نمونه سوال علوم اول راهنمایی از کل کتاب قسمت دوم

درختان كاج مهمترين درختان هستند.

جوهر خودكار در هواي گرم بالا مي زند.

پاسخ كوتاه دهيد :

الف) فايده ي طبقه بندي كردن چيست ؟

ب) وظيفه اسكلت خارجي نرم تنان را بيان كنيد.

ج) منظور از اندامهاي زايا در گياه كدام است؟ نام ببريد.

د) چرا مي گوييم بهتر است شبها زير درخت نخوابيد؟

ه) دو كاربرد (اهميت) درخت كاج را بنويسيد.

چرا قورباغه به تنفس پوستي هم نياز دارد؟

چرا خزه ها طول زيادي ندارند؟

چرا دهان محيط مناسبي براي رشد باكتريها است ؟

كدام مهره دار كار آمد ترين دستگاه تنفس را دارد؟

چرا شخصي كه دوره نقاهت بيماري را مي گذراند بايد بيشتر از خود مراقبت كند؟

چرا آب درياها شور است؟

جانوري براي تهيه غذا در بدن جانور زنده ديگر زندگي مي كند در نتيجه به بدن او آسيب مي رساند اين جانور چه نوع زندگي دارد؟ چرا؟

نداشتن آوند، چه فرق مهمي را بين اين گياهان و گياهان آوند دار بوجود مي آورد؟
اگر ابرهاي استراتوس آسمان را پوشانده باشند ، پيش بيني شما درباره وضعيت آب و هوا چيست؟

در هر مورد علت را بيان كنيد :

1- چرا دماسنج پزشكي را بايد قبل از استفاده ضد عفوني كرد؟

2- چرا در هواي شرجي احساس گرما مي كنيم ؟

3- چه موقع يك جسم در حالت بي وزني قرار مي گيرد؟

اگر بخواهيد آب يك تنگ ماهي را عوض كنيد از آب سرد استفاده مي كنيد يا آب گرم ؟ چرا ؟

الف) چرا همه جانوران به غذا احتياج دارند ؟

ب) جانوران ثابت چگونه غذا به دست مي آورند؟

الف) شهر تهران داراي منابع آب هاي زيرزميني بسيار خوبي است . علت چيست ؟

ب) دو دليل بياوريد كه چرا با اين وجود ، مردم ساكن تهران با كمبود آب روبرو هستند؟

نقشه مفهومي زير كه در مورد بعضي مهرداران مي باشد را تكميل كنيد.

در آزمايشگاه مدرسه ، علي به كمك معلم خود مشغول پر كردن چراغ الكلي بود كه مقدار كمي الكل روي دستش ريخت در اين لحظه دست علي كمي سرد شد . فكر مي كنيد علت احساس سرما در دست علي چيست ؟

خرگوشي هنگام دويدن در هر 10 ثانيه مسافت 80 متر را طي مي كند سرعت آن چند متر بر ثانيه است ؟

هركدام از جانوران زير مربوط به كدام گروه جانوري است؟ ( با خط به گروه مربوطه وصل نماييد)

الف) آفتاب پرست *كيسه تنان

ب) ستاره دريايي *خزندگان

ج) عروس دريايي * بند پايان

د) هشت پا * نرم تنان

* خارتنان

محمد در مسابقه دوچرخه سواري منطقه شركت كرد و مسافت 3600 متر را در زمان 20 دقيقه طي كرده و به مقام اول رسيد سرعت او چند متر بر ثانيه بوده است؟نوع اسكلت ملخ و گاو را مشخص كنيد و براي هركدام يك مزيت بنويسيد.نوع اسكلت ............. نوع اسكلت ..................

گاو ملخ

مزيت ......................... مزيت .............................در جملات زير غلط هاي علمي را پيدا كرده و صحيح آن را بنويسيد.

الف) آوند هاي چوبي شيره پرورده را از ريشه به برگ مي رساند.

ب) سرچشمه بيشتر رودها در نقاط بياباني و كم ارتفاع است زيرا در اين نقاط بارندگي كمتر است

حسن مي گويد : ويروس ها زنده اند ولي مهدي مي گويد : آنها موجوداتي غير زنده اند . شما چه مي گوييد ؟ چرا

نقشه مفهومي زير را با استفاده از اصطلاحات داده شده تكميل كنيد

( خزه ها ، بدون دانه ، مخروطدارها ، دولپه ، ميوه )


(اندام هاي زايا ، گل، ريشه ، برگ )
به سوالات زير جواب دهيد.

الف) علت شبيه بودن ويروس ها به جانداران چيست؟

ب) علت جاي ندادن ويروس ها در هيچ كدام از گروه هاي موجودات زنده را بنويسيد.

ج) ساختمان ويروس از چه قسمت هايي تشكيل شده است ؟

جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

كلوني - ميكروب - مزمن - توليد مثلي - غذاخوردن - عالي - پست - سبزينه
الف) اجتماع ميكروب ها را
.........................
مي گويند.

ب ) هرجاندار كوچك ذربيني را
............................
مي گويند.

ج ) باكتريها از گروه آغازيان
.............................
محسوب مي شوند.

د ) به بيماري هاي ميكروبي كه در آن مبارزه بدن و ميكروب مدتها ادامه مي يابد بيماري
............................
مي گويند.

ه ) قارچها به دليل نداشتن
..........................
در گروه گياهان قرار نمي گيرد.

و ) تنها شباهت ويروسها به موجودات زنده فعاليت
......................
آنهاست.
اگر بخواهيد تعيين كنيد كه كدام نوع برگ ها عمل غذاسازي را بيشتر و بهتر انجام مي دهند، به چه چيزهايي در آن برگها توجه مي كنيد؟شكل مقابل را تفسير كنيد

چگونه مي توانيم از آلوده شدن آب دريا جلوگيري كنيم؟


مطالب مشابه :


مرکز شهید اژه ای2

معاونت فناوری شهید اژه ای مدرسه راهنمایی شهید اژه ای2 سمپاد اصفهان
وظایف فناوری

مدرسه راهنمایی شهید اژه ای2 اتوماسیون ناحیه یک سمپاد اصفهان اداره کل وزارت
مدارس سمپاد ایران

مرکز آموزشی راهنمایی/دبیرستان شهید بهشتی
مدارس سمپاد ایران

دبیرستان شهید اژه‌ای اصفهان دبیرستان شهید اژهای2 اصفهان به آدرس مرکز راهنمایی شهید
سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی علوم سوم راهنمایی خرداد9

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی علوم سوم راهنمایی شهید اژ ه ای2; شهید اژهای 2 اصفهان;
تست از فصل 10 کتاب علوم دوم راهنمایی به همراه پاسخ نامه

تست از فصل 10 کتاب علوم دوم راهنمایی به مرکز تیزهوشان شهید اژ ه ای2; شهید اژهای 2 اصفهان;
پیش نویس راهنمای معلم علوم تجربی اول راهنمایی ( هفتم متوسطه اول)

نویس راهنمای معلم علوم تجربی اول راهنمایی شهید اژ ه ای2; شهید اژهای 2 اصفهان;
یادی از روز هایی که باز نمیگردد..........

یکی از اساتید راهنمایی ها منو به گروه شما معرفی بچه های شهید اژه ای2 اصفهان. این جا همه
نمونه سوال علوم اول راهنمایی از کل کتاب قسمت دوم

نمونه سوال علوم اول راهنمایی از کل مرکز تیزهوشان شهید اژ ه ای2; شهید اژهای 2 اصفهان;
برچسب :