رخت خرمندي، خرمالو، كلهو

رخت خرمندي، خرمالو، كلهو

 

 

نام علمي : Diospyros spp
نام تيره : Ebenaceae
نام انگليسي : Date plum, Persimmon
مشخصات گياهي :
حدود 475 گونه از اين جنس وجود دارد كه به صورت درخت و درختچه، هميشه سبزو يا خزانپذير هستند. گونه D.lotus بصورت خودرو و فراوان در جنگلهايشمال ايران ميرويد. بدليل فرم تاج جذاب و دارا بودن برگهاي زيبا،براق، پهن يا سرنيزهاي شكل كه بصورت متناوب روي شاخههااستقرار يافتهاند و ميوههاي آبدار آن پرورش و نگهداريميشود. گياه دو پايه بوده و گلهاي نر و ماده اين جنس جدا از هم برروي شاخههاي چوب[لينک ها فقط براي اعضا قابل نمايش هستند. براي عضويت کليک کنيد]يسال قبل تشكيل ميشوند.
نيازها:
گياهان
اين جنس بطور كلي در مناطق گرم و مرطوب حاره و نيمه حاره و درنواحي گرمسير خشك يافت ميشوند. گياهي پرتوقع و نيازمند به خاك لومي،عميق و قوي بازهكشي خوب ميباشد. به بادهاي خشك حساس است. تحمل سرماو يخبندان را ندارد.
روش تكثير :
1
ـ كاشت بذر بلافاصله پس از رسيده شدن بر روي گياه مادري در هواي آزاد، در اين حالت سرماي زمستانه ركود بذر را از بين ميبرد.
2
ـ پيوند شاخه يا پيوند جوانه گونه D. virginiana بر روي پايههاي بذري همين گونه در بهار يا تابستان.
3
ـ گرفتن قلمه در تابستان از شاخههائيكه چوب آنها كمي سخت شده است.
هرس :
هرس اين درختان اختصاصي و مداوم نميباشد، بلكه منحصر به يك هرس درآغاز جابجايي، به منظور تشكيل فرم بوده و در سالهاي بعد از فرم گرفتن بهقطع شاخههاي زايد و سرشاخههاي سال قبل ميپردازند. درتشكيل فرم همانند ساير درختان، پس از انتقال نهال به بستر اصلي از يك متريالي 120 سانتيمتري سطح زمين سربرداري نموده و تعداد 3 تا 5 شاخهانتهايي را بعنوان شاخههاي اصلي يا اسكلت تشكيلدهنده درخت حفظمينمايند.
معرفي گونهها :
كلهو ، خرمندي D.lotus (Date plum)
درختي است خزان شونده كه تا ارتفاع 15 متر و گستردگي 6 متر رشدميكند. كلهو، بومي جنگلهاي معتدله و چين ميباشد و تقريباً درتمام جنگلهاي شمال ايران كاشته ميشود. داراي تاجي وسيع، تقريباًكروي، پوست تنه خاكستري رنگ، محكم و سخت بصورت فلس مانند، جدا شونده است. برگهاي آن بيضي كشيده با نوك باريك، سبز تيره، ضخيم و چرمي و بطول 18 ـ 7سانتيمتر هستند. گلهاي كوچك، تك جنس و سبز رنگ آن در ارديبهشت وخردادماه ظاهر ميشوند.
ميوه
آن سته كوچك، كمي بزرگتر از فندق، برنگ زرد و هنگام رسيدن در پاييز قهوهاي تيره با سطح گردينه پوش است

 

خرمالوي چيني D. Kaki (Chinese persimmon)
درختي است خزان شونده كه تا ارتفاع 10 متر و گستردگي 7 متر رشدميكند. داراي تاجي وسيع و مدور، تنه با پوست خاكستري تيره وسخت كهبصورت ورقه يا قطعات فلسي شكل ميباشد. برگهاي بيضي شكل و چرم مانندآن هنگامي كه در بهار ظاهر ميشوند نرم و برنگ سبز روشن بوده و سپستيره ميگردند. در فصل پاييز به رنگ نارنجي، قرمز و ارغواني تغييررنگ ميدهند. گلهاي سفيد مايل به زرد آن در تابستان ظاهرميشوند و ميوههاي زرد يا نارنجي در اواخر تابستان توليدميكنند. دراين گونه، عليرغم اينكه گياهي دو پايه است ولي اغلب گلهاي ماده آن بدون گرده افشاني توسط گلهاي پايه نر قادر به توليد ميوههستند. ميوه آن گرد، آبدار و خوراكي است. اين درخت بومي چين و ژاپن بودهوامروزه در بيشتر نقاط ايران واريتههايي از آن با ميوههاينارنجي رنگ تا قرمز ارغواني كه كاملاً با محيط سازش يافتهاند كشتميشود.
خرمالوي امريكايي D. virginiana (Common persimmon)
درختي است خزان شونده، با رشد متوسط كه تا ارتفاع 10 متر رشد ميكند. داراي برگهاي تخم مرغي شكل بطول حدود 15 سانتيمتر است. برگهاي سبزبراق در پاييز به زرد و صورتي و قرمز تغيير رنگ ميدهند.
شاخهها حالت آويزان دارند و شاخههاي جوان آن برنزي يا قرمزرنگ هستند. پوست تنه سخت و قهوهاي تيره است. گلهاي سفيد رنگ وميوههاي كوچك، گرد، زرد يا نارنجي و خيلي شيرين دارد.
كاربرد :
فرم شاخهبندي بازو افقي گونه كلهو ظاهر زيبايي به درخت مي دهدو جهت كاشت در پاركها مناسب است. ميوههاي آن نيز كوچك و خوراكي بودهو پرندگان را نيز جلب ميكند و بدليل كوچكي كمتر سبب آلودگي محيط ميشود.
رنگ برگهاي خرمالو D.Kakiدر پاييز به قرمز، زرد و نارنجي تبديلميشود و زيبايي خاصي ايجاد ميكند. اين درخت بيشتر در منازل كاشته ميشود.


مطالب مشابه :


خانواده ليلياسه (4)

غیر مثمر بیماریهای گیاهان قارچ صدفی و دکمه ای فروش و خرید سم روش خرمالو مرکبات
تكثير Glomus intraradices و تهيه مايه تلقيح آن قارچ به روش كشت درون شيشه اي

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - تكثير Glomus intraradices و تهيه مايه تلقيح آن قارچ به روش
خانواده مارانتاسه، استرليتزياسه، بوگنويلاسه

آلبالو گوجه سبز خرمالو و فروش و خرید سم روش نگهداری پرورش روش متداول تكثير مرغ
رخت خرمندي، خرمالو، كلهو

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران - رخت خرمندي، خرمالو، كلهو روش تكثير: 1 ـ
تکثير بوسيله خوابانيدن ياLayering

تکثير بوسيله خوابانيدن ياLayering يک روش اين روش تكثير مي‌شوند. روش کار بدين خرمالو. نکته
توليد نهالهاي پيوندي ليموترش

فروش نهال خرمالو شود، نمي تواند ارزش تكثير تجاري از پيوندك ليموآب به روش كوپيوند
تكثير گياهان داروئي

تكثير به روش قلمه زدن : گياهاني مثل مريم گلي ، اكليل كوهي ، اسطوخدوس کشت و پرورش خرمالو.
کشت و پرورش گیاه مرزنگوش

روش كاشت: تكثير مرزنگوش به دو روش رويشي و تكثير به وسيله بذر ، صورت مي کشت و پرورش خرمالو.
ازدیاد نباتات

روش هاي تكثير ، دربرگیرنده افزودن گیاهان به وسیله روش های جنسی و غیر جنسی است و خرمالو
برچسب :