فراخوان مداح ویژه مجلس ترحیم

برای تکمیل کادر مداحان مجالس ترحیم از کلیه مداحان و ذاکران استان تهران دعوت بعمل می آید که رزومه خود را در قسمت نظرات به همراه شماره تماس ارسال نمایند.

 

تاکنون خیل کثیری از مادحین و ذاکرین به این پست مراجعه و اطلاعات خود را ارسال نموده اند.

 


مطالب مشابه :


شعر سنگ قبر

اشعار مجالس ختم و
اشعار مجالس ترحیم

مجلس ترحيم - اشعار مجالس ترحیم - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تقدیر عكس اشعار
شعر برای مجالس ختم عزیزان

مجلس ترحيم - شعر برای مجالس ختم عزیزان - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تقدیر
فراخوان مداح ویژه مجلس ترحیم

برای تکمیل کادر مداحان مجالس ترحیم از کلیه مداحان و ذاکران استان تهران دعوت بعمل می آید که
دانلود كتاب براي مجالس ختم

مجلس ترحيم - دانلود كتاب براي مجالس ختم - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تقدیر
اشـعـار پنـدیــات

مجلس ترحيم - اشـعـار پنـدیــات - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تقدیر عكس اشعار
معرفي كتاب هاي مجالس ختم خواني - 2

مجلس ترحيم - معرفي كتاب هاي مجالس ختم خواني - 2 - دانلود مجالس ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت
برچسب :