همایش ها وکار گاه های آموزشی(ارائه مقاله وسخنرانی )

الف) ارائه مقاله

 - پنجمين مجمع آموزش زبان و ادب کشور، سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی، 1383

  (نگاهي به كتاب هاي فارسي مقطع دبيرستان )

   - هشتمين همايش ملي بهداشت محيط ، آبان 1384  (نقش آموزش در دفع مواد زائد جامد )

- ششمين كنفرانس آموزش زبان و ادبيات فارسي ايران ، رشت ،آبان 1386 (راه هاي ايجاد التذاذ در آموزش خواندن)

- همايش بين المللي ايران فرهنگي:گذشته،حال و آينده،دي 1387،(جايگاه گويش تاتي در ايران و قفقاز)

ب) برگزاری کار گاه ، سخنران و تدریس

 -كارگاه آموزشي املا و انشا در ناحيه  3 اهواز براي آموزگاران مقطع ا بتدايي،1384

-كارگاه آموزشي املا و انشا دررامهرمز براي آموزگاران مقطع ا بتدايي،1384

-كارگاه آموزشي املا و انشا در شوشتربراي آموزگاران مقطع ا بتدايي،1384

-كارگاه آموزشي طرح خواندن درمنطقه 15تهران براي آموزگاران مقطع ابتدايي،1384  

- همايش علمي تحقيقي دبير خانه ادبيات آموزش و پرورش ناحيه 2 قزوين،1384

 - جلسه توجيهي آموزگاران پايه سوم وچهارم ابتدايي، ناحيه 2 قزوين،1384 

 - همايش فارسي بخوانيم و بنويسيم ، خمين ،1384  

 - كارگاه آموزشي طرح خواندن درمنطقه 6 تهران براي آموزگاران مقطع ابتدايي،1384  

 -گردهمايي علمي- پژوهشي املا و انشاي دوره ابتدايي،دزفول ، 1384

 - مجمع عمومي ادبيات ، شهريا ر، 1385

 - سومين همايش كشوري زبان آموزي دوره ابتدايي،مركزتربيت معلم شهيد بهشتي مشهد ،1385

 - همايش دبيران ادبيات فارسي ، خرم آباد لرستان، 1384

- همايش دبيران ادبيات فارسي راهنمايي، اهواز، 1384

- دوره تربيت مدرس كتا ب هاي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدايي،مركز تربيت معلم شهداي مكه، تهران، 1385

 -  دوره تربيت مدرس كتا ب هاي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدايي،مركز تربيت  معلم امام خميني ، گرگان،1385

- دوره تربيت مدرس كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدايي،مركز تربيت  معلم فاطمه الزهرا،يزد،1385

- دوره تربيت مدرس كتا ب هاي بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم ابتدايي،مركز تربيت معلم شهيد مفتح،

شهر ري ،1385

- دوره تربيت مدرس كتا ب هاي فارسي(خواندن و نوشتن)،مركز تربيت معلم شهيد ثاني،1385

- همايش آموزگاران دوره ابتدايي،كرج،ناحيه2 ،1385

- هما يش دبيران ادبيات فارسي ، منطقه 5،1385

- همايش آموزگاران دوره ابتدايي، ناحيه2 تهران ،1385

- همايش مهارت خواندن،منطقه 13(دو جلسه1385  )

- همايش آموزگاران دوره ابتدايي، ناحيه6 تهران ،1385

 -گرد همايي سرگروه هاي آموزشي دوره راهنمايي  شهر تهران،1385

 - همايش دبيران دوره راهنمايي شهر اهواز،1385

  -گرد همايي آموزگاران و دبيران دوره متوسطه و راهنمايي،شهرستان گتوند شوشتر،1385-

-  همايش مهارت خواندن،منطقه 17     1385

- همايش سرگروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان مركزي،آشتيان،1385

- همايش سرگروه هاي آموزشي دوره متوسطه سراسر كشور،شيراز،1385

-گرد همايي دبيران متوسطه و راهنمايي شهرستان ساوه،1385

-دوره ضمن خدمت مدرسين تربيت معلم استان مركزي،1385

- همايش مهارت خواندن،منطقه 18 ،1385

- هما يش دبيران ادبيات فارسي ، منطقه 14،1385

- همايش مهارت خواندن،منطقه 8

-گردهمايي بهبود سواد خواندن،منطقه 8 ،1386

- همايش دبيران زبان و ادبيات فارسي استان خراسان جنوبي ، بيرجند،1386

- همايش دبيران زبان و ادبيات فارسي استان كرمان،كرمان ،1386 

- همايش دبيران زبان و ادبيات فارسي مقطع متوسطه استان هرمزگان،بندر عباس ،1386

- همايش دبيران زبان و ادبيات فارسي مقطع راهنمايي ساوجبلاغ،1386

-كارگاه آموزشي بهبود سواد خواندن،منطقه 13(پانزده جلسه)،1386

- همايش دبيران متوسطه استان مازندران،1386

- همايش زبان فارسي براي دبيران متوسطه،بهشهر،1387

- همايش دبيران ادبيات فارسي راهنمايي و آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايي، خمين،1387

- دوره تربيت مدرس كتاب فارسي سال اول راهنمايي جديد التاليف،دو دوره،مركز تربيت معلم نسيبه،1387

- دوره بازآموزي  مدرسان كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدايي ،مركز تربيت معلم شهيد شرافت،1387

- مجمع عمومي دبيران دوره راهنمايي،قائمشهر ،1387

- مجمع عمومي آموزگاران دوره ابتدايي ،1387

- گرد همايي  دبيران فارسي متوسطه،1387ناحيه دو بندر عباس

- همايش راهكارهاي آموزش انشا،مشاهده،نگارش و سنجش،تربيت معلم زينب كبري كازرون،1387

- كارگاه آموزش ادبيات فارسي،دامغان،1387

-كارگاه دستور زبان،ناحيه 1 يزد،1387

-همايش دبيران ادبيات فارسي،ساوه ،1387

- كارگاه آموزشي بررسي كتاب تازه تاليف فارسي اول راهنمايي،ناحيه يك شهرري،1388

- كلاس آموزش دبيران فارسي متوسطه ،اشتهارد،1388

- كلاس آموزش دبيران فارسي راهنمايي ،اشتهارد،1388


مطالب مشابه :


همایش ها وکار گاه های آموزشی(ارائه مقاله وسخنرانی )

- همايش علمي تحقيقي دبير خانه ادبيات آموزش و پرورش ناحيه 2 -دوره ضمن خدمت ناحيه 1 يزد
شعری از یک معلم!نقدی برمراسم مشترک نیروی انتظامی وآموزش و پرورش ناحیه2یزد؟!

آموزش و پرورش ناحيه دو استان يزد ضمن اداي احترام آموزش و پرورش ناحيه دو يزد
اعلام نتایج نهایی مسابقات وبلاگ (جشنواره فاوا)

يزد. يزد.ناحيه 2. اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن خدمت فرهنگیان
برگزاري باشكوه روز ملي پژوهش با حضور وزير آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش در جمع و ضمن خدمت پاك‌نژاد يزد، فعاليت‌ها: تالیف و ترجمه
نمونه سوالات آزمون علمی پایه پنجم

سامانه آموزش ضمن خدمت معادن سنگ آهن استان يزد. آموزش و پرورش ب:
آشنایی با استادان زبانشناسی(27)

اداره کل پشتيباني وزارت آموزش و پرورش ضمن خدمت مدرسين تربيت زبان،ناحيه 1 يزد
تلفن های ضروری

آموزش ضمن خدمت : 2-4779011. ناحيه يك آموزش و پرورش: ستارگان كوير يزد(نجوم
موضوعاتی برای پایان نامه

تحليل برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان و ارائه آموزش و پرورش در ناحيه 2
برگزاري دوره ضمن خدمت توليد محتواي الكترونيكي

برگزاري دوره ضمن خدمت آذربايجان شرقي و مديريت آموزش و پرورش منطقه عجبشير دوره
برچسب :