روش تدریس ریاضی اول ابتدایی(صفحه 108)

روش تدریس ریاضی اول ابتدایی

صفحه 108

در این صفحه آموزگاران نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.

-    دانش آموز عدد هر دسته را بدون جدول وبا نمایش چوب خط بیان می کند ومی نویسد.

-  چوب خط ابزاری است که دانش آموز اعداد دورقمی خارج از جدول را راحت تر با آن می شناسد.

-  درپایین صفحه محور اعداد معرفی می شود.

-  آوردن محور اعدادبه خاطر این است که دانش آموز عدد رابا مفهوم طول بشناسد.

-    روی محور خطوط مربوط به مضارب 5 بزرگتر کشیده شده است که دانش آموز نگاه و دید مربوط به 5 را داشته باشد.


مطالب مشابه :


فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی مستمری بگیران اموزش و پرورش ناحیه یک اهواز,فیش حقوقی لرستان,فیش حقوقی
دانلود همه ی کتاب های ششم ابتدایی

• گروه تكنولوژي و گروه آموزشي ابتدايي استان لرستانفیش حقوقی • آموزش وپرورش ناحیه یک
جشنواره جابربن حيان

• گروه تكنولوژي و گروه آموزشي ابتدايي استان لرستانفیش حقوقی • آموزش وپرورش ناحیه یک
سوالات آزمون تیمر *ناحیه یک کرمانشاه *

سوالات آزمون تیمر *ناحیه یک کرمانشاه * آموزش و پرورش لرستان. فیش حقوقی.
چند انتقاد به کتاب

• گروه تكنولوژي و گروه آموزشي ابتدايي استان لرستانفیش حقوقی • آموزش وپرورش ناحیه یک
روش تدریس ریاضی اول ابتدایی(صفحه 108)

• گروه تكنولوژي و گروه آموزشي ابتدايي استان لرستانفیش حقوقی • آموزش وپرورش ناحیه یک
نقد وبررسی ریاضی هشتم

آموزش و پرورش لرستان. فیش حقوقی. آموزش و پرورش ناحیه یک.
آزمون عملکردی ریاضی (کمتر - بیشتر)

• گروه تكنولوژي و گروه آموزشي ابتدايي استان لرستانفیش حقوقی • آموزش وپرورش ناحیه یک
پنجمین نمایشگاه سالانه تایپوگرافی پوستر«اسماء الحسنی»

هنرستان هنرهای زيبای لرستان : فیش حقوقی ناحیه یک خرم
برچسب :