رنگ ها به زبان کره ای

54242306388150763802.jpg

این بخش شامل:

1. معرفی رنگ ها
2. معرفی رنگ های چینی دخیل در متون کره ای ( sino-koren)
3.معرفی رنگ هایی که خود فعل دارند
4. چند نکته


معرفی رنگ ها

قرمز 빨간색, 빨강, 적색, 홍색
  قرمز تیره 주색
خرمائی 적갈색
صورتی پر رنگ 진분홍색
 صورتی 분홍색
صورتی روشن 연분홍색
نارنجی주황색
پرتقالی오렌지색
زرد 노란색/노랑
زرد روشن연 노란색
بژ 베이지색
کرمی روشن 아이보리색
سبز 녹색,초록색
سبز چمنی 연두색
سرمه ای 남색
آبی 파란색,파랑
آبی آسمانی 하늘색
بنفش 보라색
یاسی연보라색
قهوه ای갈색
 سفید 하얀색, 하양, 흰색, 백색
خاکستری 회색
سیاه 검은색, 검정
نقره ای 은색
طلائی 금색


معرفی رنگ های چینی دخیل در متون کره ای ( sino-koren)


قرمز  적 홍
  قرمز تیره 주
خرمائی 적갈
صورتی پر رنگ 분홍
 صورتی 분홍
صورتی روشن 분홍
نارنجی주황
زرد황
زرد روشن연
سبز 녹/초록
سبز چمنی 연두
سرمه ای 남
آبی 청
بنفش 자주
قهوه ای갈
 سفید  백
خاکستری 회
سیاه 흑
نقره ای 은
طلائی 금


معرفی رنگ هایی که خود فعل دارند
قرمز بودن 빨갛다
زرد بودن 노랗다
آبی بودن파랗다
سفید بودن하얗다,희다
سیاه بودن 검다


چند نکته


1. آن دسته از رنگ هایی که برای خود فعل دارد در حالت صفت ㅎ خود را از دست داده و طبق درس های قبل که گفته شده ㄴ میگیرد و تبدیل به صفت می شود برای مثال:

노란 꽃 گل زرد
흰 꽃 گل سفید

2. به صورت کلی اگه بخواهیم رنگ را صفتی برای اسم قرار دهیم آن رنگ قبل از اسم قرار می گیرد:

오렌지색 꽃 گل نارنجی (پرتقالی)
 گل پرتقالی است. 꽃은 오렌지색이에요


مطالب مشابه :


آموزش زبان کره ای به صورت پاور پوینت-12 vocabulary(اعضاي بدن-body )- قسمت اول

آموزش زبان کره ای به صورت ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی" لینک کنیدسپس دیکشنری
اسمتون به کره ای چی میشه؟

*دیکشنری انگلیسی به کره ای *دیکشنری انگلیسی به تفاوت بین فارسی و پارسی
درس سوم : آشنایی با ساختار جمله3

آموزش زبان کره ای فعل اسنادی توی زبان فارسی هست و به معنی اضافه های کره ای به
برای کسانی که میخوان در این وبلاگ زبان کره ای یاد بگیرن...

برای نوشتن اسمتون به کره ای به این وبسایت برید.می دیکشنری فارسی به کره ای
رنگ ها به زبان کره ای

که بسار قواعد و مفاهیم کره ای به فارسی نزدیک است آموزش زبان کره ای به دیکشنری آنلاین Naver
یک مکالمه به زبان کره ای و با ترجمه به زبان فارسی

یک مکالمه به زبان کره ای و با یک مکالمه به زبان کره ای و با ترجمه به زبان فارسی
دانلود آموزش زبان کره ای به روش نصرت با Pimsleur Korean

زیرنویس فارسی *دیکشنری انگلیسی به کره ای *دیکشنری انگلیسی به زبان کرهای (به کرهای:
برچسب :