نمونه سوالات فصل 4-زیست پیش دانشگاهی

تغییر و تحول گونه ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

- اصول نظریه لامارک را در باره تغییر گونه ها بنویسید.

- توضییح دهید که انتخاب طبیعی داروین چگونه باعث تغییر جمعیت ها می شود؟

- اثر انتخاب طبیعی را بر فراوانی الل ها بنویسید.

- محیط های مناسب برای تشکیل سنگوارها را نام ببرید.

- احتمال تشکیل سنگواره در کدام جانوران بیشتر است؟

- از کدام مولکول ها برای تهیه درخت های تبار زایشی استفاده می شود؟

- اندام وستیجیا ل چه اندام هایی هستند ؟مثال بزنید.

- اندام همولوگ را تعریف کرده و مثالی بزنید.

- الگوی تغییر تدریجی را با تعادل نقطه ای مقایسه نمایید.

- چه وقایعی موجب تغبییرات ناگهانی و شدید در محیط های زیستی شده اند و چه تاثیری بر روی گونه ها داشته اند؟

- تاثیرانتخاب طبیعی بر فراوانی پروانه های بیستون بتولاریا (شب پرواز فلفلی) چگونه است؟

- نتیجه تحقیقات خانواده گرانت را در مورد منقار سهره ها بنویسید.

- طبق نظريه نوتركيبي 4 عامل كه سبب گوناگوني ژني مي شود كدامند؟

- الف- الگوي تغيير تدريجي چيست؟

ب- دو مورد از وقايعي كه سبب تغييرات ناگهاني و شديد در اقليم شده اند را نام ببريد.

- الف- انتخاب طبیعی را تعریف کنید.

ب- دو محیط مناسب برای تشکیل سنگواره کدامند؟

- پروتئینها چگونه آثار تغییر گونه ها را در خود ثبت کرده اند؟شرح دهید.

- الف- الگوی گونه زایی ناگهانی چیست؟

ب- بررسی آثار سنگواره ای تایید کننده کدام نوع الگوی تغییر گونه ها می باشد؟ شرح دهید.

- الف- نظریه مالتوس در باره رشد جمعیت انسانی چیست؟

ب- واژه ی جمعیت را تعریف کنید.

- دو عامل که در زادآوری جنسی منابع بی انتهایی برای انواع جدید موجودات به منظور انتخاب طبیعی و یا مصنوعی فراهم می کند ،کدامند؟نام ببرید.

- چگونه انقراض منجر به جانشینی گونه شده است؟

- بر پایه نظریه ی ترکیبی ،گوناگونی ژنی منجر به سه مورد می شود . نام ببرید.

- به چه علت آثار سنگواره ای یافت شده کامل نیستند؟

- الف- نیای مشترک چیست؟

ب- مقایسه یک زنجیره از هموگلوبین جانوران مختلف با یکدیگر نشان دهنده چه مطلبی می باشد؟

- الف- ویژگی استخوان لگن در وال ها چیست؟

ب- کدام گروه از جانوران، حفره های گلویی خود را حفظ می کنند؟

- چرا تحقیقات دیوید لاک بر روی سهره ها موفقیت آمیز نبود؟

- به نظر داروین علت وجود گونه های مختلف سهره ها در اندازه منقار آنها چیست؟


مطالب مشابه :


دهنهای سهره موقوم(1)

سهره باز - دهنهای سهره موقوم(1) - نگهداری سهره و گپ زدن با سهره بازها - سهره باز
تولید سهره قناری

تهران قناری tehran canary - تولید سهره قناری - آموزش و مشاوره در رابطه با پرورش قناری و جیره نویسی
توضیحاتی در مورد نژادهای متفاوت قناری

قناری قرمز- نارنجی از حدود سال ۱۹۲۰ و با جفت کردن قناری با سهره سرخ بوجود آمده آپارات کلیپ
از طهران قناری تا ... تهران قناری

( زیست شناس و محقق و پرورش دهنده بلبل هزاردستان و بلبل خمسه و سهره دهن دار بروجرد
کاسکو

Beautiful Birds (قناری،فنچ،مرغ عشق و ) - کاسکو - - Beautiful Birds (قناری،فنچ،مرغ عشق و )
پارک ملی سالوك

قرقاول– چکاوک - انواع سسک ها -کوکرها – سهره ها- سارگپه ها - بحری - کفچه مار ومار اتشی.
نمونه سوالات فصل 4-زیست پیش دانشگاهی

- چرا تحقیقات دیوید لاک بر روی سهره ها موفقیت آمیز اپارات. cheshm /biology. BiololgyofInternetTrolls. biology-animations.
برچسب :