انواع هابیت کانی ها - 4


uvarovite.jpg
Uvarovite-tuc09103abg.jpg

Uvarovite-uvarclose.jpg
Uvarovite
11_2012_azurite.png
Azurite
Azurite-and-Malachite-Bisbe.jpg
JC5162AzuriteMalachiteElCobreM.jpg
azurite.jpg
Azurite-Malachite-59275.jpg
Azurite-Malachite-220790.jpg
1280x.jpg
Azurite-Malachite-15d.jpg
azurite33694c.jpg
Azorite with Malachite

malachite.jpg
6bzb-malachite-velvetyh2.jpg
malachite_1058_990x742.jpg
Malachite

Malachite-CopperQueenMine-Bisbee-Arizona
Malachite

353-stalactite-malachite-azurite-Pradet-Stalactite Malachite And Azoriteamethyst-drusy_1.jpg

6a00d835178da453ef0120a6316d2e970c-800wi
Amethyste

6chrysocolla-malachite-ammm2551.JPG
6a00d83451bc4269e2014e88411e81970d-800wi

MinChrysocolla01c.jpg
EB97CHDRUZ2B.jpg
druzy-chrysocolla
6quartz-drusy-cochise086b.jpg
druzy18x18x7-sdwb3b.jpg

Drusy Quartz Designer Cabochon
quartz drusyCrystal Habit - Enantiomorphic
11- نوع هابیت : انانتیومورفیک / Enantiomorphic
توصیف : آیینه ای شکل / کریستال دوقلویی شکل / کریستال های چپ و راست

9a9acf18-f103-4c85-8b1f-d454c78493ed.jpg
macle.jpg
LGtwin02.jpeg

hc16-museum-grade-twin-herkimer-diamond-

quartcluster_edited-1.jpg

sq05-twin-spirit-quartz-crystal.jpg

EB38QJLAW1.jpg

Ceru1.jpg

Big%20JapTwin.jpg
File:KarlsbadDoubleFrance.jpg
Quartse

Amazonite_SmokyQtz_Lg2.jpg
6microcline-amazonite-NHMLA3827x.jpg

AmazoniteLge.jpg

Orthoclase var. Amazonite Carlsbad Twin from Pike's Peak, El Paso County, Colorado
Amazonite

Orthoclase var. Carlsbad Twin from Pike's Peak, El Paso County, Colorado
Orthoclase var. Carlsbad Twin from Pike's Peak, El Paso County, Colorado
12b_small.jpg
12a_small.jpg

42581det.jpg
Orthoclase - Karlsbad Twin

Pyrite_60608.jpg

pyrite.jpg
Pyrite

Biotite-Orthoclase-229808.jpg
Biotite-Rutile-Siderite-231199.jpg
Biotite-Orthoclase

Muscovite-Albite-122886.jpg
Muscovite-Albite

staurolite.jpg
Staurolite.jpg
Staurolite

Denver2011-121AquamarineSchorlErongoMtsN

ergb2.jpg

Aquamarine_Erongo.jpg
Aquamarine

Crystal Habit - Equant
12- نوع هابیت : هم بعد / Equant - Stout
توصیف : طول و عرض و ارتفاع تقریبا برابری دارند.


DSC09482+olivine+xenolith.jpg
Olivine (peridot) m
800_600_1137706204b5af4a6d23d8.jpg
Cuprite
2Fluorite_large.JPG
Flourite CaF2
Tetrahedrite-Chalcopyrite-Sphalerite-251
Chalcopyrite-Sphalerite
Quartz-Tetrahedrite-denv08-50c.jpg
Quartz

//www.bargozideha.com/static/portal/85/855820-415516.jpg

//www.bargozideha.com/static/portal/81/810805-755160.jpg
Galena PbS

//www.bargozideha.com/static/portal/30/304621-254745.jpg
Pyrite
13- نوع هابیت : فیبری یا لیفی / Fibrouse
توصیف : رشته هایی به شدت بلند و باریک که به صورت همسو یا شعاعی قرار گرفته اند .
File:Byssolite France.jpg

Actinolite_%28Byssolite%29,_Albite-15137

byssolite.jpg
44504det.jpg

Byssolite - Miage Glacier -Aosta Valley - Italy
post-2062-1185699890.jpg
Byssolite

09_small.jpg
Amianthus

tremolite02.jpg
rock238.jpg
Tremolite in calcite
safe_image.php?d=AQCCdiWDqYQMIOsj&w=720&
Tremolite-249316.jpg

tremolite-asbestos.jpg

TremolitePerpCSO1605.jpg
Tremolite


6asbestos-ammm-2630.JPG

6asbestos-ammm-2631.JPG

6asbestos-serpentine224b.jpg

6asbestos-serpentine224c.jpg

[White fibrous tremolite on grey muscovite from Great Bernera]

[Asbestos fibers]
Asbestos_fibres7153000659_b3f9175074.jpg
133crocidolite.jpg
crocidolite (Blue Asbestos) mCrocidoliteXPols.jpg
crocidolite Fibers
Krokydolith_-_Mineralogisches_Museum_Bon
3389026908_2aec61ba19.jpg
Crocidolite, variety of riebeckite
800_600_5916941755150160606011.jpg

800_600_54603966151501609bc410.jpg
5542485176_48644d182a.jpg
Amosite 
3227067314_924eeffcaf.jpg
AmositePerpCSO1680.jpg
Amosite Fibers

Chrysotile_asbestos03.jpg
110608-6.jpg

Chrysotile_asbestos.jpg
Chrysotile_asbestos


8624590083_ae8ce361aa_z.jpg
actinolite_asbestos.jpg

M8331a.jpg

3226754876_ce9d5e67fb.jpg
3226338210_34f8f5c71d.jpg
3226331192_9a37a88614.jpg
Actinolite Asbestos
14- نوع هابیت : مویی و رشته مانند / Filiform or Capillary
توصیف : شبیه به مو و گاه نخ مانند و بسیار نازک و ظریف مانند برخی Zeolites


6millerite-flagg-2761.JPG

millerite33321a.jpg

Millerite++++++++++7+x+7+x+0.5.jpg
millerite33321h.jpg
millerite.jpg

File:Millerite-Quartz-232902.jpg

46785.jpg
46786det.jpg
Millerite in Quarts
34579bf0.jpg

millerite_mineral_specimen-05.jpg
File:Millerite-Calcite.jpg
Millerite-Calcite

//www.bargozideha.com/static/portal/19/198313-663787.jpg

cuprite4.jpg
800_600_1566246300517874739206e.jpg
Cuprite capillary form


مطالب مشابه :


انواع هابیت کانی ها - 4

توصیف : آیینه ای شکل / کریستال دوقلویی شکل / کریستال های چپ و سیسمونی. آی پی
طرح برج های دوقلوی سئول + (عکس)

شرکت معماری هلندی طرح مفهومی برجهای دوقلویی با عنوان “ابر” را ارائه کرده که به سیسمونی
استان آذربايجان غربي

این قله 5165 متری در خاک ترکیه قرار داشته و با داشتن برادر دوقلویی در نزدیکی خود سیسمونی
مراقبت از نوزاد

۳ ساعت اول پس از تولد، انتقال خون از یک جنین به جنین دیگر در حاملگی دوقلویی سیسمونی تهیه
برچسب :