سقف معافیت مالیاتی در سال 92

                   سقف معافیت مالیاتی در سال 92 صد میلیون ریال تعیین شد


148 نماینده با رای موافق خود سقف معافیت مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را برای سال 92 مبلغ صد میلیون ریال تعیین کردند.

گفت: در بند 37 لایحه بودجه بخش درآمدی مبلغ 72 میلیون ریال برای سقف معافیت مالیاتی تعیین شده است که این رقم را اگر تقسیم بر 12 ماه کنیم می شود 600 هزار تومان و با توجه به اینکه حقوق بگیران کم درآمد کشور حقوقشان ثابت است و هزینه های نیز روز به روز فزاینده شده اند بهتر است که مجلس به این حقوق بگیران لطفی کند و سقفی مالیاتی را با توجه به تورم 30 درصدی که آمار دولتی است نه آمار اصلی کمک کند.

وی در ادامه افزود: قدرت خرید حقوق بگیرانی که حقوق ثابت دارند و قدرت انتقال تورم به لایحه های دیگر را در جامعه ندارند ماهی 600 هزار تومان بسیار بالا است لذا من پیشنهاد دارم که 72 میلیون ریال به صد میلیون ریال کاهش یابد تا اینکه کمکی به حقوق بگیران آسیب پذیر جامعه انجام شود.

لازم به ذکر است که در رابطه با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی هیچ نماینده ای به موافقت و مخالفت با این پیشنهاد نپرداخت و نمایندگان با 148 رای موافق 14 رای مخالف و 19 رای ممتنع با پیشنهاد قسیم عثمانی موافقت کردند.

بنابراین نمایندگان در بند 36 مصوب کردند که افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از شمول مالیات معاف است و همچنین نمایندگان در بند 37 لایحه بودجه در بخش درآمدی مصوب کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای سال 92 مبلغ صد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارمندان وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سال های 90- 91 و 92 به میزان 10 درصد خواهد بود.

گفتنی است در قسمت اول بند ۳۷ نمایندگان به جایگزینی مبلغ یکصد میلیون ریال به جای مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال موافقت کردند اما در بند دوم به دلیل مغایرت داشتن آن با قانون برنامه پنجم توسعه بعد از کش و قوس فراوان موافقت نشد و قرار شد این لایحه برای بررسی دقیق تر به کمیسیون بازگردد.


مطالب مشابه :


سقف معافیت مالیاتی حقوق سال 92

بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری سقف معافیت مالیاتی را به ۱۰۰ مالیاتی حقوق سال 92 :
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

سال 92. 4871250. 34098750. سال 93. 6089000. 42623000. سال 94. 7124250. 49869750. جدول مالیات و معافیت حقوق و
سقف معافیت مالیاتی در سال 92

سقف معافیت حقوق و دستمزد سال 92 . سقف معافیت مالیاتی در سال 92 صد میلیون ریال تعیین
مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

» معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1393 مالیات حقوق و حقوق بگير حداكثر تا سقف معادل دو
معافیت مالیات حقوق سال92

معافیت مالیات حقوق بدین ترتیب سقف معافیت 92 ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا
سقف معافیت مالیات حقوق 1390

سقف معافیت مالیات حقوق سال مالی 1390 به استناد جزء الف بند 78 قانون بودجه 1390 بشرح زیرمیباشد:
جدول معافیت مالیاتی حقوق سال 92 اعلام شد

معافیت مالیاتی حقوق سال 92 بدین ترتیب سقف معافیت مالیات‌های مستقیم
برچسب :