برنامه جلسات دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک - 7

65- آقای پدرام سعادتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  94/1/17 ساعت 11:30، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر حشمت اله حقیقت

داوران: آقای دکتر محمدحسین یاس و آقای دکتر سعید فعلی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64- خانم فاطمه عباسی کسبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نانو مواد - نانوفناوری

 زمان : دوشنبه  93/12/25 ساعت 11:30، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقایان دکتر علی محمد رشیدی و دکتر بندر آستین چپ / استاد مشاور: آقای دکتر رستم مرادیان

داوران: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63- آقای رحمت اله اسپرنگ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 

زمان : چهارشنبه  93/12/20 ساعت 15:00، مکان: کلاس 201 دانشکده فنی مهندسی ( به دلیل رعایت نکردن حداقل های اصول نگارش، جلسه دفاع با یک ماه تأخیر برگزار شد.)

استاد راهنما: خانم دکتر اکرم خدایاری

داوران: آقایان دکتر حبیب اله صفرزاده و دکتر علی امیری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62- آقای پوریا نادریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

زمان : سه شنبه  93/12/19 ساعت 17:00 ، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر تورج یوسفی و خانم دکتر لاله رجبی

داوران: آقایان دکتر حبیب اله صفرزاده و دکتر فرزاد ویسی

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 61- خانم ایلدا عبدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  93/12/18 ساعت 14:30، مکان: کلاس 201 دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر محمد حسین یاس

داوران: آقای دکتر مهرداد فروتن و آقای دکتر سعید فعلی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60- آقای رضا زند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  93/12/18 ساعت 13:00، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود آقاخانی

داوران: آقای دکتر مهرداد فروتن و آقای دکتر رضا بختیاری 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 59- خانم زهره بیگم قافله باشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نانو مواد - نانوفناوری

 زمان : دوشنبه  93/12/18 ساعت 11:30، مکان: کلاس 204 دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقایان دکتر علی محمد رشیدی و دکتر بندر آستین چپ

داوران: آقایان دکتر رضا بختیاری و آقای دکتر مصطفی فیضی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 58- آقای یونس رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  93/12/18 ساعت 11:30، مکان: کلاس 201 دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر حشمت اله حقیقت

داوران: آقایان دکتر محمد حسین یاس و آقای دکتر سعید فعلی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57- آقای میلاد احمدوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

زمان : یکشنبه  93/12/17 ساعت 17:00، مکان: کلاس 17 دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر حبیب اله صفرزاده

داوران: خانم دکتر اکرم خدایاری و آقای دکتر علی امیری

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(دفاع پروپوزال دکتری)

56- آقای سجاد آهنگر  دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 

زمان : یکشنبه  93/12/17 ساعت 15:15، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

اساتید راهنما: آقایان دکتر حبیب اله صفرزاده و دکتر جبیب امین فر (دانشگاه تبریز)

داوران: آقایان دکتر مسعود رحیمی و دکتر فرزاد ویسی، خانم دکتر اکرم خدایاری

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 - خانم آزاده سهرابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

زمان : یکشنبه  93/12/17 ساعت 11:30، مکان: کلاس 201 دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ویسی

داوران: آقایان دکتر جعفر جماعتی و دکتر حبیب اله صفرزاده

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 - آقای آرش نیک زاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : شنبه  93/12/16 ساعت 17:15، مکان: کلاس 17

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود آقاخانی

داوران: آقای دکتر صابر محمدی و آقای دکتر علی محمد رشیدی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 - آقای عرفان کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

زمان : سه شنبه  93/12/12 ساعت 10 ، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر تورج یوسفی، استاد مشاور: آقای دکتر مهراد پاک نژاد

داوران: آقای دکتر فرزاد ویسی و آقای دکتر حبیب اله صفرزاده  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 - آقای محمد فرح روز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  11/12/93 ساعت 13:00، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود آقاخانی

داوران: آقای دکتر سعید فعلی و آقای دکتر رضا بختیاری 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 - آقای محمدعلی شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

زمان : یکشنبه  93/12/10 ساعت 15:30، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا

داوران: آقای دکتر حشمت اله حقیقت و آقای دکتر مسعود آقاخانی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 - آقای سید نویدالدین رضوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

زمان : یکشنبه  93/12/10 ساعت 11:30، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر حبیب اله صفرزاده

داوران: خانم دکتر اکرم خدایاری و آقای دکتر جعفر جماعتی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 - آقای نوید باقرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

 زمان : دوشنبه  93/11/20  ساعت 15:30، مکان: سمعی بصری دانشکده فنی مهندسی

استاد راهنما: آقای دکتر سعید فعلی

داوران: آقای دکتر حشمت اله حقیقت و آقای دکتر محمدحسین یاس


مطالب مشابه :


فرم پروپوزال

این پایگاه اینترنتی برای ارتباط و تعامل بیشتر دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
شروع کار پنل تخصصی رشته مکانیک

پروپوزال، پایان (طراحی کاربردی / تبدیل انرژی انجام پروژه‌ی درس مکانیک سیالات
برنامه جلسات دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک - 7

آقای رحمت اله اسپرنگ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی. پروپوزال
انجام پایان نامه مهندسی مکانیک تنظیم پروپوزال مقالات isi مهندسی مکانیک

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک تنظیم پروپوزال مهندسی مکانیک شاخه تبدیل انرژی.
اطلاعیه تصویب پروپزال برخی دانشجویان در تاریخ 93/10/13 و همچنین معوقه شدن درس مکانیک محیط پیوسته ترم

گروه ارشد تبدیل انرژی معوقه شدن درس مکانیک پروپوزال دانشجویان ذیل
مقاله های تخصصی مهندسی مکانیک

چارت دروس مکانیک (تبدیل انرژی) دانلود فرم آماده و پرشده پروپوزال کارشناسی ارشد و
دانلود کتاب مکانیک سیالات پارسه

چارت دروس مکانیک (تبدیل انرژی) دانلود فرم آماده و پرشده پروپوزال کارشناسی ارشد و
انواع مکانیزمها به صورت انیمیشن

چارت دروس مکانیک (تبدیل انرژی) دانلود فرم آماده و پرشده پروپوزال کارشناسی ارشد و
برچسب :