1000 کارخانه وشرکت صنعتی تولیدی بزرگ ترکیه بر اساس فروش محصول

tupras.jpg

کجاائلی

سالانه از طرف اتاق تجارت و صنایع استانبول 500 شرکت برتر اول ترکیه و 500 شرکت برتر دوم ترکیه از نظر فروش لوازم تولیدی از بین 10 ها هزار شرکت مشخص می شود. 1000 شرکت برتر ترکیه در سال 2010 مشخص شدند که از 50 استان ترکیه بودند. ترکیه در مجموع 81 استان دارد و جمعیت ترکیه در سال 2011 بالغ بر 75.011.000 نفر بود. در تیبل زیر استانهای برتر از نظر تعداد شرکت های خود در رنکینگ سالانه مشخص است علاوه بر این جمعیت 2011 آن استان و رتبه جمعیتی در بین 81 استان ترکیه نیز ذکر شده است.

بزرگترین شرکت ترکیه ، رفینریهای نفت توپراش کجاائلی بود با فروش 14.990.728.000.000 بقیه شرکتها در پایین ذکر شده است.

تورکیه نین 1000 بیوک سانایی قورولوشو (2010) - استانبول سانایی اتاقی


استان(ائل)
جمعیت 2011
رتبه استان
 (جمعیت)
تعداد کارخانه
و شرکت صنعتی
خصوص در تاپ
100
فروش بین
 430 میلیارد
تا 15 تریلیون
تاپ
100-300
بین
 430 -144
میلیارد تومن
100-300
تاپ
300-500
بین
 144-90
میلیارد تومن
تاپ
500 دوم
بین
 90-45
میلیارد تومن
استانبول13.650.000
(1)
507974200
کجاائلی
1.600.000
(11)
6101423
ازمیر
4.010.000
(3)
5141136
بورسا
2.650.000
(4)
4101740
آنکارا
4.860.600
(2)
7111326
ساکاریا
875.000
(22)
4243
هاتای
1.525.000
(12)
3321
آدانا
2.115.000
(5)
37412
کایسری
1.260.000
(15)
35218
قاضی آنتپ
1.740.000
(8)
27823
کنیا (قونیه)
2.040.000
(6)
23412
دنیزلی
940.000
(21)
13712
کاستامنو
370.000
(49)
12--
بلو
281.000
(62)
2-13
بالیک اسیر
1.160.000
(17)
1528
قارابوک
255.000
(66)
1-21
ترابزون
770.000
(27)
1-14
اسکی شهیر
781.000
(26)
1334
مانیسا
1.400.000
(14)
12614
ادیرنه
420.000
(46)
1-12
زنگول داغ
625.000
(33)
-
1
1
3
آق حصار
380.000
(48)
1-13
اردو
730.000
(29)
-236
قهرمان ماراش
1.060.000
(17)
-349
سامسون
1.265.000
(14)
-137
قارامان
245.000
(65)
-211
کوتاهیا
602.000
(35)
-113
آنتالیا
2.034.000
(7)
-124
گیرسون
430.000
(45)
-112
بوردور
260.000
(63)
---1
سیییرت
297.000
(59)
-11-
ارضروم-1-1
موغلا
832.000
(32)
-1-2
تکیرداغ
820.000
(33)
-2-7
مالاتیا
750.000
(28)
-1-1
بیله جیک
230.000
(68)

--1-1
ماردین
740.000
(28)
-1-1

تکات
620.000
(34)
-1--
آیدین
1.010.000
(20)
-
-
-
9
اوشاق
340.000
(52)
--14
مرسین
1.705.000
(9)
-
-
1
2

چانکیری
180.000
(75)


-
-
-
3
اسپارتا
470.000
(43)

-
-
1
-
آماسیا
340.000
(54)
-
-
-
2

الازیغ
555.000
(37)
-
-
-
1

a9y1qcelknyznxn36qf6.jpg

شهر بورسا - منطقه 4 کارخانجات جنوب بورسا (بورسا 4.سانایی بوءلگه سی )

کارخانجات (شرکت های) اتوموتیو و صنایع جانبی (یان سانایی) ترکیه براساس فروشها در سال 2010 به تومان

1- شرکت و کارخانه اتوموبیل فورد              استانبول            4.323.470.000.000

2-شرکت اتوموبیل ایاک - رنو                    استانبول             4.230.150.000.000 

3-شرکت اتوموبیل توفاش تورک               استانبول             3.923.200.000.000

4- شرکت کشتی سازی ایچتاش              استانبول             2.541.928.000.000

5- شرکت اتوموبیل تویوتا                         ساکاریا                1.675.790.000.000 

6-شرکت اتوموتیو مرسدس بنز                 استانبول             1.599.382.000.000

7-شرکت اتوموبیل هوندایی                     کجاائلی               831.713.000.000

8-شرکت و کارخانه تورک تراکتور               آنکارا                 735.611.000.000

9-شرکت و کارخانه لاستیک بریسا بریدگیستون   استانبول      666.504.000.000

-صنایع هوا و فضای توساش                      آنکارا                   613.304.647.000

- صنایع لاستیک سازی تورک پیرئللی        استانبول             575.230.000.000

- شرکت سیستم های اتوموبیل دلفی       استانبول              526.847.000.000

10-شرکت کامیون و کامیونت BMC                 ازمیر                  464.384.000.000

11-شرکت اتوموبیل هوندا                    کجاائلی                412.405.000.000

12-شرکت اتوموبیل کارسان                  بورسا                  365.100.000.000

13-شرکت اتولیو جانکور                          کجاائلی                313.922.000.000

14-شرکت اتوکار اتو و صنایع دفاعی         استانبول              285.932.000.000

(ساوونما سانایی)

شرکت اتوبوس سازی مان                     انکارا                     282.945.000.000

14-شرکت اتوبوس سازی تمسا              آدانا                      276.160.000.000

شرکت جانت CMS                                  ازمیر                      255.096.000.000

-صنایع لاستیک سازی پئتلاس                   کیرشهیر                   240.050.600.0000

-صنایع اتوموتیو استاندارت پروفیل            استانبول               234.210.000.000

- صنایع آکولوماتور و پیل موتلو آکو                  استانبول                 218.093.000.000

-صنایع سیستم های ترمز و دیرکسیون و...هئما   استانبول             197.496.000.000

16-صنایع جانبی اتوموتیو یازاکی                   ساکاریا                 189.059.000.000

17- شرکت روکت روکتسان                         آنکارا                   185.301.000.000

18- شرکت صنایع هواوفضا و موتور TEL     اسکی شهیر           180.430.000.000

19-شرکت ماژور SKT اتودونانیم                       بورسا                 168.130.000.000

20-شرکت اتوموبیل آنادولو ایسوزو                 استانبول            167.140.000.000 

21-صنایع جانبی بئی چلیک                           بورسا                  144.035.000.000

22-شرکت بایماک                                    استانبول                134.900.000.000 

- شرکت صنایع جانت سازی هایس لمرز         مانیسا                  127.050.000.000

23-شرکت ارتادوغو رولمان                            آنکارا               126.830.000.000

- شرکت تریلرسازی تیرسان                          ساکاریا                127.269.000.000

24-شرکت موتور و تراکتور توموسان                کنیا                    129.850.000.000

25-شرکت ژنراتور آکسا                            استانبول               124.346.000.000

26-شرکت صنایع دفاعی FNSS                    آنکارا                   123.213.000.000

27-شرکت اتو و اشیای ائرمتال                   بورسا                   119.370.000.000

28-شرکت کشتی سازی گماک          استانبول                   116.315.000.000

29-شرکت تجهیزات تکنیکی بورسا                بورسا                  115.200.000.000

30-شرکت صنایع دوزمازلار                          بورسا                 110.309.000.000

- صنایع تولید والف و فیتینگس کالده کلیما      کوتاهیا                 113.960.000.000

-شرکت لوکوموتیو تورکیه                  بورسا                     112.850.000.000

32-شرکت اتوموبیل تویوتا بوشوکو        ساکاریا                   106.520.000.000

33-شرکت اتوموتیو ZF Sachs سوسپانسیون    کجاائلی             96.984.000.000

34-شرکت صنایع فرن بوش                            بورسا             98.317.000.000

35-شرکت ترموتکنیک استانبول                   استانبول             102.960.000.000

36-شرکت ژنراتور گئن-پاور                           آنکارا                 96.120.000.000


شرکتها یا کارخانجات بزرگ تولید کننده اشیای منزل و لوازم الکترونیکی ترکیه براساس فروش سنه 2010 که رقمها به تومان میباشد

1- شرکت و کارخانه  آرچلیک                         استانبول                     3.678.373.000.000

2- شرکت و کارخانه وستل الکترونیک            استانبول                      1.746.125.000.000

3-شرکت و کارخانه BSH                              استانبول                      1.390.221.000.000

4-شرکت و کارخانه لوازم منزل وستل           استانبول                       878.600.000.000

5-شرکت و کارخانه لوازم سفید منزل بوش       بورسا                        747.093.000.000

6-شرکت و کارخانه لوازم الکترونیکی آسئلسان   آنکارا                        706.284.000.000                

7- کارخانه لوازم الکتریکی- الکترونکی سییمنس     استانبول               576.102.000.000

-شرکت وستل دیجیتال                           استانبول                     414.657.200.000

8-شرکت و کارخانه لوازم منزل ایندسیت          آنکارا                        370.017.000.000

9-شرکت و کارخانه آرچلیک ال-جی کلیما        کجاائلی                    332.950.000.000

10-شرکت و کارخانه بوش ترکوتکنیک            مانیسا                      246.322.000.000

11-شرکت و کارخانه صنایع الکترونیک هوایی هاوئلسان     آنکارا         134.850.000.000

12-شرکت و کارخانه صنایع الکترونیکی ویکو     استانبول                   128.953.000.000

13- شرکت صنایع اتوماتیک بوش اکسروس     بورسا                       90.001.000.000

...


کارخانجات بزرگ صنعت فولاد (دمیر چلیک سانایی) براساس فروش 2010 در زیر 35 کارخانه فولاد سازی برتر ترکیه ذکر شده است: رقمها به تومان میباشد

1- صنایع فولاد (دمیر چلیک صانایی) ارغلی       2.675.393.000.000     زنگول داغ

2-اسکندرون دمیر چلیک فابریکاسی               2.332.580.000.000    اسکندرون-هاتای

3-بورچلیک چلیکسان (صنایع فولاد بورچلیک)     1.160.602.000.000    استانبول-بورسا

4-کرومان چلیک سانایی                             1.098.150.000.000     کجاائلی

5-توس چلیک صانایی   (صنایع فولاد توس)       1.048.350.000.000     اسکندرون-هاتای

6-دیلر دمیر چلیک صانایی   (صنایع فولاد دیلر)    854.424.000.000         استانبول

7-کاپتان دمیر چلیک صانایی (صنایع فولاد کاپتان) 823.370.000.000        استانبول

8-9کاردمیر کارابوک چلیک صانایی                     720.650.000.000       کارابوک

-بوروسان مانسمان (صنایع فولاد بوروسان)       688.806.000.000        استانبول

10-ازمیر دمیر چلیک صانایی(صنایع فولاد ازمیر)     657.944.000.000        ازمیر

11-یازیجی دمیر چلیک صانایی(ص.ف. یازیجی)    647.046.000.000        استانبول

12-کارخانه صنایع لوله(بورو) و پروفیل یوجئل        606.994.000.000        استانبول

13-کارخانه صنایع لوله فولادی نوکسئل             429.048.000.000        آنکارا

14-کارخانه ائکین جی لر چلیک دمیر صانایی      427.350.000.000        استانبول

15-نورسان دمیر چلیک و هاواجیلیک صانایی      392.909.000.000        هاتای - دوردیول

16-اگه چلیک صانایی                                  389.806.000.000        استانبول

17-توسیالی دمیر چلیک صانایی                     303.216.000.000        اسکندرون هاتای

18-صنایع فولادی مرکز(مرکز دمیر چلیک صانایی) 298.139.000.000        کایسری

19-اوزکان دمیر چلیک صانایی                       296.814.000.000        ازمیر - اگه

- شرکت صنایع کوجاائر هاده جیلیک               294.120.000.000        دنیزلی

20-صنایع فولادی یئشیل یورد                       277.486.000.000       سامسون

21-کریم چلیک ماموللاری صانایی                 267.980.000.000       استانبول

22-عمران چلیک صانایی                            257.342.000.000        استانبول

23-صنایع آهن کوروم(کوروم دمیر صانایی)       254.991.000.000       استانبول

24-سیدمیر چلیک دمیر صانایی                   241.653.000.000        سیواس

25-آسیل دمیر چلیک صانایی                     236.201.000.000        استانبول

26-صنایع فولادی سارتاش                        199.207.000.000        استانبول

27-صنایع لوله های فولادی ارجییاس            180.068.000.000       استانبول

28-چینار بورو پروفیل ارغلی                       156.729.000.000       زنگول داغ

29-صنایع فولادی باشتوغ                          149.408.000.000      هاتای - دوردیول

30-بوی چلیک متالسان                           147.780.000.000      کایسری

31-صنایع فولادی مئسجیر                        133.308.000.000      کارابوک

32-گونئی چلیک هاسیر و دمیر                 124.556.000.000       آدانا

33-صنایع فولاد چاغ                               102.709.000.000       کارابوک

34-چئبیتاش دمیر چلیک صنایعی              101.219.000.000       استانبول


10 شرکت و صنایع بزرگ نفتی و شیمیایی(کیمیا صانایی) ترکیه در سال 2010 براساس میزان فروش. ارقام به تومان می باشد.


رفینریهای نفت شرکت توپراش      14.990.728.000.000           کجائلی 

صنایع پئتکیم پتروکیمیا                          2.008.460.000.000               ازمیر

صنایع آکسا آکریتیک کیمیا                    942.9984.000.000                استانبول

صنایع شیمیایی حیات                         555.523.000.000                  استانبول

صنایع شیمیایی بایرتورک                      380.521.000.000                  استانبول

صنایع شیمیایی ترکیه هنکل                  353.675.000.000                 استانبول

صنایع رنگ و شیمیایی بتک                  340.156.000.000                  استانبول

صنایع آک دنیز کیمیا                           187.400.000.000                  ازمیر

آک کیم کیمیا صانایی                         133.318.000.000                 استانبول

کوگنین کیمیا صانایی                         128.493.000.000                 کجاائلی

کایالار کیمیا صانایی                           114.987.000.000                 استانیول


10 شرکت صنایع طبی و دارویی در سال 2010 با ارقام فروش به واحد تومان.

1-صنایع گازهای طبی هاباش                         1.676.092.000.000    استانبول

2-صنایع بهداشتی و سلامتی اونیلئوئر (Unilever) ترکیه   1.511.877.000.000    استانبول

(مارکهایی مثل

Rixona , Dove , Signal ،  Lux , Clear , Lifebuoy , Vaseline , Axe , Lidor , Cif , Sunlight , Rinso , Omo , Domestos , Yumosh , Becel , Magnum , Max , Algida , Cornetto , Knorr , Calve , Fruttare  , Sana  , Unipro ve...s

iهمگی تولید ترکیه و مارکهای این شرکت بزرگ است که روزانه در اروپا 160 هزارنفر محصولات این شرکت استانبولی را ترجیح میدهند

3- صنایع دارویی ابدی ابراهیم                       381.293.000.000                   استانبول

- صنایع دارویی (ایلاج سانایی) بیلیم              340.965.000.000                 استانبول

4- شرکت دارویی سانووئل                           290.646.000.000                 استانبول

5- شرکت هلدینگ اجزانه باشی                    268.479.000.000                 استانبول

6- دئوا هلدینگ                                         221.016.000.000                 استانبول

7-صنایع دارویی نوبل                                   187.420.000.000                 استانبول

8- شرکت داروسازی فایزر ترکیه                     177.307.000.000                استانیول   

9- اونتکس توکتیم اورونلری (محصولات اونتکس)    136.650.000.000                استانبول

- صنایع دارویی سانتا فارما                            128.126.000.000                 استانبول

- شرکت صنایع دارویی بیوفارما                    115.292.000.000                 استانبول

10-کوچاک فارما ایلاج صانایی                       102.528.000.000                استانبولصنایع تکستیل و پوشاک بزرگ ترکیه در سال 2010 . ارقام فروش نت شرکتها به تومان می باشد.

موسسات (ایشلتمه لر) تکستیل سانکو    555.965.000.000      قاضی آنتپ (اغوز ائلی)

صنایع تکستیل زورلوتکس                       305.708.000.000     استابول

کوردسال کلوبال ایندوستری                  322.600.000.000     استانبول

صنایع نساجی (دکوما)سنتتیک گولسان   306.108.000.000     قاضی آنتپ

صنایع مرینوس قاضی آنتپ                   268.450.000.000      قاضی انتپ

صنایع فدرال پیستون سئگمان و لباس     239.730.000.000      استانبول

صنایع پوشاک بوسسا                        219.490.000.000       آدانا

صنایع تکستیل مندرس                       215.600.000.000      دنیزلی

صنایع تکستیل یئشیم بورسا                198.656.000.000      بورسا

صنایع تکستیل هوگوس                     178.560.000.000       ازمیر

متشا تکستیل سانایی                     176.280.000.000       قهرمان ماراش

بئی تکس تکستیل صنایعی                175.096.000.000       آدانا

صنایع تکستیل مئم                          153.970.000.000       قهرمان ماراش

صنایع تکستیل سارار گیییم                150.249.000.000       اسکی شهر

صنایع پوشاک (حاضیر گییم) آیدین لی   129.490.000.000       استانبول

هئی تکستیل صنایعی                     129.080.000.000       استانبول

صنایع پوشاک شیک ماکاس گیییم      121.448.000.000        استانبول

صنایع نخ (ایپلیک سانایی) آق تکس    120.680.000.000        قاضی آنتپ

صنایع نساجی(دکوما) سنتتیک ایشبیر  120.470.000.000      مانیسا

صنایع تکستیل ائردم                       120.008.000.000       قهرمان ماراش

صنایع تکستیل ایشیل                      114.400.000.000     استانبول

صنایع تکستیل آکباش                     114.250.000.000      بورسا

صنایع تکستیل فلوکسر                   114.230.000.000       استانبول

صنایع دوخت تراکیا                         111.460.000.000      استانبول

صنایع پوشاک اراک                        110.650.000.000      استانبول

انگان تکستیل سانایی                    101.028.000.000     استانبول

صنایع تکستیل سیرجی                 103.503.000.000      قاضی آنتپ (اغوز ائلی)

صنایع تکستیل اوزان تکس               101.085.000.000     دنیزلی

صنایع تکستیل چاک                      101.011.000.000     استانبول

صنایع تکستیل،نخ رویال                   101.000.000.000    قاضی آنتپ

آاونده تکنیک تکستیل                    100.800.000.000     بورسا

صنایع نخ سلجوق                        94.758.000.000       قاضی آنتپ

صنایع نخ پیردن                           92.600.000.000       بورسا

صنایع پوشاک ونوس استانبول        91.224.000.000       استانبول

صنایع تکستیل ایشکور                 90.020.000.000       قهرمان ماراش

صنایع تکستیل سوءکتاش             90.000.000.000       ازمیر


      بر خی صنایع بزرگ آلومینیوم،مس ، طلا و متالورژی و سایر متالها ضمنا ارقام فروش 2010 به واحد تومن ذکر شده است.     

صنایع متالورژی چولاق اغلو                         1.402.680.000.000     استانبول

صنایع الکترولیت مس (باکیر) ائر-باکیر            1.101.300.000.000     دنیزلی

صنایع الکترولیت مس سارکویسان                1.060.457.000.000     استانبول

صنایع طلاسازی (کویومجولوق)                    1.050.288.000.000     استانبول

صنایع آسان آلومونیوم                               637.536.000.000        استانبول

صنایع متالورژی نورسان                             590.290.000.000        هاتای - دوردیول

کوزا آلتین ایشلتمه لری(کارگاههای طلای کوزا) 338.961.000.00        آنکارا

صنایع بین الملل مجوهرات و طلای استانبول   360.640.000.000        استانبول

صنایع تولید نقره (گوموش اورتیم) ائتی گوموش 281.955.000.000       کوتاهیا

صنایع آلومونیوم ائتی آلومونیوم                     253.340.000.000       کنیا(قونیه)

صنایع آلومنیوم آساش                              240.000.000.000       استانبول

صنایع مس ائتی باکیر                             219.450.000.000        کاستامنو

صنعت متال-فرم ماکینا                            177.544.000.000        بورسا

صنایع آلومینیوم تکنیک                            136.670.000.000         استانبول

صنایع متالورژی ام.ام .سی آتاقاش            133.198.000.000         هاتای -اسکندرون

صنایع تولید کروم ائتی کروم                     109.044.000.000         الازیغ

صنایع متال ائرتاش                               107.350.000.000         استانبول

و...مطالب مشابه :


اسامی شرکت های همکار

اسامی شرکت های 1020- شرکت تولیدی مبلمان راش نوید آریا(لمکده) 1021- شرکت تولیدی مصنوعات چوبی mdf
تولید کننده ساندویچ پانل - تولید کننده پانل سقفی - تولید کننده پانل دیواری - شرکت تولیدی ساندویچ پان

آئین نامه های رعایت شده در پانل های تولیدی شرکت سازیان اسامی کارخانجات تولیدی ساندویچ
تولید کننده ساندویچ پانل - تولید کننده پانل سقفی - تولید کننده پانل دیواری - شرکت تولیدی ساندویچ پان

شرکت تولیدی ساندویچ پان مشخصات پانل های تولیدی مجتمع اسامی کارخانجات تولیدی
کارت قرمز بورس به 150 شرکت در 10 سال

همچنین در سال گذشته اسامی شرکت های تجهیز بر اساس این گزارش، شرکت های تولیدی لاستیک
اشنايي با توليد كنندگان بزرگ فيلتر

شرکت تولیدی ایران مان کشورهای مختلف جهان شرکت های تولیدی متعددی را تحت
خوزستان گروه صنعتی تولید ساندویچ پانل پلی اورتان و کانکس 7865 382 0912

فروش ساندویچ پانل،کانکس کارخانجات تولیدی. سازه های فلزی و اسکلت های جوشی وپیچ مهره
شیراز - مجتمع صنعتی -تولیدکننده ساندویچ پانل- سقفی دیواری- پلی اورتان - کانکس - 09123827865

شرکت های تولید اسامی کارخانه های تولید کننده ساندویچ پانل - شرکت تولیدی پانل
ثبت شرکت های تجاری

ثبت شرکت های تجاری اسامی شرکت یا شرکای «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی
گام های راه اندازی کسب وکار

شرکت تولیدی گام های راه 12- به اسامی مختلفی که می تواند با نوع محصول و
1000 کارخانه وشرکت صنعتی تولیدی بزرگ ترکیه بر اساس فروش محصول

ترکیه از نظر فروش لوازم تولیدی از بین 10 ها هزار شرکت مشخص (شرکت های) اسامی نامهای
برچسب :