کرم گلوگاه انار

  کرم گلوگاه انار

انار ميوه‌اي است كه بومي ايران بوده و از ايران به ساير نقاط جهان گسترش يافته است بطوريكه برگ درخت انار بصورت كنده‌كاري شده در ديواره‌هاي تخت جمشيد نيز مشاهده مي‌گردد. اين گياه با وجوداينكه از جمله كم آفت‌ترين درختان است اما آفت مهم آن، يعني كرم گلوگاه انار، قادر است بين 15 تا 90 درصد محصول انار را از بين ببرد و خسارت زيادي وارد كند

 مشخصات كرم گلوگاه انار: حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است به رنگ خاكستري كه طول بدن آن بين 9 تا 12 ميليمتر است. تخم آن بيضي شكل بطول 7/0 ميليمتر بوده كه در ابتدا قرمز رنگ و بتدريج سفيد متمايل به زرد مي‌شود. لاروهاي سن اول بسيار ريز هستند ولي به تدريج جسته آنها بزرگ شده و در حداكثر رشد خود به حدود 2 سانتي‌متر مي‌رسند رنگ آنها قرمز صورتي يا كرم است. شفيره‌ها قهوه‌اي رنگ هستند دوره زندگي كرم گلوگاه‌انار: اين آفت زمستان را بصورت لارو در داخل ميوه‌هاي آلوده انار يا انجير، پسته و ... مي‌گذراند.. اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت شب‌پره‌هاي آفت ظاهر شده كه همزمان با تشكيل گل و ميوه‌هاي انار است. خروج شب‌پره‌ها تا خرداد ادامه مي‌يابد و پس از جفتگيري تخم خود را داخل تاج انار، روي ميله و بساك پرچم‌ها يا روي سطح داخل كاسبرگ، دم ميوه يا شكافهاي ناشي از تركيدگي ميوه مي‌گذارند. هر حشره ماده بطور متوسط 25 تخم مي‌گذارد كه تخم‌ها پس از 10 روز تفريخ شده و لاروها به داخل ميوه نفوذ مي‌كنند و از گوشت دانه انار و قسمت داخلي پوسته رويي ميوه تغذيه مي‌كنند. آنها با عمل تغذيه دالان‌هايي در داخل ميوه‌ ايجاد مي‌كنند   كه پس از آنكه لارو‌ها به حداكثر رشد رسيدند از محل همين دالان‌ها مجدداً به تاج ميوه برمي‌گردند و به شفيره تبديل مي‌شوند. از 8 روز شفيره به حشره بالغ تبديل شده كه اين حشرات روي انارهاي سالم تخمريزي كرده و آلودگي را گسترش مي‌دهند. آفت كرم گلوگاه‌انار ممكن است 6-5 نسل در سال هم داشته باشد  لازم به ذكر است كه كرم گلوگاه‌ علاوه برتغذيه از ميوه انار باعث انتقال قارچ‌ها، باكتري‌ها و مخمرها به داخل ميوه مي‌شود و به اين ترتيب باعث پوسيدگي و ترشيدگي ميوه نيز مي‌شود. اولين نشانه آلودگي ميوه انار به كرم گلوگاه، وجود خال سياهرنگ در ناحيه يقه ميوه (گلوگاه) انار است. اين لكه بتدريج گسترش يافته و به رنگ قهوه‌اي يا زرد در مي‌آيد كه معمولاًً اين قسمت پر از اسپورهاي سياهرنگ قارچ است

روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار:

 از آنجا كه كرم گلوگاه انار تخم‌هاي خود را داخل تاج ميوه مي‌گذارد، مبارزه شيميايي با آن تقريباً غيرممكن بوده و از طرف ديگر سمپاشي در باغات انار باعث از بين رفتن حشرات مفيد و در نتيجه طغيان ساير آفات بخصوص كنه‌ها مي‌شود. بنابراين براي كنترل اين آفت بايد مجموعه‌اي از روش‌هاي مبارزه را بكار گرفت كه اصطلاحاً به اين روش مديريت تلفيقي كنترل آفت گفته مي‌شود. اين روش‌ها شامل روش‌هاي به‌زراعي، بيولوژيكي، فيزيكي و مكانيكي است

 الف) روش به زراعي:

 رعايت فواصل مناسب كاشت، شخم درختان در پائيز، تعيين فواصل مناسب آبياري با توجه به بافت خاك، سن درخت و شرايط آب و هوايي، تغذيه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهاني دانه سياه، كنترل علفهاي هرز و هرس علمي درختان همگي كمك مي‌كنند كه خسارت آفات، بخصوص كرم گلوگاه انار به حداقل برسد.

ب) روش‌هاي فيزيكي و مكانيكي:

 جمع‌آوري منظم ميوه‌هاي انار آلوده روي درخت و ريخته شده در كف باغ بصورت همگاني و نگهداري آنها در انبارها يا قفس‌هايي كه با توري ريز پوشيده شده‌اند باعث مي‌شود زنبورهاي پارازيتوئيد از جمله زنبورهاي تريكوگراما كه آفت را از بين مي‌برد خارج شده و در باغ پراكنده شوند اما حشرات بالغ كرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بين بروند. علاوه بر ميوه‌هاي انار، ميوه‌هاي انجير، پسته يا ساير درختاني كه احياناً در باغ وجود دارند را نيز بايد از كف باغ جمع‌آوري كرد. اين عمل باعث مي‌شود ذخيره زمستانه آفت در سال بعد كم شده و ميزان خسارت وارد شده به محصول كاهش يابد. پركردن تاج ميوه انار بوسيله گِل و حذف پرچم‌هاي گُل انار بعد از اوج تخم‌گذاري شب‌پره‌ها در ابتداي بهار نيز به كاهش ميزان خسارت كمك زيادي مي‌كند.

فرمون‌هاي جنسي مواد فراري هستند كه توسط حشره ماده ترشح شده و باعث جلب حشره نر مي‌شود. فرمون جنسي كرم گلوگاه انار بصورت مصنوعي ساخته شده و در دسترس است. با استفاده از تله‌هاي فرموني حشرات نر موجود در باغ را مي‌توان جمع‌آوري كرده ، جمعيت آفت و خسارت آن را كاهش داد. استفاده از اين تله‌ها روي حشرات مفيد و شكارگرها تأثير منفي ندارد.

   مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار توسط زنبورهاي تريكوگراما:

زنبورهاي تريكوگراما از حشرات حشره خوار مفيدي هستند كه داراي اندازه كوچك، كمتر از يك ميليمتر، بوده و قادرند با تخمريزي در تخم آفات باعث انهدام آنها و ممانعت از بروز خسارت شوند. اين زنبورها داراي قدرت سازگاري زياد با شرايط اقليمي متفاوت هستند و علاوه بر آن بخوبي مي‌توان آنها را در آزمايشگاه پرورش داد.

 زنبورهاي تريكوگراما مي‌توانند در تخم آفات مهمي مانند كرم ساقه‌خوار برنج، كرم ساقه خوار ذرت، كرم غوزه پنبه، كرم سيب و كرم گلوگاه انار تخمگذاري كرده، آنها را پارازيته كرده و از بين ببرند.

 هم اكنون اين حشره مفيد در بيش از 50 كشور جهان از جمله آمريكا، چين، روسيه، فرانسه، هند، آلمان و ساير كشورهاي اورپايي و آسيايي بصورت تجاري توليد و براي كنترل آفات مختلف در سطحي بيش از يك ميليون هكتار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در ايران كاربرد زنبورتريكوگراما در سال 1353 با وارد كردن دو گونه زنبوراز كشورهاي آلمان و شوروي سابق براي مبارزه با كرم ساقه‌خوار برنج شروع شد ولي در دهه هفتاد شمسي توليد تجاري و رهاسازي آن در استانهاي توليد كننده برنج كشور به شدت افزايش يافته و هم اكنون نيز بطور وسيع در محصولات مختلف زراعي و باغي از جمله كنترل كرم گلوگاه انار بكار مي‌رود.

 زنبورهاي تريكوگراما داراي اندازه‌اي فوق‌العاده كوچك، به طول 2/0 تا 4/0 ميليمتر، به رنگ زرد، خرمايي، قهوه‌اي يا سياه

هستند. بالهاي جلويي پهن و عريض و بالهاي عقبي باريك و شبيه چاقو است .

 زنبورتريكوگراما تخم خود را داخل تخم آفات، مخصوصاً تخم پروانه‌ها مي‌گذارد. تخم‌هايي كه توسط زنبور پارازيته مي‌شوند رنگ طبيعي خود را از دست داده و بتدريج سياه رنگ مي‌شوند. طول دوره زندگي زنبوردر درجه حرارت 25 درجه سانتيگراد و رطوبت 70 درصد حدود 8 روز طول مي‌كشد بنابراين در شرايط مناسب اين زنبور مي‌تواند بي وقفه به توليد نسل ادامه دهد

 


 

آسيبهای گلوگاه انار

سطح زير كشت درختان بارور انار در سال گذشته، ۶۲۹۵هكتار با توليد حدود ۷۶هزار تن بود.

 احداث باغ انار از طريق قطع روانه هاى رشد كرده در روى تنه درخت در اسفندماه و ريشه دار نمودن آنها انجام مى شود (قلمه زدن) چنانچه ميزان انار در هر هكتار را ۵۰تن و قيمت هر كيلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲هزار ريال در نظر بگيريم درآمد ناخالص از هر هكتار يكصدميليون ريال خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عايد باغدار كند. حداكثر توليد در هكتار توسط باغداران نمونه در كشور ۱۱۵تن گزارش شده است. چهار استان عمده توليدكننده انار مركزى، فارس، يزد و اصفهان هستند.

نظر به اينكه كرم گلوگاه آفت مهم انار دركشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به اين كه انارهاى باقيمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت كرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى ميوه هاى آلوده ضرورت دارد.

 تعيين زمان ظاهر شدن پروانه ها كه سبب به وجود آمدن كرمهايى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرايط باغ كه محتواى تعدادى ميوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص كرد.

متأسفانه در سال ۱۳۶۰آفت كرم گلوگاه باعث شد بيش از نيمى از محصول توليدى دچار آفت شود.

مشخصات كرم گلوگاه انار:

 كرمى به طول ۲۱ميليمتر كه در پشت بدن آن موهاى كم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سينه و پنج جفت پا در حلقه هاى شكمى دارد كه رنگ آنها تحت تأثير تغذيه از انارهاى دانه قرمز يا دانه سفيد تغيير مى كند.

كرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل ميوه هاى باقيمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى كنند. اين كرم ها در انارهاى ريخته شده در زير درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نيز ممكن است مشاهده شوند.كرم ها پس از گذران دوران شفيرگى در فروردين ماه ظاهر شده و ارديبهشت ماه كه مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آيند.

 توصيه مى شود باغداران با روشن نمودن يك چراغ در مجاورت قيفى كه داراى شيشه اى محتوى سيانور است به جمع آورى پروانه ها و كاهش صدمات ناشى از تخم ريزى آنها اقدام نمايند. پروانه هاى ماده پس از تغذيه جفتگيرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى ميله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفريخ و لاروها خارج مى شوند. تغذيه لاروها از پوست انار سبب نازك شدن آن مى شود و موقعيتى مناسب براى نفوذ قارچها و كپكها فراهم مى شود.

راههاى مبارزه با كرم گلوگاه:

 الف - مبارزه مكانيكى، جمع آورى انارهاى پوسيده و باقيمانده در باغها، منازل، پاركها و انبارها بايد به طور كامل و هماهنگ صورت گيرد و در اين رابطه نياز به بسيج عمومى در استان هاى انارخيز است و چون اين آفت برروى ميوه درختان مختلفى زندگى مى كند اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.

ب - رعايت دور آبيارى منظم: نامنظم بودن آبيارى كه منجر به تركيدگى ميوه ها مى شود در ميزان خسارت وارده تأثير كلى دارد.

 ج - مبارزه تلفيقى

نظر به اينكه مبارزه مكانيكى، زراعى و يا بيولوژيكى به تنهايى مؤثر واقع نشده اند و مبارزه شيميايى يعنى استفاده از سموم حشره كش به دليل موقعيت ويژه تخمگذارى شب پره ماده موفقيت آميز نيست بلكه سبب بر هم زدن تعادل طبيعى و از بين رفتن حشرات مفيدى كه خود مى توانند كرم گلوگاه را پارازينه كنند خواهد شد. از اين رو در مبارزه تلفيقى با آفت كرم گلوگاه انار مجموعه عوامل كنترل به شرح زير توصيه مى شود:

۱-  جمع آورى به موقع انارهاى باقيمانده از سال قبل و يا انارهاى موجود در زير درخت و سوزانيدن آنها.

۲- انتخاب فاصله مناسب درختان انار در باغ.

۳-  انجام شخم پاييزه، كرت بندى، كوددهى و هرس باغ.

۴- تنظيم و رعايت دور آبيارى مناسب به منظور جلوگيرى از تركيدگى انار، ميزان رطوبت كافى در زمان رهاسازى زنبورهاى تريكو گراما (زنبور پارازيت).

۵-  كشت گياهان يونجه و شبدر در بين درختان انار به منظور افزايش ازت زمين و تغذيه حشرات مفيد.

 کنترل کرم گلوگاه انار با پرتوهای گاما توسط محققان هسته ای کشور

 حمیدرضا ذوالفقاریه مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر انار را یک محصول استراتژیک در کشور خواند و گفت: این محصول آفتی به نام کرم گلوگاه دارد که در قسمت پرزدار میوه اقدام به تخم ریزی می کند. وی با تاکید بر اینکه انار تنها محصولی است که از انتها به شاخه متصل است، افزود: تاکنون برای از بین بردن کرم گلوگاه از روشهای شیمیایی استفاده می شد و از آنجایی که سموم شیمیایی در گلوگاه انار به دلیل ساختار آن نفوذ نمی کند، این آفت کنترل نشده است و سالیانه حدود 30 درصد باغهای انار دستخوش این آفت می شوند و باغداران برای جلوگیری از سرایت این آفت محصولات خود را می سوزانند. ذوالفقاریه ادامه داد: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روشهای بیولوژیکی اقدام به مبارزه با این آفت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این پژوهشگاه در راستای اهدافی که دارد در این زمینه مطالعاتی انجام داده است که طی آن با اعمال روش تلفیقی و مدیریت خاص موفق شدیم با پرتو اشعه گاما و عقیم سازی کرم گلوگاه این آفت را کنترل کنیم. مجری طرح با تاکید بر اینکه این تحقیق در فاز آزمایشگاهی با موفقیت انجام شد به مهر گفت: برای کاربردی کردن نتایج این تحقیق پروژه مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی تعریف و در دو شهر ساوه و یزد اجرایی شد. وی با تاکید بر اینکه این پرتو هیچ عوارض جانبی برای باغداران و مصرف کنندگان ایجاد نمی کند، ادامه داد: با اجرایی شدن این پروژه در این دو شهر در تلاش هستیم که به جای اشعه گاما از پرتوهای الکترون نیز استفاده و میزان تاثیر آن را در کنترل آفت انار بررسی کنیم.

 ذوالفقاریه قدرت نفوذ بالا را از مزیتهای پرتوهای گاما ذکر و خاطر نشان کرد: از آنجایی که الکترون برای استریل مواد غذایی، کنترل جمعیت حشرات و عوامل آلوده کننده استفاده می شود این پرتوها نیز برای کنترل کرم گلوگاه انار استفاده خواهد شد.

ساخت دستگاه پرچم زدای انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار

 دستگاه دستی پرچم زدای انار جهت مبارزه با کرم گلوگاه انار توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور طراحی و ساخته شد.

    دکتر حسن عسکری، رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اعلام این مطلب گفت: دستگاه پرچم زدای انار که توسط پژوهشگران موسسه با همکاری معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ساخته شده، گامی مهم در راستای تولید محصول سالم انار در کشور است. دکتر حسین فرازمند، طراح و مجری پروژه نیز تصریح کرد: حذف پرچم جهت جلوگیری از تخم ریزی آفت در داخل تاج میوه از موثرترین روش های کاهش خسارت کرم گلوگاه انار است. عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اشاره به این که از چندین سال قبل کشاورزان به طریق سنتی اقدام به حذف پرچم با کمک یک تکه چوب می کردند که این روش علاوه بر آسیب رساندن به تاج میوه موجب افزایش ریزش گل و میوه و نهایتاً کاهش باروری محصول و افزایش هزینه های تولید می شد، افزود: این دستگاه ضمن رفع اشکالات روش سنتی، به دلیل وزن کم، عدم نیاز به نیروی برق و باتری و کاهش هزینه و زمان اجرا از کارایی بسیار بالایی برخوردار است.

 وی ادامه داد: با توجه به عاری از سم بودن محصول انار در ایران، توجه به روش های مبارزه غیر شیمیایی در مبارزه با این آفات از اهمیت بالایی برخوردار است. فرازمند با تاکید بر این که کارایی دستگاه و روش صحیح اجرای روش حذف پرچم در قالب پروژه تحقیقات در باغات کشور مطالعه و اثبات شده است، گفت: دستگاه پرچم زدایی انار با همکاری مرحوم کیومرث توفا طراحی و ساخته شد و در اول مهرماه امسال در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است

 مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار  در شهرستان جلفا

 مبارزه بيولوژيكي با كرم گلوگاه انار در قالب طرح بسيج سازندگي در شهرستان جلفا

مبارزه فيزيكي با كرم گلوگاه انار ، با همكاري اداره ترويج و حفظ نباتات ، در قالب طرح بسيج سازندگي در شهرستان جلفا انجام گرديد.

به گزارش مركز اطلاع رساني بسيج سازندگي ، مهندس رضا مظلومي ، مديرجهادكشاورزي شهرستان جلفا با اعلام اين مطلب اضافه كرد : دراين طرح 20 نفرازجوانان بسيج سازندگي ، به مدت يك ماه باجمع آوري وانهدام ميوه هاي آلوده باقي مانده برروي درختان وسطح باغات ، مبارزه با اين آفت را درسطح 120 هكتار انجام دادند. بنابراين گزارش مظلومي كرم گلوگاه انار يا كرم دانه خوار را يكي ازآفات كليدي اناربرشمردو گفت : لارواين آفت ازدانه ها و قسمت گوشتي ميوه تغذيه نموده و موجب لهيدگي وترشيدگي وسياه شدن رنگ ميوه مي گردد و عدم مبارزه به موقع با آن مي تواند تا 45 درصد از ميزان توليد را كاهش دهد . شهرستان جلفا داراي بيش از 120 هكتار باغات انار بوده و از سال 1387، مبارزه بيولوژيك توسط زنبورهاي تريكو گراما ، جهت تداوم اين مبارزه ، در اين شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شده است . مظلومي اظهار اميدواري كرد ، در آينده نزديك ، باتداوم اين مبارزه ، در اين شهرستان به مرحله اجرا توسعه انار ستانهاي اين شهرستان در كنار اجراي دقيق طرحهاي بيولوژيك مبارزه با آفات اين محصول ، جلفا به يكي از قطب هاي مهم توليد انار در شمال غرب كشور تبديل شود .

ره یابی کرم گلوگاه انار در ارسنجان

گروه شهرستانها: فرمون جنسی سانتاموس ساخت کشور کانادا جهت رد یابی پروانه کرم گلوگاه انار در شهرستان ارسنجان بصورت آزمایشی نصب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فارس نما، روز گذشته موسوی کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان ارسنجان گفت: با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات استان فارس فرمون جنسی سانتاموس ساخت کشور کانادا جهت رد یابی پروانه کرم گلوگاه انار در شهرستان ارسنجان نصب شد و در صورتی که دوام و ماندگاری این فرمون خوب باشد می توان از آن جهت جلب حشرات نر گرم گلوگاه انار استفاده کرد.

 کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان ارسنجان افزود: به این صورت که این فرمون باعث جلب حشره نر پروانه کرم گلوگاه انار می شود که خود باعث کاهش جفت گیری و تخم ریزی شب پره انار و نهایتا کاهش خسارت و آلودگی انار می شود.

 تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار

 کرم گلوگاه انار مهمترین آفت باغهای انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه میشود. روشهایمختلفی از قبیل جمعآوری میوههای آلوده و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکوگراما مورد آزمایش قرار گرفته،ولی هیچکدام از این روشها کارایی لازم را نداشتهاند. یکی از روشهایی که میتواند ضمن حفظ ظاهر میوهها، از آلودگیآنها جلوگیری نماید، ممانعت از تخمگذاری شبپره و در نتیجه جلوگیری از ورود لاروهای آفت بهداخل میوه است. طیسال 1387 ، تاثیر دو نوع روش حذف پرچم (روش سنتی و روش حذف با دستگاه پرچم پاککن) در زمانهای مختلف،در باغ اناری واقع در منطقه ساوه مورد مقایسه قرار گرفت. در پایان فصل هنگام برداشت محصول، میزان آلودگی میوههادر تیمارها تعیین، و تجزیه و تحلیل دادهها اختلاف معنیداری را بین تیمارها نشان داد. در مقایسه میانگین تیمارها، متوسطآلودگی میوهها در تیمار شاهد 22 درصد بود، در حالی که کمترین میزان آلودگی در تیمار حذف پرچم در سه نوبتمتوالی به میزان 6 درصد مشاهده گردید که بیانگر کاهش 16 درصدی خسارت این آفت میباشد. با مقایسه میزان ریزشگل، میزان ترکیدگی میوه و مقدار آلودگی به آفت در تیمارهای مختلف، کاربرد روش حذف پرچم با دستگاه دستی درخردادماه بهترین کارایی را در کاهش خسارت آفت کرم گلوگاه انار دارد.

 

 بررسی آزمایشگاهی تعيين دز مناسب پرتو گاما در عقيم سازی کرم

 

 Ectomyelois ceratoniae Zell. ، گلوگاه

 

 کرم گلوگاه انار به عنوان مهم ترین آفت انار در کشورمان، هر ساله خسارت زیادی (حدود ۴٠ درصد) بهباغات انار وارد می کند. با توجه به محل تخم ریزی شب پره ماده و رفتار تغذیه ای لارو، مبارزه شيميایی بااین آفت انجام نمی گيرد و روش های کنترل غير شيميایی موردمطالعه می باشند. در مبارزه ژنتيکی بااین آفت، اثر پرتوهای گاما روی فيزیولوژی و رفتار حشره مورد بررسی قرار می گيرد. در این تحقيق اثردزهای مختلف پرتو گاما روی شفيره های کرم گلوگاه انار مطالعه شد. لاروهای کرم گلوگاه انار از باغات انار۶۵درصد ± ٢٩ درجه سانتيگراد، رطوبت نسبی ١٠ ± ساوه جمع آوری و در آزمایشگاه با شرایط ثابت حرارت ٢و روشنایی ١۶ساعت روی غذای مصنوعی پرورش داده شدند. هشت جيره غذایی برای پرورش مورد٢٠٠ و ٣٠٠ ،١٠٠ ،٩٠ ،٨٠ ،٧٠ ، ۴روزه نر و ماده تحت دزهای ٠ - ارزیابی قرار گرفت. سپس شفيره های ٣نر پرتو دیده، نر پرتو × گری قرار داده شدند، حشرات کامل خارج شده از شفيره در سه حالت، ماده پرتو دیدهماده پرتو دیده مورد بررسی قرار گرفتند و درصد تفریخ تخمهای گذاشته × ماده طبيعی و نر طبيعی × دیدهشده ارزیابی شد که نتایج زیر حاصل گردید.٨٠ و ٩٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند و پس از تفریخ، مشاهده شد که بين این چهار دز ،٧٠ ، در دزهای ٠٢٠٠ و ٣٠٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند ، از نظر درصد تفریخ تخم، اختلاف معنی دار بود. در دزهای ١٠٠ و ٩٠ گری ،٧٠ ،۶٠ ،۵٠ ، ٢ روزه نر و ماده نيز تحت دزهای ٠ - ولی تخم ها تفریخ نشدند. شفيره های ١۶٠ و ٧٠ گری ماده ها تخم ریزی کرده و تخمها ،۵٠ ، قرار گرفتند و همانند قبل بررسی شدند. در دزهای ٠فریخ شدند. در دزهای ٨٠ و ٩٠ گری ماده ها تخم ریزی کردند ولی تخم ها تفریخ نشدند. به این ترتيب با۴- ٢ روزه کرم گلوگاه انار نسبت به شفيره های ٣ - توجه به بررسيهای انجام شده پرتوتابی شفيره های ١ ٢ روزه با دز ٨٠ - روزه مقرون به صرفه تر بود و بهترین نتيجه زمانی بدست آمد که شفيره های نر و ماده ١٩٠ گری مورد پرتوتابی قرار گرفتند.


مطالب مشابه :


اقليم مناسب احداث باغ انار

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان - اقليم مناسب احداث باغ انار -
اصول فني احداث باغ انار

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان - اصول فني احداث باغ انار -
کرم گلوگاه انار

احداث باغ انار این زمینه مطالعاتی انجام داده است که طی آن با اعمال روش تلفیقی و مدیریت
آفات انار

احداث باغ انار این زمینه مطالعاتی انجام داده است که طی آن با اعمال روش تلفیقی و مدیریت
آفات

باغ انار و زیتون - آفات - به بوستان انار و زیتون عزت الله ابراهیمی خوش آمدید - باغ انار و زیتون
آفات انار

واحد باغبانی مدیریت موضوع مبارزه با آفات را از همان بدو احداث باغ انار بعنوان يكي
برگریزان باغ انار ...پاییز بلواس

بلواس - برگریزان باغ انار ویژه مدیریت اینم پاسبان باغ
چيدن، بسته بندي، نگهداري و تجارت انار

واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان - چيدن، بسته بندي، نگهداري و تجارت انار -
انار

ژیوار - انار مدیریت وبلاگ: سر داده به باد انار عاشق در باغ.
برچسب :