg و نقطه cp در راكت مدل
در طراحي يك راكت مدل يافتن دو نقط مهم است نقطه سي جي و نقطه سي پي اما اين نقاط چيست و به چكار مي ايد .
نقطه سي جي CG
wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x532 and weights 21KB.
rktstab.gif
مركز ثقل يا نقطه سي جي .CG
اين نقطه model_rocket_with_maya_particle_25.jpg
مركز ثقل در يك راكت نقطه اي است كه در ان وزن دو طرف راكت با هم برابر است و راكت در ان محل داري وزن مساوي در هر طرف است .
براي پيدا كردن نقطه مركز ثقل كافي است راكت را زماني كه كامل است و موتور ان نصب شده است بر روي لبه طولي و نازك يك خط كش قرار داه و انرا انقدر به جلو و عقب برده تا راكت همانند شاهين يك ترازو بر روي خط كش معلق باشد .
در واقعي در نقطه اي از يدنه راكت كه وزن دم و انتهاي راكت با وزن دماغه و سر ان برابر مي شود ما نقطه ثقل را پيدا كرديم و انرا سي جي نام مي گذاريم.
پيدا كردن مركز ثقل راكت مدل بسيار راحت است اما فكر مي كنيد مركز ثقل يك راكت واقعي مثل ساترن را چگونه پيدا مي كنند .
به صورت اكادميك وزن جز جز قسمت هاي راكت محاسيه شده و جمع و با محاسبات رياضي مركز تقل يك راكت واقعي پيدا مي شود كاري كهما هم مي توانيم انجام دهيم اما مشكل است .
wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 620x464 and weights 18KB.
rktcg.gif
كار وقت گير ي كه مي توانيد به صورت عملي بسيار سريعتر انجام شود.بعد از ان بايد نقطه سي پي يا نقطه فشار را پيدا كنيم كه در جلسه بعدي بحث و گفته مي شود.
نقطه cp
پيدا كردن نقطه فشار در يك راكت مدل بسيار مهم است در واقع اگر نقطه CG در راكت را معادل با مركز تقل يك هواپيماي مدل كه معمولا در وسط بين دو بال و زير ان است بدانيم نقط CP را مي توان معادل نيروي پسا دانست كه توسط مقاومت هوا توليد مي شود .
نفطه فشار =CP نقطه اي است در اجسام پرنده (هواپيما .راكت )كه در ان حداكثر نيروي پسا كه توسط حركت جسم در هوا و بعلت اثرات هوا روي سطوح پرنده ايجاد مي شود وجود دارد .
cpcg_annot.png
هر چقدر فاصله بين نقطه تعادل و نقطه فشار بهتر و دقيقتر محاسبه شود جسم پرنده چه هواپيما يا راكت از پايداري بيشتري در موقع پرواز بر خوردار است .

wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 709x533 and weights 18KB.
rktcp.gif
يك قانون انگشتي :
هميشه بايد حداقل به اندازه يك قطر راكت بين نقطه CG , CP فاصله باشد و نقطه CP بايد حتما قبل پرتاب براي مدل ساز مشخص باشد . بهترين نقطه cp در موشك بايد تا نقطه cp به اندازه يك قطر راكت (حداقل )و دو برابر قطر راكت (حداكثر)فاصله داشته باشد
راكت مدل.موشك مدل - سايت مرجع هوانوردي و هوافضاي پارسي
wol_error.gif This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 652x349 and weights 4KB.
finplan.gifموشك مدل .طراحي بدنه و بالچه موشك مدل
بر خلاف هواپيماي مدل طراحي موشك مدل بسيار ساده است فقط بايد نسبت هاي طول و قطر بدنه و بالچه را به ياد داشته باشيد
نسبت طول بدنه به قطر آن
بهترين نسبت طول بدنه به قطر آن يك به بيست است و يك به ده است من خودم بهترين ان را 1 به 12 مي دانم
اگر قطر بدنه موشك مدل شما 2 سانتيمتر است طول ان مي تواند بين 20 تا 40 سانتيمتر باشد
اما بهترين و ايده ال ترين طول بدنه 24 سانتيمتر است .
بالچه هاي موشك مدل
بهترين مصالح براي ساخت بالچه موشك مدل چوب بالسا است .در موقع بريدن سعي كنيد از راه چوب و طولي انرا بريده تا بالچه ها در موقع پرواز دچار نوسان نشود .
بهترين نسبت هاي بالچه
ريشه ROOT
قسمتي از بالچه كه به بدنه مي چسبدبايد دو برابر قطر موشك مدل باشد
نوكTIP
قسمتي از بالچه كه روبروي ريشه است بايد برابر قطر موشك مدل يا 1.5 برابر ان باشد
لبه حمله
1.5 برابر قطر موشك مدل بايد باشد .cut-out-the-fins.jpgلبه فرار 2 برابر قطر راكت
چه فرمي از بالچه بهترين است
fin_shape_8.gif
اين فرم از بالچه بهترين فرم ان براي مدل هاي كوچك است


مطالب مشابه :


توضيحاتي در مورد سوالات

طراحي و دانلود الگو هاي مورد نياز جهت دوخت لباس براي مدل آستر از پارچه آستر كشي
نمونه سوال راسته دوزی

19-پارچه‌اي كه براي پرده سايباني ، مدل علامت چين‌كشي 70-بالاي پرده را براي پارچه
نمونه سوالات الگو برش

مدل لباس 10-چه مدلهايي براي پارچه هاي حاشيه 26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره
نمونه سوالات الگو و برش

10-چه مدلهايي براي پارچه هاي حاشيه دارمناسب نيست 25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. مدل مانتو
122- تونيك ريون برش دار

ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 پارچه رو از
ساخت كامل بدنه و بالچه براي راكت مدل

ساخت كامل بدنه و بالچه براي راكت مدل برقي و لوله سيم كشي استفاده توپ پارچه )
نمونه سوالات مسابقات علمی کار بردی رشته خیاطی

از مطالب آن براي همكاران دوخت پارچه استرچ يا كشي در كدام مدل خط
نمونه سوال تکه دوزی

گروه طراحی پارچه و مدل لباس. آموزش 8-براي اتو كشي پارچه هاي پنبه دوزي چه بايد كرد ؟
برچسب :