دانلود صوت: سلسله مباحث صوتی پیرامون بیماری های زنان - آیت الله ضیائی

سلسله مباحث پیرامون

بـیــمــاری هــای زنـــان

مدرس: آیت الله سید حسن ضیائی

(محقق و مدرس طب اسلامی و دکترای فقه و اصول)

ziyayi.jpg

این سلسله مباحث، شامل 47 جلسه آموزشی راجع به بیماری های زنان می باشد

جلسه اول

دانلود صوت:
36 دقیقه ؛ 5.3 مگابایت
(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجزای بدن انسان / اجزای تناسلی زن / نحوه باردار شدن زن / هورمون های جنسی زنانه
تنظیم هورمون استروژن

جلسه دوم

دانلود صوت:
34 دقیقه ؛ 5 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عادات ماهیانه نامنظم / اقسام عادات ماهیانه نامنظم / بازه زمانی عادات ماهانه / میانگین دوره قاعدگی
درمان عادت ماهیانه نامنظم

جلسه سوم

دانلود صوت:
54 دقیقه ؛ 7.9 مگابایت
(پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیماری فقدان قاعدگی (آمِنوره) / علل عدم قاعدگی (آمنوره اولیه و ثانویه) / درمان فقدان قاعدگی / علل نازایی زنان و قطع قاعدگی

جلسه چهارم

دانلود صوت:
15 دقیقه ؛ 2.2 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درمان گیاهی قطع اتفاقی قاعدگی / درمان گیاهی بسته شدن چندین ساله حیض / درمان گیاهی بسته شدن حیض بر اثر سن زیاد

جلسه پنجم

دانلود صوت:
38 دقیقه ؛ 5.6 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاعدگی شدید (عادت ماهیانه شدید) (منوراژی) / علل خونریزی و قاعدگی شدید رحمی / درمان خونریزیهای شدید قاعدگی

جلسه ششم

دانلود صوت:
47 دقیقه ؛ 7 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دردهای قاعدگی (قاعدگی دردناک) (دیسمنوره) / دیسمنره اولیه و ثانویه / درمان دردهای قاعدگی
درمان درد رحم

جلسه هفتم

دانلود صوت:
38 دقیقه ؛ 5.5 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سندرم (علائم) پیش از قاعدگی (PMS) / دلائل و علائم سندرم پیش از قاعدگی
تدابیر و درمان سندرم پیش از قاعدگی

جلسه هشتم

دانلود صوت:
28 دقیقه ؛ 4.2 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسائل تکمیلی از بحث جلسه قبل / لکه بینی در فواصل قاعدگی / علل لکه بینی
درمان لکه بینی (1)

جلسه نهم

دانلود صوت:
29 دقیقه ؛ 4.3 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درمان لکه بینی (2) / استحاضه در فقه شیعی

جلسه دهم

دانلود صوت:
50 دقیقه ؛ 7.3 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشکلات یائسگی (1) / علائم یائسگی

جلسه یازدهم

دانلود صوت:
41 دقیقه ؛ 6 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشکلات یائسگی (2) / علائم مشکلات یائسگی / درمان مشکلات یائسگی / علائم یائسگی زودرس
اختلالات یائسگی / تنگ کردن واژن / درمان ورم رحم / درمان بواسیر رحم

جلسه دوازدهم

دانلود صوت:
26 دقیقه ؛ 3.7 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خونریزی های بعد از یائسگی / درمان خونریزی های قبل از قاعدگی / درمان سرطان رخم و دهانه رحم

جلسه سیزدهم

دانلود صوت:
28 دقیقه ؛ 4.1 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلوغ غیر طبیعی در دخترها / بلوغ زودرس جنسی / بلوغ دیررس دختران

جلسه چهاردهم

دانلود صوت:
24 دقیقه ؛ 3.5 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درمان بلوغ غیر طبیعی در دختران

جلسه پانزدهم

دانلود صوت:
16 دقیقه ؛ 2.3 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرد نمایی دختران / علل و علائم مردنمایی دختران / درمان مردنمایی در طب گیاهی و مدرن

جلسه شانزدهم

دانلود صوت:
17 دقیقه ؛ 2.5 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زن نمایی مردان / علائم و درمان زن نمایی / بیماری ماچویی

جلسه هفدهم

دانلود صوت:
34 دقیقه ؛ 4.9 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیماری التهابی لگن / درمان بیماری التهابی لگن

جلسه هجدهم

دانلود صوت:
39 دقیقه ؛ 5.7 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آندومتریوس / علائم بیماری آندومتریوس / پیشگیری و درمان آندومتریوس

جلسه نوزدهم

دانلود صوت:
33 دقیقه ؛ 4.8 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داروهایی برای بیماری زنان / دردهای قاعدگی / داروی مرکب قاعده آور / درد قاعدگی بهمراه یبوست / قاعدگی دردناک بهمراه کمبود قاعدگی / قاعده آوری به همراه درمان یبوست / عوارض یائسگی / سردرد ناشی از قاعدگی دردناک / اختلالات قاعدگی مزمن / دارو جهت عوارض زنانه / دردهای قاعدگی بهمراه قند خون / فشار خون بهمراه دردهای قاعدگی / دردهای قاعدگی و خونریزیهای شدید / طولانی بودن مدت حیض / کم بودن قاعدگی / اختلالات قاعدگی / شیرافزایی بهمراه تنظیم قاعدگی / تسهیل زایمان

جلسه بیستم

دانلود صوت:
38 دقیقه ؛ 5.7 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کیست تخمدان / انواع کیست تخمدان / علائم و عوارض / تشخیص در طب رایج / جلوگیری از بازگشت کیست تخمدان / درمان کیست تخمدان در طب سنتی و اسلامی

جلسه بیست و یکم

دانلود صوت:
43 دقیقه ؛ 6.4 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کیست پستان / تشخیص بیماری و علل آن / دانشتنیهایی در مورد پستان
کیست مهبلی / علل کیست مهبلی
کیست فولیکولی / علل و درمان

جلسه بیست و دوم

دانلود صوت:
47 دقیقه ؛ 6.9 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سندرم تخمدان پلی کیستیک / علائم و علل بیماری / درمان رایج / تدابیر و درمان بیماری
کیست جسم زرد / علائم، علل و عوارض بیماری / درمان بیماری
کیست شکلاتی / علل و درمان

جلسه بیست و سوم

دانلود صوت:
39 دقیقه ؛ 7.8 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مدیافایر)  (پرشین گیگ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داروهایی برای بیماری های زنان / عادات ماهانه نامنظم / فقدان قاعدگی / آمنوره اولیه و ثانویه / قاعدگی شدید / عدم بند آمدن حیض / دردهای قاعدگی / سزدرد ناشی از قاعدگی / سندرم پیش از قاعدگی / خونریزی غیر طبیعی از مهبل / پیشگیری از خونریزی رحم پس از زایمان

جلسه بیست و چهارم

دانلود صوت:
73 دقیقه ؛ 10.8 مگابایت
(
پیکوفایل)  (مطالب مشابه :

دانلود صوت: سلسله مباحث صوتی پیرامون بیماری های زنان - آیت الله ضیائی

آیت الله ضیائی آیت الله سید حسن ضیائی (محقق و مدرس طب دیوان علّامه شهید سیّد
دانلود صوت: سلسله مباحث صوتی پیرامون بیماری های زنان - آیت الله ضیائی

سلسله مباحث پیرامون. بـیــمــاری هــای زنـــان. مدرس: آیت الله سید حسن ضیائی (محقق و مدرس طب
بیماریهای زنان

سلسله مباحث پیرامون. بیـماری هـای زنـان. مدرس: آیت الله سید حسن ضیائی (محقق و مدرس طب اسلامی
به سایت طب المعصومین علیهم السلام خوش آمدید/پست ثابت

بیان نظرات آیت الله علامه سید حسن استاد ضیائی متخصص و مدرس آیت الله سید حسن ضیائی
دکتر ضیایی طبیب و حکیم خراسانی

مدرس: آیت الله سید حسن
دریافت سخنرانی های حضرت آیت الله علامه سید حسن ضیائی

حضرت آیت الله علامه سید حسن تصویری آیت الله سید حسن ضیائی ضیائی متخصص و مدرس
بیان نظریّة استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان برخی از مشکلات معده

بیان نظریّة استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان برخی از مشکلات معده
بیان نظریّة استاد آیت الله علامه سید حسن ضیائی در درمان تورّم پروستات

بیان نظریّة استاد آیت الله علامه سید حسن ضیائی در درمان تورّم پروستات
نظریّۀ استاد آیت الله علاّمه سیّد حسن ضیائی در درمان تومور خوش‌خیم/در بعضی موارد تومورهای بدخیم/أنوا

این سایت به انتشار مباحث و نظرات آیت الله علامه سید حسن ضیائی در مورد طب اسلامی(شیعی) و درمان
بیان نظریّۀ استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماریهای مغز و اعصاب و روان:

بیان نظریّۀ استاد آیت الله علّامه سیّد حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماریهای مغز و اعصاب و
برچسب :