عیدغدیرخم

به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم اعضای مرکزفرهنگی هنری گمیشان درموخه06/09/1389 چهارشنبه با وقایع غدیر ومعرفی شخصیت والای امام علی (ع) آشنا شدند. 25نفر از اعضای دختر مرکز فرهنگی هنری گمیشان درکنار مربیان خودبا واقعه غدیر آشنا شدند. سپس تصویری از غدیر را نقاشی کردندو درقالب گروههای نشریه دیواری به معرفی واقعه غدیر ومعرفی شخصیت امام علی (ع) پرداختند. این برنامه با هدف آشنایی کودکان ونوجوانان با واقعه غدیر وشناخت بیشترجایگاه والای امام علی (ع) درتاریخ اسلام انجام گرفت.


مطالب مشابه :


عیدغدیرخم

مرکزفرهنگی هنری گمیشان - عیدغدیرخم - اخبار فرهنگي هنري و ادبي و علمي کاردستی با
عیدغدیرخم درکارگاه نقاشی

به کانون پرورش فکری مهربان خوش آمدید - عیدغدیرخم درکارگاه نقاشی - معرفی فعالیتهاو موفقیتهاو
خبرهای27آبان

اخباردانشگاه پیام نوراستان فارس - خبرهای27آبان - خبرهای مراکز. پیام نور فسا میزبان دو
کاشت سبزه عروسکی

موضوعات مرتبط: کاردستی ، عیدغدیرخم مبارک
واحد کار خانه و خانواده

کاردستی. اموزش گام به گام عیدغدیرخم مبارک
نمون برگ پیشنهادی ارزیابی معلم ازپوشه کارپایه پنجم ابتدایی

ایده های خودرادرقالب نقّاشی، کاردستی و نگرش مثبت نسبت به عیدغدیرخم وشرکت درمراسم آن دارد.
اموزش گام به گام نقاشی پرنده در قفس

کاردستی. اموزش گام به گام عیدغدیرخم مبارک
کاربرگ رنگ آمیزی عید سعید غدیر

کاردستی. اموزش گام به گام عیدغدیرخم مبارک
برچسب :