واحد کار عید قربان

هدف: آشنایی نونهالان با اعیاد مسلمانان

در این واحد کار کاردستی گوسفند که با مشارکت خود نونهالان و بنده انجام گرفت و جهت مشاهده شما عزیزان به منزل در مورخه۹۲/۷/۲۳ ارسال شد.

این گوسفند که نماد عید قربان است جهت تفهیم این واحد کار بود. با نونهالان عزیز در مورد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل صحبت گردید.و توضیح داده شد چرا در عید قربان حاجیان قربانی می کنند و چرا حضرت ابراهیم میخواست  حضرت اسماعیل را در راه خدا قربانی بکند با بچه های نازم صحبت کردم که نمونه ای ازین واحد کار در ذیل جهت مشاهده عزیزان گذاشته می شود.


مطالب مشابه :


واحد کار عید قربان

واحد کار عید قربان. هدف: آشنایی نونهالان با اعیاد




واحد کار عید قربان

هدف: آشنایی نونهالان با اعیاد مسلمانان. در این واحد کار کاردستی گوسفند که با مشارکت خود




عید قربان

روز عید قربان، پدر بزرگِ مریم کوچولو به یاد سال های پیش که به حج واحد کار بهداشت دهان و




عید قربان

عید قربان واحد کار حواس پنج گانه 1392. واحد کار بهداشت دهان و دندان 1392. واحد کار زلزله 1392.




عید سعید قربان مبارک

آغاز سال تحصیلی 93-94 مبارک واحد کار خانواده- قاب عکس خانوادگی واحد کار انسان - حواس پنج گانه




عید سعید قربان

واحد کار آموزشگاه (مهر) واحد کار خیابان ( آبان ) مناسبت برچسب‌ها: عید قربان. آخرین




واحد کارهای مهر ماه 92

هفته اول: واحد کار اتش عید قربان مبارک عید قربان مبارک




برچسب :