شعر مادر

داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌ 
كه‌ كند مادر تو با من‌ جنگ‌ 
هركجا بیندم‌ از دور كند 
چهره‌ پرچین‌ و جبین‌ پر آژنگ‌ 
با نگاه‌ غضب‌ آلود زند 
بر دل‌ نازك‌ من‌ تیر خدنگ‌ 
مادر سنگ دلت‌ تا زنده‌ است‌ 
شهد در كام‌ من‌ و تست‌ شرنگ‌ 
نشوم‌ یكدل‌ و یكرنگ‌ ترا 
تا نسازی‌ دل‌ او از خون‌ رنگ‌ 
گر تو خواهی‌ به‌ وصالم‌ برسی‌ 
باید این‌ ساعت‌ بی‌ خوف‌ و درنگ‌
روی‌ و سینه‌ تنگش‌ بدری‌ 
دل‌ برون‌ آری‌ از آن‌ سینه‌ تنگ‌ 
گرم‌ و خونین‌ به‌ منش‌ باز آری‌ 
تا برد زآینه‌ قلبم‌ زنگ‌ 
عاشق‌ بی‌ خرد ناهنجار 
نه‌ بل‌ آن‌ فاسق‌ بی‌ عصمت‌ و ننگ‌ 
حرمت‌ مادری‌ از یاد ببرد 
خیره‌ از باده‌ و دیوانه‌ 
زبنگ‌ 
رفت‌ و مادر را افكند به‌ خاك‌ 
سینه‌ بدرید و دل‌ آورد به‌ چنگ‌
قصد سرمنزل‌ معشوق‌ نمود 
دل‌ مادر به‌ كفش‌ چون‌ نارنگ‌ 
از قضا خورد دم‌ در به‌ زمین‌ 
و اندكی‌ سوده‌ شد او را آرنگ‌
وان‌ دل‌ گرم‌ كه‌ جان‌ داشت‌ هنوز 
اوفتاد از كف‌ آن‌ بی‌ فرهنگ‌ 
از زمین‌ باز چو برخاست‌ نمود 
پی‌ برداشتن‌ آن‌ آهنگ‌ 
دید كز آن‌ دل‌ آغشته‌ به‌ خون‌ 
آید آهسته‌ برون‌ این‌ آهنگ‌: 
آه‌ دست‌ پسرم‌ یافت‌ خراش‌ 
وای پای‌ پسرم‌ خورد به‌ سنگ‌ ایرج میرزا


مطالب مشابه :


شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani

Sherhaُُ - شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani - -شعر-ترانه Sher -taraneh
چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر
شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر

شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر - به نظر من بهترين شعر را در مورد مادر استاد شهريار
قلب مادر : شاعر ایرج میرزا

شعر و شاعری - قلب مادر : شاعر ایرج میرزا - اشعار زیبا - شعر و شاعری
مادر: ایرج میرزا

برگ1 شعر دیگران - مادر: ایرج میرزا - شعر مادر. ایرج میرزا. گویند مرا چو زاد مادر
شعر خیلی زیبا برای مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - شعر خیلی زیبا برای مادر - زیباترین عاشقانه ها،شاهکارهای ادبی و
شعر مادر

مادر جان روح منی - شعر مادر - به احترام و یاد مادر مهربان ؛صمیمی؛ فداکار ومظلوم ودوست داشتنی ام
شعر مادر

ادبیات - شعر مادر - مدرسه شاهد شهید شهریاری - ادبیات
برچسب :