کارت ورود به جلسه كليه آزمون‌ها


کارت ورود به جلسه كليه آزمون‌ها دو روز قبل از برگزاری آن‌ها، صرفاً به صورت اينترنتي از طريق سامانه http://Dlearning.uast.ac.ir قابل پرينت مي‌باشد، لذا داوطلبان صرفاً از طريق سامانه مذكور مي‌توانند كارت آزمون خود را دريافت نمايند. کارت اينترنتي ورود به جلسه آزمون فقط برای دروس يا پودمان انتخابی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام صادر مي‌گردد و صدور مجدد کارت ورود به جلسه آزمون امکان پذیر نمی‌باشد. با توجه به توزيع اينترنتي كارت ورود به جلسه، به هیچ وجه کارت ورود به جلسه در محل برگزاري آزمون توزیع نمی‌گردد. شايسته است دانشجویانی که در زمان مقرر موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشده‌اند، از حضور در حوزه امتحانی جداً خودداری نمایند.  


مطالب مشابه :


ورود ایمن به بخش مدیریت وبلاگ با https

ورود ایمن به بخش مدیریت وبلاگ با ورود ایمن به بخش مدیریت وبلاگ ها و جشنواره ها.
تغییر شیوه ورود به بخش مدیریت وبلاگهای گروهی

arash است کافیست در صفحه ورود به بخش مدیریت وبلاگ به جای نام کاربری و جشنواره ها.
ورود به بخش مدیریت وبلاگ های بلاگفا

ورود به بخش مدیریت وبلاگ های برچسب ها: ورود به بخش مدیریت وبلاگ های
تغییر شیوه ورود به بخش مدیریت وبلاگهای گروهی

arash است کافیست در صفحه ورود به بخش مدیریت وبلاگ به جای نام کاربری در استان ها +
تغییر در روش ورود به بخش مدیریت وبلاگ های گروهی

تغییر در روش ورود به بخش مدیریت وبلاگ ها. تغییر در روی لینک ورود به بخش مدیریت
راهنمای حل مشکل در ورود به بخش مدیریت وبلاگ

راهنمای حل مشکل در ورود به بخش مدیریت وبلاگ عملکرد وبلاگها زير ذره بين شرکت های
راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

بهترین ها ( وبلاگ در روش اول در صفحه نخست و یا در صفحه ورود به بخش مدیریت وبلاگ گزینه
چگونگی ورود به بخش مدیریت

چگونگی ورود به بخش مدیریت وبلاگ مذهبي متعلق به دانش ها: ورود به بخش مدیریت,
کارت ورود به جلسه كليه آزمون‌ها

کارت ورود به جلسه برگزاری آن‌ها، صرفاً به صورت اينترنتي وبلاگ با هدف ايجاد يك
سیستم های اطلاعات مدیریت

مرجع راهنمای وبلاگ مدیریت به مطالعه ها برای ورود به سیستم مدیرت
برچسب :