شعر طنز شیمی

شعر طنز شیمی 

الا یا ایها الشیمیست که میگردی پی موضوع و استاد ها / که پایان نامه آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به طیف UV و FT کاخر صبا زان تفسیر بگشاید / زتاب جعد مبررد چه خون افتاد در دلها

مرا در آزمایشگاه دانشگاه چه امن و عیش چون ه
ردم / جرس فریاد می دارد که بربندید دستگاه و محلولها

به محلولی روپوش رنگین کن گرت استاد می گوید / که شیمست بی خبر نبود ز راه و رسم تحقیق ها

شب پیش از دفاع و بیم داور دلم می آزرد هردم / کجا دانند حال ما سبکباران کنکورها

همه کارم ز خودکامی به ناکامی کشید اخر
/ نهان کی ماند آن رازی کزاو سازند پیپرها


مطالب مشابه :


سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها - سهندوسبلان دانشگاه پیام نور(واحد کرج)
چهار ذکر اثرگذار در زندگی ..............

در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم ارشد دانشگاه پیام نور مرکز 5.سایت پیام نور
فرق بین سیر و سلوک مناجاتیان و خراباتیان

سرزمین سرو و نور. به سایت از مظاهر ادب در پیشگاه خداوند، بیم از سایت دانشگاه
خطبه همام ، صفات متقین از دیدگاه امیر المومنین

سرزمین سرو و نور. به سایت کتاب کاشمر و چون به آیه اى بگذرند که در آن بیم سایت دانشگاه
نمره ميان ترم درس نظم(5)بخش(1) دانشجويان رشته ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور رامسر

دانشجويان رشته ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور امیدست و بیم سایت دانشگاه بین
بی گناه باش تا بیم نداشته باشی

بی گناه باش تا بیم نداشته باشی سایت حقوق وبلاک دانشگاه پیام نور واحد چهار
خالص برای خدا کار کنید

» آدرس جدید سایت دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور در لا تحزنوا»؛ بیم نکنید
شعر طنز شیمی

شیمی پیام نور سایت پیام نور مرا در آزمایشگاه دانشگاه چه امن و عیش چون
منابع درسی و کنکور ارشد برق

دانشجویان برق پیام نور و الکسای وبلاگ یا سایت خود با وب سایت ما تبادل بیم بهارا
منابع درسی و کنکور ارشد برق

دانشجویان برق پیام نور اهواز سایت های صنایع برق،الکترونیک و دانشگاه علم و
برچسب :