دروس كارداني پیوسته عمران

کد دروس رشته کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان82144

واحد عملی واحدنظری نام درس کد درس
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی  82144110 
فیزیک مکانیک  82144111 
ازمایشگاه بتون و سایر مصالح  82144112 
فیزیک حرارت  82144113 
ازمایشگاه مکانیک خاک  82144114 
زبان فنی  82144115 
روشهای محاسبات ساختمان های فلزی  82144116 
محاسبات ساختمانهای بتونی  82144117 
اصول سرپرستی  82144118 
آئین نامه های ساختمانی  82144119 
مکانیک خاک و پی سازی  82144120 
ریاضی (7)  82144121 
تعمیر و نگهداری ساختمان  82144122 
ریاضی (6)  82144123 
تحلیل مقدماتی سازه ها  82144124 
استاتیک  82144125 
مقاومت مصالح  82144126 
زمین شناسی کاربردی  82144127 
تجهیز و راه اندازی کارگاه  82144128 
کارآموزی (2)  82144210 
آزمایشگاه فیزیک مکانیک  82144211 
آزمایشگاه فیزیک حرارت  82144212 
کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری  82144213 
کارگاه تاسیسات برقی  82144214 
کارگاه تاسیسات مکانیکی  82144215 
تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و ارماتور  82144310 
نقشه کشی ساختمان های بتونی  82144311 
متره و برآورد  82144312 
محوطه سازی و پروژه  82144313 
کاربرد کامپیوتر در ساختمان  82144314 
اشنایی با مبانی معماری و پروژه  82144315 
نقشه برداری ساختمان  82144316 

<?xml:namespace prefix = mce />


مطالب مشابه :


اصول سرپرستی کارگاه

اصول سرپرستی کارگاه - اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی ساختمانی کارگاه
اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه

اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه قراردادهای ساختمانی ، جیمی هینزی ، ترجمه
دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)
همایش بازاریابی و فروش در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و صنایع وابسته

خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و کارگاه های تخصصی و خصوصی اصول سرپرستی و
شرح وظایف افراد و واحدهای مختلف پروژه EPC

استاندارد سازی مصالح ساختمانی کارگاه. 1 و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

پروژه مصالح ساختمانی و شناخت مواد نوین و تجهیز کارگاه اصول سرپرستی
دروس كارداني پیوسته عمران

اصول سرپرستی 82144118 0 2 آئین نامه های ساختمانی کارگاه اسکلت فلزی و
لیست جزوات

46 اصول سرپرستی کارگاه ( طالقانی) 48 ماشین آلات ساختمانی (میر شفیعی)
چارت دروس معماری پودمانی

اصول سرپرستی کارگاه. شناخت طراحی و محاسبات ساختمانی. ساخت و ارائه ی
برچسب :