درخواست انتصاب آقای دکتر مهر محمدی از رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

اسامی تعدادی از اساتید؛ دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان که به حمایت از آقای دکتر مهرمحمدی تا روز شنبه مورخ 93/12/09 به صورت داوطلبانه در این وبلاگ و یا بصورت کتبی و گروهی از طریق ایمیل ثبت نام خود را اعلام نموده اند:

 (ضمناٌ ثبت نام حمایت دواطلبانه تا 3 روز مانده به دستور جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت انتخاب رئیس دانشگاه فرهنگیان ادامه دارد). 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشگاه فرهنگیان

 (پردیس- آموزشگاه)

1

دکتر عباس

اناری نژاد

شهید رجایی فارس

2

دکتر علیرضا

صوفی

شهید مقصودی همدان

3

رضوان

زارع

سلمان فارسی شیراز

4

طیبه

کریمی

شهید رجایی شیراز

5

مریم

خسروزاده

سلمان فارسی شیراز

6

زهره

روغنیان

شهید مقصودی همدان

7

سید حسین

عارف زاده

بنت الهدی صدر بوشهر

8

حنیف

رحیمی

-

9

علی

یعقوبی

-

10

سید فیروزه

عسگری

-

11

دکتر بهجت

تربتی نژاد

-

12

نصرت الله

یوسفی

-

13

سمیه

موسی یی

امام خمینی گرگان

14

اسماعیل

مبارکی

شهید مطهری

15

سهراب

صادقی

-

16

دکتر علی

قنبری

بحرالعلوم شهر کرد

17

محسن

یزدان پناه

شهید مطهری شیراز

18

حمیدرضا

جوکار

شهید رجایی شیراز

19

فردین

مرادی

شهید رجایی شیراز

20

-

عبدیان

-

21

لیلا

نورافشان

شهید باهنر شیراز

22

حمید

خادمی

شهید رجایی شیراز

23

بهتاش

فضلی

شهید باهنر شیراز

24

فرتاش

عباسی

شهید رجایی شیراز

25

-

پوراسد

مرکز سلمان

26

فریده

حدادان

سلمان فارسی شیراز

27

شهرام

خواجه بهجانی

شهید رجایی شیراز

26

معصومه

میرشکاری

امیرکبیر البرز

29

دکتر شهربانو

حقیقت

شهید باهنر شیراز

30

فاطمه

هوشیار

سلمان فارسی شیراز

31

رضا

عیدی

-

32

سید ناصر

حسینی مقدم

-

33

صادق

علمدار

-

34

زهرا

سادات زارعی

سلمان فارسی شیراز

35

خدیجه

یحیی زاده

شیراز

36

زهره

کرمی

شهید باهنر همدان

37

جعفر

چراغیان

فاطمه زهرا خوزستان

38

فاطمه

اسماعیل پور

شهید باهنر

39

فاطمه

امیدیان

شهید باهنر شیراز

40

مینا

مولایی

شهید باهنر شیراز

41

آمنه

مهری

شهید باهنر شیراز

42

فاطمه

مولایی منش

شهید باهنر فارس

43

دکتر عباس

قنبری عدیوی

بحرالعلوم شهر کرد

44

رضا

جوکار

شهید رجایی شیراز

45

سارا

خندان

شهید باهنر شیراز

46

نرگس

عبداللهی

شهید باهنر شیراز

47

راضیه

اکرمی

شهید باهنر شیراز

48

محمد باقر

سلیمی

شهید رجایی شیراز

49

قهرمان

مددلو

شهید مطهری خوی

50

حسین

باقری

بحرالعلوم شهر کرد

51

شهناز

ولی پور

شهید باهنر شهر کرد

52

فاطمه

رفیعی

شهید باهنر شیراز

53

مریم

نورسیده

سلمان فارسی شیراز

54

فهیمه

زیردستان

شهید باهنر شیراز

55

علی

نامی

-

56

محمد

دالوندفرد

شهید رجایی

57

مجید

رسولپور

شهید رجایی

58

ابراهیم

تسوجی بیگلری فرد

-

59

اسماعیل

جوکار

شهید رجایی شیراز

60

مصطفی

جوکار

شهید مطهری فارس

61

پوریا

ارجندانی

-

62

حمید

امامی

-

63

اشرف

میرحیدری

فاطمه زهرا اصفهان

64

جابر

اکبری

شهید رجایی شیراز

65

شیرین دوخت

حبیب زاده

بنت الهدی صدر گیلان

66

فاطمه

مهبودی

سلمان فارسی شیراز

67

مجید

کوثری

شیراز

68

زهرا

آقارضایی

سلمان فارسی شیراز

69

دکتر سهراب

یزدانی

آذربایجان شرقی

70

عبدالرضا

صالحین

-

71

دکتر سید احمد

کسائیان

-

72

حسین

احمدی

شهید بهشتی زنجان

73

سید شهاب

فاطمی

شهید رجایی و باهنر

74

-

دکتر قربانپور

بحرالعلوم شهر کرد

75

دکتر سهیلا

جاهدی

سلمان فارسی شیراز

76

احمد

فروغ بخش

-

77

دکتر نوازالله

فرهادی

شهید رجایی شیراز

78

محمد

مرادپور

شهید رجایی شیراز

79

حمزه

کوچکی

شهید رجایی شیراز

80

مهرایه

گشایی

شهید رجایی شیراز

81

عبدالله

مرادی

شهید رجایی شیراز

82

حسن

مرادی

شهید رجایی شیراز

83

فاضل

محمدی

شهید رجایی شیراز

84

علی اصغر

یونسی

شهید رجایی شیراز

85

حمزه

احمدی

شهید رجایی شیراز

86

معصومعلی

رفعتی خواه

شهید رجایی شیراز

87

سلیمان

منفردی

شهید رجایی شیراز

88

غدیر

محمدی

شهید رجایی شیراز

89

کاکاشیر

گورکانی

شهید رجایی شیراز

90

مسعود

سمیعی

شهید رجایی شیراز

91

محمد اسماعیل

علی محمدی

شهید رجایی شیراز

92

عزیزقلی

کرمی

شهید رجایی شیراز

93

صمد

قاسمی

شهید رجایی شیراز

94

سید ابراهیم

نیری

شهید رجایی شیراز

95

علی اصغر

ملکی زاده

شهید رجایی شیراز

96

محسن

معصومی

شهید رجایی شیراز

97

سهراب

جهانگیری

شهید رجایی شیراز

98

اصغر

اکبری یزدی

شهید رجایی شیراز

99

اسماعیل

کریمی مزید

شهید رجایی شیراز

100

مسعود

حسینی

شهید رجایی شیراز

101

وحید

شعبانی

شهید رجایی شیراز

102

علیرضا

زارع

شهید رجایی شیراز

103

عبدالله

رادمرد

شهید رجایی شیراز

104

کاظم

رحیمی

شهید رجایی شیراز

105

مسیح

توکلیان

شهید رجایی شیراز

106

قدرت الله

رحیمی منش

شهید رجایی شیراز

107

علی اصغر

جوکار

شهید رجایی شیراز

108

محمدرضا

آزاد

شهید رجایی شیراز

109

اسفندیار

رضایی

شهید رجایی شیراز

110

عزت الله

وستابی

شهید رجایی شیراز

111

عبدالله

باقری

شهید رجایی شیراز

112

رمضان

عبدی زواره

شهید رجایی شیراز

113

عزیزقلی

مردانه

شهید رجایی شیراز

114

وحید

دهقان

شهید رجایی شیراز

115

داریوش

ابراهیم زاده

شهید رجایی شیراز

116

فضل الله

مختاری

شهید رجایی شیراز

117

محمدتقی

سهراب پور

شهید رجایی شیراز

118

ایوب

 مرادی

شهید رجایی شیراز

119

محمدجعفر

کارگر

شهید رجایی شیراز

120

شمسعلی

رزمجویی

شهید رجایی شیراز

121

حسین

ضامنی

شهید رجایی شیراز

122

بشیر

خورشیدی

شهید رجایی شیراز

123

پرویز

پاک فطرت

شهید رجایی شیراز

124

بهنام

خاجوی

شهید رجایی شیراز

125

محمد

حیاتی

شهید رجایی شیراز

126

شکرالله

کمالی

شهید رجایی شیراز

127

علی

محمدی پور

شهید رجایی شیراز

128

سید فرج

پارسایی

شهید رجایی شیراز

129

بهنام

دهقان

شهید رجایی شیراز

130

رحمت الله

محمودی

شهید رجایی شیراز

131

محمد امین

پناهی

شهید رجایی شیراز

132

ریحان

نوروزی

شهید رجایی شیراز

133

حمید

رحیمی

شهید رجایی شیراز

134

محمود

صادقی

شهید رجایی شیراز

135

محمدرضا

فیروزی نیا

شهید رجایی شیراز

136

شاپور

مظفری

شهید رجایی شیراز

137

محمد

صادقی

شهید رجایی شیراز

138

رحمت الله

کرمی

شهید رجایی شیراز

139

عبدالکریم

نام آور

شهید رجایی شیراز

140

رضا

فرهادی

شهید رجایی شیراز

141

سید اسحاق

جانعلی

شهید رجایی شیراز

142

حکیم

قاسمی

شهید رجایی شیراز

143

ماریا

حسینی نژاد

شهید رجایی شیراز

144

رضا

بهمنی

شهید رجایی شیراز

145

فتحعلی

کشاورز

شهید رجایی شیراز

146

منصور

بهزادی

شهید رجایی شیراز

147

محمد

شفیع یوسفی

شهید رجایی شیراز

148

غلامرضا

سلیمی

شهید رجایی شیراز

149

اصغر

امیری

شهید رجایی شیراز

150

 

بیگلری

شهید رجایی شیراز

151

عباس

پناهی

شهید رجایی شیراز

152

علی

دلاوری

شهید رجایی شیراز

153

یوسف

محمودی

شهید رجایی شیراز

154

منصور

سخایی

شهید رجایی شیراز

155

مسعود

زارع پور نصیرآبادی

شهید رجایی شیراز

156

ابولفصل

باشنگ

شهید رجایی شیراز

157

احمد

غلامی

شهید رجایی شیراز

158

خدابخش

منوچهری

شهید رجایی شیراز

159

منصور

بهزادی

شهید رجایی شیراز

160

علی محمد

زارع

شهید رجایی شیراز

161

علی

فتحی نسب

شهید رجایی شیراز

162

یارمحمد

جوکار

شهید رجایی شیراز

163

محمدعلی

عارف کیا

شهید رجایی شیراز

164

عبدالرحیم

جوکار

شهید رجایی شیراز

165

غلامرضا

سلیمی

شهید رجایی شیراز

166

بهزاد

دهقان

شهید رجایی شیراز

167

رضا

خوش نیت

شهید رجایی شیراز

168

خلفعلی

صفری

شهید رجایی شیراز

169

محمد شفیع

یونسی

شهید رجایی شیراز

170

اسماعیل

رضایی

شهید رجایی شیراز

171

جمال

دهقان

شهید رجایی شیراز

 

 


مطالب مشابه :


زمان و مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان فرهنگیان شهید باهنر شیراز

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فرهنگیان شهید باهنر فرهنگیان شهید باهنر شیراز.
پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان مشخص شدند

محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شیراز. شهید باهنر شیراز.
قابل توجه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سلمان فارسی شیراز. توجه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر.
قائم مقام دانشگاه فرهنگیان: شیراز، قطب علمی تحصیلات تکمیلی فرهنگیان می‌شود

پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان شیراز با نگاه کارشناسانه نماینده ولی فقیه در فارس
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 92

دانشگاه فرهنگیان باهنر شهید مطهری شیراز سالن اجتماعات پردیس شهید باهنر
دستورالعمل استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

وبلاگ دانشجویان پردیس باهنر این وبلاگ مخصوص دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان می باشد می
پذیرش دانشجو در چند رشته ارشد پردیس شهید بهشتی فرهنگیان

ورودی های جامع دانشگاه فرهنگیان فرهنگیان شهید باهنر دانشگاه شهید مطهری شیراز.
درخواست انتصاب آقای دکتر مهر محمدی از رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

اسامی تعدادی از اساتید؛ دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان که به حمایت شهید باهنر
دانشگاه فرهنگیان

محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر ورودی های 91 فرهنگیان شیراز.
برچسب :